برنج
امروز پنج شنبه 18/9/1395
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

مراحل توليد برنج سالم


مزرعه برنج سالم در روستاي كونر شهرستان بابلسر- استان مازندرانحمايت از مصرف محصولات سالم حمايت از مصرف محصولات سالم ، مهمترين ابزار تشويق کشاورزان به توليد و عرضه محصولات سالم است

محصولات کشاورزي در طول فصل زراعي توسط جانداران مختلفي مورد حمله قرار مي گيرند اين جانداران به نوبه خود توسط جانداران ديگري خورده مي شوند. به عبارتي ، طبيعت خود تعادل لازم را بين عوامل مختلف ايجاد مي کند.

وارد شدن سموم شيميايي به بخش کشاورزي و با هدف حفظ محصول در چند دهه اخير نتوانسته است الگوي پايداري را ارائه دهد، زيرا:
سموم شيميايي اگر چه تحت نام آفت کش ، قارچ کش ، علف کش و امثال آن توليد و به فروش مي رسند ، ولي در واقع همگي زيست کش هستند و زماني که وارد محيط شوند، همه جانداران را نابود مي کنند وبراي سلامتي انسان هم مضر هستند

آفات محصولات کشاورزي نه تنها در اين مدت طولاني توسط سموم شيميايي از بين نرفته اند، بلکه هر ساله تعداد آنها بيشتر شده است زيرا در مدت کوتاهي جمعيت هاي مقاوم به سموم شيميايي رشد مي کنند.
اين مقاومت باعث مصرف سموم خطرناک تر و قوي تر مي شود. کشاورزان چنين تصور مي کنند کيفيت سموم به قدرت کشندگي آنها مربوط است و همين مسئله موجب شده است تا هر ساله سموم خطرناک بيشتري مصرف شوند.

ويژگي هاي محصول سالم


توليد محصولات سالم از جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي داراي اهميت اند. از نظر اقتصادي براي توليدکننده و مصرف کننده مناسب است. چون خالص است و مخلوط با ساير انواع برنج نيست، از نظر کيفيت پخت مطلوب است. همچنين عاري از مواد مضر است که سلامت انسان را به مخاطره نمي اندازد . از نظر اقتصادي هزينه هاي نهاده هاي شيميايي کاسته مي شود و چون بدون واسطه عرضه مي شود براي کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه است.

از نظر ملي مي تواند به حذف يارانه هاي متعلق به سموم شيميايي کمک کند و يارانه ها را به سوي بهبود سلامت جامعه از طريق توليد محصولات سالم ، هدايت کند.
از نظر زيست محيطي مانع از آلودگي خاک ، آب و نابودي جانداران مي شود که منابع تأمين کننده حيات انسان ها هستند.


مديريت بهينه محصول


توليد محصول نيازمند مديريت مستمر کشاورز بر مزرعه است . براي کنترل عوامل خسارت زا در شيوه توليد برنج سالم ، علف هاي هرز از طريق کشت توأم برنج با اردک کنترل مي شود. اردک تقريباً از کليه علف هاي هرز و آفات بدون وارد کردن خسارت به شالي تغذيه مي کند.
فضولات آن به عنوان کود مورد استفاده گياه قرار مي گيرد که باعث حاصلخيزي خاک و افزايش عملکرد شالي و کيفيت محصول مي شود


اردک با بهم زدن گل و لاي شاليزار باعث تهويه خاک و توسعه ريشه ها مي شود که اين عمل به سلامت گياه کمک مي کند.
بيماري ها با بهبود شيوه کشت و استفاده از روش هاي مکانيکي ، نصب تله ، پرورش ماهي در شاليزار و ... کنترل مي شوند. بنابراين هيچگونه سمي در اين گونه شاليزارها استفاده نمي شود


انتخاب زمينزمين شاليزاري که انتخاب نمودم داراي خاک حاصلخيز مي باشد همچنين داراي آب مستقل و سيستم زهکشي مناسب مي باشد. مساحت زمين شاليزاري براي توليد محصول سالم 2000هزار متر مربع مي باشد. از کود دامي پوسيده به مقدار 4 تن در اين 2000هزار متر مربع استفاده نمودم. کود دامي پوسيده براي افزايش حاصلخيزي خاک در طول فصل زراعي. براي فصل زراعي قبل از برنج مي توان تناوب کشت را انجام داد. مناسب ترين تناوب قبل از برنج، کشت شبدر برسيم مي باشد. بطوريکه از لحاظ امکان کشت برنج در زمان مناسب باعث افزايش حاصلخيزي خاک مي شود.شخم اولبراي خزانه در اسفند و براي زمين اصلي اواسط فروردين با گاو آهن برگردان تا عمق 15تا 20 سانتي متر عمل شخم را انجام دادم


تهيه بذربراي تهيه بذر شما مي توانيد از بذور گواهي شده که توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزي توزيع مي شود تهيه کنيد.
البته بعضي از کشاورزان با آشنايي از روش تهيه بذر هر ساله خودشان قسمتي از مزرعه را براي تهيه بذر انتخاب مي کنند و بذور مورد نياز براي فصل زراعي آينده را تهيه مي کنند.
انتخاب رقمدر اسفند، براي توليد اقتصادي، دوره رشد، کيفيت، و تحمل به آفات و بيماريها و ساير شرايط، با مشورت کارشناسان و محققان برنج ارقام محلي را انتخاب نمودم به جهت کاهش استفاده از کود و سم.محل خزانهدر اسفند ماه، محل خزانه را براساس حاصلخيز بودن خاک مزرعه و دسترسي آسان به آب و زهکشي مناسب، و همچنين تابش خورشيد بر محل خزانه انتخاب نمودم سعي کردم نسبت به آلودگي شديد آفات مبرا باشد. همچنين از نظر علف هاي هرز عاري باشد.

ميزان بذرمقدار 50 تا 40 کيلو گرم بذر براي يک هکتار زمين کافي مي باشد. البته بذور بايد مناسب، قوي، درشت عاري از علف هرز و آفات و بيماريها باشدسبک و سنگين کردن بذربا استفاد از محلول آب و نمک که با معيار شناور بودن تخم مرغ تازه در محلول آب و نمک اقدام به سبک و سنگين کردن بذور نمودم بطوريکه بذور پوک و نارس را جدا نمودم
خيساندن بذر24 ساعت در داخل آب خالص قرار دادم تا خواب بذر از بين برود
ضد عفوني بذربذور را بعد از 24 ساعت از آب خالص خارج نموده آنگاه به وسيله سموم رايج براي از بين بردن آفات و بعضي از بيماريها ضد عفوني مي کنيم. اين کار در حقيقت نوعي پيشگيري مي باشد.
هم زدن و آبدهي بذرهر دوازده ساعت جهت تامين رطوبت و هوادهي، بذور را در آب ولرم که دماي آن 40 الي30 درجه سانتي گراد بود آب پاشي نمودم

اندازه مناسب جوانه براي بذر پاشيبذور جوانه زده که به صورت يکنواخت مي باشد بطوريکه اندازه ريشچه و ساقچه حدود نيم سانتي متر است مناسب مي باشد.


تراکم بذر پاشي در خزانهحدود 100 گرم بذر در متر مربع مناسب است.
البته نوع رقم کمي در اين مورد تفاوت دارد بايد از نظرات کارشناسان و محققان استفاده نمود

مساحت خزانهبراي يک هکتار زمين شاليزاري نياز به 250 تا 300 متر مربع خزانه احتياج است. خزانه ها بصورت جوي پشته(ايستگاهي) توصيه مي شود.

ابعاد خزانهطول پشته را 15 متر، عرض پشته را 5/1-2/1 عرض جوي ها80-70 سانتي متر درست مي کنيم. پشته را طوري بايد درست کنيم که مسطح و بدون چاله باشد
پوشش خزانهبعد از بذر پاشي، روي خزانه ها را با کمان چوبي يا ميله گرد آهني نصب کرده و سپس روي آن را با نايلون هاي مناسب کاملا مي پوشانيم

آبياري خزانهدر چند روز اول بذر پاشي نبايد روي بستر آب باشد. معمولا رطوبت گل کافي است.
در صورت نياز در صبح ها بصورت جرياني آب داده شود. و بلافاصله زهکشي شود. تا روي بستر آب قرار نگيرد. پس از دو تا سه برگ شدن و همزمان با هوادهي گياهچه ها، وقتي گياهچه به حدود 3 برگه رسيدن بايد پاي بوته ها بايد آب وجود داشته باشد. از ماندابي آب بايد پيش گيري نمود.
هوادهي خزانهدر مرحله سه برگي شدن لازم است مرحله به مرحله بويژه در روزهاي گرم نسبت به هوادهي و مطابقت دادن گياهچه به شرايط آب و هوايي طبيعي اقدام نمود

شرايط گياهچه هاي توليدگياهچه هاي پرورش يافته نه تنها از لحاظ يکنواختي و سرسبزي مي بايست مورد توجه قرار گيرند بلکه از لحاظ ارتفاع بوته و طول ريشه و نيز ريشه دواني مطلوب و به رنگ سفيد فعال باشند.
همچنين گياهچه برنج مي بايست ساقه هاي قطور داشته باشد يعني ضعيف و لاغر نباشد.

زمان انتقال نشاءارديبهشت، حدود 30 الي 25 روز از سن نشاء گذشته باشد همچنين ارتفاع حدود 25 سانتي متر و 5 الي 4 برگه باشند.

زمان مناسب نشاء کاري:اوايل ارديبهشت، بهترين زمان نشاء کاري دهه دوم ارديبهشت مي باشد.

نشاكاري در تاريخ 4/2/1387 انجام شد.

فاصله نشاء کاري:براي ارقام محلي زودرس به فاصله 40در15 و 20در 15 سانتي متر مي باشدتعداد نشاء در هر کپهدر صورت توليد نشاهاي قوي، 1 تا 2 خال کافي است براي اطمينان مي توان تا 3 خال در هر کپه کشت نمود. نشاکاري با بوته هاي زياد باعث رقابت منفي و نيز کاهش محصول مي شود.

مديريت آب در اوايل نشاکاري برنجآبياري در شاليزار ضمن تامين نياز آبي گياهچه ها در صورت کنترل ارتفاع آب باعث پيشگيري از گسترش رشد علف هاي هرز خواهد شد.

روش هاي کنترل علف هاي هرزضمن رعايت يک سري اصول پيشگيري شامل بذر خالص، خزانه مناسب، مبارزه مکانيکي، روش هايي نظير مديريت آب در زمين اصلي، استفاده از اردک در شاليزار و نيز مبارزه دستي با علف هاي هرز پيشنهاد مي گردد.
رها سازي جوجه اردک هااواخر ارديبهشت به منظور کنترل بيولوژيکي علف هاي هرز و بعضي آفات و نيز افزايش حاصلخيزي خاک تعداد 300-250 جوجه اردک با سن دو هفته اي براي يک هکتار شاليزار توصيه مي شود.
حدود 10 روز بعد از نشاکاري زمانيکه گياهچه استقرار پيدا نمودند.مي توان جوجه اردک هاي مورد نظر را در شاليزار رها سازي کرد.
محصور بودن شاليزار با سيم توري يا وسايل ديگر ضروري است.


رها سازي جوجه اردك ها در تاريح 19/2/1387 صورت گرفت


محل نگهداري جوجه اردک هاکنار شاليزار ايجاد شود بطوريکه اردک ها شبانه، روز، در شاليزار فعاليت خواهند داشت.
مديريت تغذيه و پرورش جوجه اردک هاتغذيه يک بار در روز کفايت مي نمايد و بهتر است غروب انجام شود. با مشورت کارشناسان دامپروري از مواد غذايي نظير سبوس برنج و باقي مانده مواد غذايي خانوار نظير نان ... استفاده شود.
براي واکسيناسيون و امور دارو و درمان با مشورت دامپزشک اقدام نمود
5 روز بعد از رها سازي جوجه اردكها در مزرعه برنج سالم
اين عكس در تاريخ 23/2/1387 گرفته شد.

اين تصاوير در تاريخ 24/2/1387در مزرعه برنج سالم گرفته شد.

بعد از 20 روز از نشاي برنج در مزرعه برنج سالم شاهد رشد خوب نشاء همراه با پنجه زني - اردكها تمام علف هرز مزرعه را از بين بردند

آسيابك در حال شكار پروانه كرم ساقه خوار برنج مي باشد . اين عكس در تاريخ 31/2/1387 در مزرعه برنج سالم گرفته شدبا توجه به استفاده تلفيقي شامل بهزراعي، زنبور تريکوگراما و نيز اردک جمعيت برگخوار کنترل خواهد شد. در صورت مشاهده خسارت اقتصادي با استفاده از کرت دستجات روي گياهچه و تکان دادن برنج باعث پايين افتادن کرم برگخوار شده و اردکها براحتي از آن تغذيه مي کنند.
بعلت عدم استفاده از سموم در مزرعه برنج سالم شما ميتوانيد جانداران مفيد را ببينيد
اين تصاوير در ساعت 3 بعد از ظهر روز پنج شنبه 16/3/1387 در مزرعه برنج سالم گرفته شد. استفاده از ماسه رودخانه اي براي مزرعه سالمعنكبوت يكي از خانداران مفيد در مزرعه مي باشد . به دليل عدم استفاده از سموم شما مي توانيد آن را در مزرعه خود ببينيد.

عنكبوت پروانه كرم ساقه خوار را شكار مي كند
ظهور نخستين خوشه برنج سالم 25/3/1387 جانوران براي برقراري ارتبا ط بين افراد يك گونه ويا با گونه هاي ديگر از مواد شيميايي مخصوصاستفاده مي كنند كه به آنها فرمون ميگويند. اين مواد غالبا فرار بوده و توسط غده هاي مخصوصي به خارج ترشح مي شوند.

pheromone
فرمون هاي جنسي پروانه ساقه خوار برنج
chilo suppressalis wik
براي اولين بار در سال 1957 ساخته شد.

بازديد دكتر هادي و يسي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران - مزرعه برنج سالم در روستاي كونر بازديد دانشجويان دانشگاه تهران از مزرعه برنج سالم 8/4/138710/4/1387 اردكها كاملا بزرگ شدند . به دليل ظهور خوشه ها و رسيدن
به مرحله شيري و سفت شدن دانه ها اردگها را از مزرعه خارج نموديم
خو شه هاي برنج در مزرعه سالم كمي بلندتر از مزارع اطراف است داراي دانه درشت

اثري از بيماري بلاست چه در مرحله قبل از خوشه وچه در مرحله بعد از خوشه

بازديد خانواده آقاي سلطاني از مزرعه برنج سالم جمعه 4/5/1387
روستاي كونر

برداشت برنج سالم در تاريخ 8/5/1387 باحصور مهندس امير خيرلله پور رييس مركز خدمات جهادكشاورزي و ناظرين برنج شهرستان بابلسر و كشاورزان صورت گرفت .مزرعه برنج سالم متعلق به مهندس كريم باباجاني ميباشد . در مرحله نخست هنگام نشاكاري كشاورزان باور نداشتن اما مرور زمان آن را قبول نمودند تعداد زيادي از كشاورزان سال زراعي آينده به اين شيوه برنج سالم توليد خواهند كرد . جامعه سالم به محيط زيست سالم و مواد غذايي سالم احتياج دارد.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : سلطاني ایمیل : nazi55s@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام من هميشه سعي مي کنم سايت شما را ببينم. اميداوارم هميشه موفق باشيد . خبرهاي جديد را مطرح کنيد. طرح برنج سالم شما در کتاب بابلسر مطرح ونوشته شد . اميدوارم هميشه موفق باشيد.

نام : بيک نژاد ایمیل : sbeaick@ yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ضمن عرض سلام و خسته نياشيد . جناب آقاي مهندس باباجاني از زحمات بي شائبه جنابعالي تشکر وقدرداني مي شود

نام : بيک نژاد ایمیل : sbeaick@ yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ضمن عرض سلام و خسته نياشيد . جناب آقاي مهندس باباجاني از زحمات بي شائبه جنابعالي تشکر وقدرداني مي شود

نام : حسين خادمي ایمیل : hkhpersia@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام سايت شما بسيار عالي است من هميشه آن را مي بينم موفق باشيد

نام : محمد علي طهماسب پور ایمیل : ma.tahmasbi@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

آقاي با تشكر از زحمات شبانه روزي شما براي ساخت اين سايت بنده دنبال همين مطالب ناب شما بودم و مي خواهم سايتي براي روستاي خودم كريم كلا درزي كلا درست كنم از شما استدعا دارم بنده را در اين كار ياري فرمائيد . باتشكر

نام : مجتبي باقرپور ایمیل : mj.bagherpor@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

لطفا عکس از باقرپور ها بيشتر بزاريد به خصوص رضا باقرپور. با تشکر

نام : مجتبي باقرپور ایمیل : mj.bagherpor@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

لطفا عکس از باقرپور ها بيشتر بزاريد به خصوص رضا باقرپور. با تشکر

نام : اصغر اسماعيلي ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

باتشكر از مندس باباجاني

نام : حسن اصغري ایمیل : HASSAN1525@YAHOO.COM زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام ضمن تشکرلطفا مراحل کاشت و............طي يک برنامهPOWER POINTبرايم ارسال کنيد ارادتمندشما مردان و زنان دانش پرور

نام : علي ایمیل : gh_ali1979@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام
وجود چنين مهندساني که در رشته خود دست به خلاقيت مي زنند باعث افتخار هر ايراني است و لذت خودن غذاي سالم و کشاورزي ارگانيک ( بدون سم و کود شيميايي ) بسيار عالي است ما که بجز تبريک و تشکر چيزي نمي توانيم بگويم ولي اميدوارم دولت قدر ايشان و امثال ايشان را بداند و با دادن پست مقام اجرايي به اين افراد سبب تحول در اين رشته شوند .

نام : هادي هاشميان ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

اززحمات شمادرخلق ابتکارات جديدومعرفي روستاي کونر بعنوان بايلوت طرح هاي نو متشکريم

نام : رضا باقرپوردوغيکلاه ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

باتشکر از اقاي باباجاني که اين جانب رابا اقاي واحدي اشنا کردوتوانستيم باايشان عکس يادگاري بگيريم .

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام عليكم
بنده با ديدن اين همه سعي وتلاش شما افتخار ميكنم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام عليكم
بنده با ديدن اين همه سعي وتلاش شما افتخار ميكنم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام عليكم
بنده با ديدن اين همه سعي وتلاش شما افتخار ميكنم

نام : جاج كاظم ایمیل : ? زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

با سلام احترام
باعث افتخار، چنين مهندسي که در رشته خود دست به خلاقيت مي زند غذاي سالم و ارگانيک بسيار عالي است ما که بجز تبريک و تشکر چيزي نمي توانيم بگويم ولي اميدوارم اين نظام قدر ايشان و امثال ايشان را بداند (سر بلندي ايران است كه چنين نخبگاني دارد.)

نام : محمدرضا رضاپناه ایمیل : rezapana@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

ممنونم از تماس تلفني اول اسفند 88؛ با تلاشي که جنابعالي داريد منشاء خير و برکت براي خود، منطقه و کشورتان خواهيد بود. لطفا با موضوع مشخص ايميل ارسال فرماييد تا مطالبي را خدمتتان ارسال نمايم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

بسيار جالب است از شما تشکر مي کنم که اين گزارش را در سايت خود قرارداديد

نام : امير حسين رضايي ایمیل : amirhosein_rezae@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام عليکم ضمن عرض تبريک به محضر جناب مهندس باباجاني به مناسبت اين دست اورد علمي بزرگ. از شما تقاضا دارم با فرستادن مطالب به روز شده و کامل خود براي اينجانب ما را در توسعه اين دستاورد با ارزش و جديد و عملي کردن ان در يکي از شاليزارهاي شمال کشور ياري نماييد. پيشاپيش کمال تشکر را از همکاري جنابعالي داريم.

نام : امير حسين رضايي ایمیل : amirhosein_rezae@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام عليکم ضمن عرض تبريک به محضر جناب مهندس باباجاني به مناسبت اين دست اورد علمي بزرگ. از شما تقاضا دارم با فرستادن مطالب به روز شده و کامل خود براي اينجانب ما را در توسعه اين دستاورد با ارزش و جديد و عملي کردن ان در يکي از شاليزارهاي شمال کشور ياري نماييد. پيشاپيش کمال تشکر را از همکاري جنابعالي داريم.

نام : حميدي املشي ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

عالي بود

نام : محمد ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

باسلام از سايت جالبتان ممنونم در صورت امکان از روشهاي جديد مبارزه با افات برنج مطلبي داري بگذاريد. التماس دعا

نام : اميد ديلمي معزي ایمیل : omid_dailami@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام
با تشکر از زحمات و پشتکار صادقانه شما که گامهاي بزرگ در خودکفايي قشري بزرگ و زحمت کش را بر مي داريد من هم مهندس دامپروري هستم و استان گيلان محل زندگي پدري ام مي باشد مي خواهم تمام مراحل ،از خريد جوجه اردک تا بازارهاي عرضه را در صورت امکان برايم ارسال کنيد چون من مي خواهم چنين طرحي را در اينجا هم پياده کنم. با تشکر

نام : محسن حسيني ایمیل : hosseini_ie@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

باسلام
من در رشته ي شيلات بندر عباس تحصيل ميکنم از حضرتعالي خواهشمندم پابان نامه ويامطلبي ويا مقاله اي در زمينه ي پرورش ماهي در شاليزار هاي برنج دار يد براي اينجانب ارسال فرماييد.
باتشکرفراوان

نام : opiftgtgg ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ته خسه تن بلارم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام مطلب جالب و تازه اي بود .متشکر.

نام : نجمه ایمیل : najme.1370 زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

خيلي جالب بود خسسسسسسسسسسسسسسته نباشيد

نام : علي باقرزاده ایمیل : a.bagherzadeh.d@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

salam khasteh nabashid man ta hala nemidonestam alan be sorat etefaghi in web sait ro peida kardam tashkor az zahemate arzeshmand tan

نام : حميد ایمیل : hamid_tooli@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با عرض سلام و خسته نباشيد
لطفا مراحل کامل توليد برنج سالم را برام ايميل کنيد و مقدار مصرف ورمي کمپوست در هکتار چه مقدار ميباشد
با تشکر

نام : شيرين ایمیل : shirinebrahim@gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

آقا واقعا خسته نباشيد. من کلي چيز ياد گرفتم. ايشالا هميشه سالم و شاد باشيد.

نام : معرفت ایمیل : marefatghasemi@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام
تشکر مي کنم مطالب ملموس، گويا و عملا قابل اقدام و نتايج کاربردي است. بنده عضو هيئت علمي غلات مرکز تحقيقات اردبيل هستم اميدوارم توليد محصولات سالم حمايت و خريدار داشته باشد و اين کار براي سيب زميني هم عملا صورت گيرد. پيشنهاد مي شود حمايت شوند اين نوع کارها.

نام : فريده رنگريز آذرفام ایمیل : f_azarfam@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام و خسته نباشيد
ما پنج هزار متر زمين شالي داريم ميخوام بدونم شما حاضريد زمين ما رو اجاره کنيد

نام : عادل رييسي ایمیل : moje_no_2222@yahoo. زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام محدد من واقعانميدانستم که جوچجه اردک هم کاربرد دارد در شاليکاري دوست عزيزم موفق باشي هرگز

نام : علي اصغر پيروزان ایمیل : aa_pirozna زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام
بسيا عالي است. به شرط آنكه در آمد حاصله جوابگوي معاش خانوار باشد تا بتوانند اينگونه وقت خود را فقط در مزرعه سپري كنند.

نام : حامد ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

تشکر از تهييه گزارش مصورتان

نام : تازيکي ایمیل : abedtaziki@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

عالي بود خيلي ممنون

نام : قادر حسيني ایمیل : ghaderhoseiny@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام خسته نباشين به مديريت سايت و کليه مسولين بنده جا دارد تشکر کنم از مطالبي که قرار ميدهين اگه ممکن است تحقيقات جديد در مورد محصولات بزارين ممنونم

نام : حسين حسني ایمیل : shabakeh.k5@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

با سلام
خيلي عالي بود اي کاش راجع به کانيزاسيون کاشت داشت و برداشت بحث ميکرديد . اگر امکانش هست راجع به دستگاههاي جوانه زني برنج يا بانک نشا که چه دستگاههاي با چه برند خريداري شود بما ايميل ميکرديد ممنون مي شديم

نام : mehran yahyaabadi ایمیل : BBS90.ir زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام. مطالب و عکس هاتون خيلي تو تحقيقم بهم کمک کرد سپاس

نام : باقري ایمیل : balash5915@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

باسلام
بنده قصد فعاليت در زمينه برنج کاري در زمينم را دارم
لطفاً تمامي مراحل ازقبل امکانات مورد نياز و برآورد هزينه نسبت به درآمد در هر هکتار را و همچنين فعاليت هاي جانبي آن را برايم ايمل فرمائيد .
باتشکر

نام : عقيلي ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

به نام خدا
با سلام از اينکه يک نمونه از روش توليد برنج سالم را معرفي کرديد بسيار ممنون و سپاسگزارم من هم علاقمند به فعاليت در اين زمينه هستم اميدوارم با ارئه روشهاي بهنه توليد راهکار مناسبي براي استفاده ديگران فرام آيد
تنها سوال من استفاده از سم در ضدعفوني کردن برنج در زمان شستشو قبل از جوانه زدن بوده آيا نميتوان از سم استفاده نکرد؟

نام : عقيلي ایمیل : aghili2007@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام مجدد
ببخشيد آدرس ايميل را جا انداختم

نام : صادقي ایمیل : sm.sadeghi1@gmail.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

با عرض سلام و خسته نباشيد .لطفا اگر امکان دارد مراحل کامل توليد برنج سالم را در اين سال زراعي (1392) همراه سطح زير کشت و ميزان کود مصرفي برايم ايميل کنيد و توضيح دهيد آيا ضدعفوني اوليه بذور با سموم شيميايي مغاير با اصل کشاورزي ارگانيک (کشاورزي بدون استفاده از سموم شيميايي ) نيست؟ در ضمن اگر از کودهاي غير شيميايي (به غير از کودهاي سبز و دامي و ورمي کمپوست) استفاده مي کنيد نام آنها و ميزان مصرف آنها را ذکر نمائيد. پيشاپيش کمال تشکر را از همکاري جنابعالي دارم.

نام : مهندس کشاورزي گيلان ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

دمتون گرم خسته نباشي برار

نام : محسن بيات ایمیل : m.bayat67@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام و عرض احترام خدمت جنابعالي. مطلب بسيار خوبي بود. آيا امکان دارد که در مورد کشت همزمان ماهي و اردک و برنج نيز داريد خوشحال ميشم اگه بتونيد روي سايت قرار بديد و يا اگر زحمتي نباشه بتونيد برام بفرستيد. با تشکر

نام : دانشجوي مهندسي گياه پزشکي ایمیل : WWW.MAL70MAL.yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

عالي بود

نام : زهرا ایمیل : sz.zamani93@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام لطفا راهنمایی ام کنید که چگونه یک گزارش بنویسم. من ناظر برنجی هستم که از اواخر کشت برنج( 2هفته قبل از برداشت برنج) مشغول به کار شدم و اطلاعات کاملی ندارم.

نام : عباس ایمیل : abbas.bovairi@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام.با عرض خسته نباشید.
من کشاورزی اهل ایذه از استان خوزستان هستم.
از کجا میتونم یه تیلر برای شخم زدن زمین برای برنجکاری تهیه کنم.مثت همین عکس تیلری که توی همین سایته.
09169919579

نام : عباس ایمیل : abbas.bovairi@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام.با عرض خسته نباشید.
من کشاورزی اهل ایذه از استان خوزستان هستم.
از کجا میتونم یه تیلر برای شخم زدن زمین برای برنجکاری تهیه کنم.مثت همین عکس تیلری که توی همین سایته.
09169919579

نام : مهدی ایمیل : m.izadi201040@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام . خسته نباشید به همه فعالان این مجموعه، به خاطر تمام زحمات شما بابت تولید برنج سالم ممنون هستم. خدا ازشما راضی باشه.. مرسی

نام : jx1007 ایمیل : jianxiang258@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

0717

pittsburgh steelers jersey


dan marino jersey,louis delmas jersey,brent grimes jersey,cameron wake jersey,mike wallace jersey,dan marino jersey,cameron wake jersey


nike free 5.0


christian louboutin uk


toms shoes


coach outlet store


mbt shoes


drew brees jersey,corey white jersey,khiry robinson jersey,archie manning jersey,mark ingram jersey


spurs jersey


kate spade sale


gucci shoes


san antonio spurs jerseys


uggs on sale


supra sneakers


mulberry outlet


north face jackets


mulberry handbags


ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralph lauren polo


oakley sunglasses canada


aaron rodgers jersey,clay matthews jersey,cheap reggie white jersey,matt flynn jersey,jamari lattimore jersey,randall cobb jersey


barcelona football shirts


warriors jerseys


gucci outlet online


michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors 


tommy hilfiger outlet online


kate spade outlet


baltimore ravens jerseys


nike free run uk


denver broncos jerseys


nike running shoes


cheap jordans


prada shoes


stuart weitzman outlet


prada sneakers


new york giants jerseys


dwyane wade jersey


indianapolis colts jerseys


supra footwear


saints jerseys


moncler coats


chanel outlet,chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55


kansas city chiefs jerseys


the north face clearance


lebron 12


manchester united jersey


chelsea football shirts


coach outlet


lakers jersey


true religion outlet


nike air max


stuart weitzman boots


lebron 12 shoes


steelers jerseys


coach outlet online


tory burch shoes


nike air max


oakley sunglasses


canada goose jackets


eagles jerseys


burberry outlet


nba jerseys


rolex watches,swiss watch,replica watches,rolex watches for sale,replica watches uk,rolex watches replica,rolex watches for sales


evening dresses outlet


north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face


tim brown jersey,art shell jersey,kenny stabler jersey,john matuszak jersey,howie long jersey


nike mercurial


north face jackets


hermes belts for men


nike air max,nike roshe,nike huarache


peter konz jersey,paul worrilow jersey,prince shembo jersey


tory burch outlet


nba jerseys wholesale


blackhawks jersey


heat jersey


beats by dre


ravens jerseys


hermes outlet store


vans for sale


michael kors uk


real madrid soccer jersey


kobe 9


bottega veneta wallet


air jordan 13


vikings jerseys


soccer jerseys


chanel sunglasses


lance briggs jersey,martellus bennett jersey,jay cutler jersey,sylvester williams jersey


nike shoes


seattle seahawks jerseys


north face outlet online


stuart weitzman sale


toms outlet


celtics jerseys


michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors


mizuno running shoes


football shirts


air max 90


nike sneakers


chanel outlet


canada goose sale


nike trainers


tim tebow jersey,julian edelman jersey,darrelle revis jersey,vince wilfork jersey,tom brady jersey,rob gronkowski jersey,deion branch jersey,jerod mayo jersey,danny woodhead jersey


moncler outlet


vans shoes


nike free uk


tory burch outlet


green bay packers jerseys


giants jersey


raiders jerseys


ralph lauren uk


beats headphones


mlb jerseys


air max 2014


miami heat jersey


jeremy maclin jersey,jamaal charles jersey,joe montana jersey,justin houston jersey,dontari poe jersey,eric berry jersey


cheap football shirts


juicy couture outlet


the north face outlet


nike air huarache,nike huarache,nike huarache sneakers,nike huarache shoes


christian louboutin shoes


coach outlet


lebron james shoes,lebron 12,lebron 12 shoes,lebron sneakers,lebron iv,lebron 11,lebron 10


dallas cowboys jersey


ray ban outlet


seahawks jersey


bottega veneta handbags


ray ban sunglasses


juicy couture outlet online


cheap mlb jerseys


uggs outlet


football shirts uk,soccer jerseys uk,cheap soccer jerseys uk


peyton manning jersey,eric decker jersey,aqib talib jersey,emmanuel sanders jersey,shannon sharpe jersey,louis vasquez jersey


chanel handbags


packers jerseys


hermes belt


russell westbrook jersey


futbol baratas


new england patriots jerseys


swarovski outlet


cheap evening dresses


north face jackets


cheap soccer jerseys


kobe 9 elite


monster beats


burberry outlet online


rolex watches uk


christian louboutin shoes


new orleans saints jerseys


canada goose outlet


the north face


dansko shoes


nike air huarache


oakland raiders jerseys


lebron shoes


nhl jerseys wholesale


los angeles lakers jerseys


hermes outlet online


kevin durant jersey


hermes birkin


cartier love bracelet


blake griffin jersey


north face outlet store


michael kors uk


louboutin uk


the north face jackets


bottega veneta outlet


mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk


phil mcconkey jersey,odell beckham jr jersey,michael strahan jersey,chris snee jersey,larry donnell jersey,peyton hillis jersey,carl banks jersey,lawrence taylor jersey,phil mcconkey jersey,justin tuck jersey,michael boley jersey,chase blackburn jersey


true religion sale


knicks jersey


futbol baratas


manchester united football shirts


the north face


tim duncan jersey


golden state warriors jerseys


michael kors handbags


cheap wedding dresses


gucci outlet


eric decker jersey,muhammad wilkerson jersey,michael vick jersey,geno smith jersey,dennis byrd jersey,jace amaro jersey,calvin pace jersey,curtis martin jersey,


oakley sunglasses


air jordan shoes


michael kors outlet


nike air max


nike air max 90


ugg uk


cheap oakley sunglasses


nike running shoes


barcelona soccer jersey


cheap jordan shoes


christian louboutin sale


nike trainers,nike trainers uk,cheap nike trainers,nike shoes uk,cheap nike shoes uk


hermes sale


atlanta falcons jersey


chelsea jersey


nike free,nike free run,free running,free run,nike running


nike air max 2015


prom dresses


coach outlet store


los angeles clippers jerseys


san francisco 49ers jerseys


oklahoma city thunder jerseys


nike free run


tory burch outlet online


real madrid jersey


wedding dresses


kyle wilber jersey,jeremy mincey jersey,jeff heath jersey,dez bryant jersey,dan bailey jersey,rolando mcclain jersey,george selvie jersey,larry allen jersey,uche nwaneri jersey,roger staubach jersey,gavin escobar jersey


nike roshe,nike roshe run uk,nike roshe uk,roshe run,nike roshe run,roshe run women,rushe run men


cowboys jerseys


nike free run


ugg boots


tommy hilfiger outlet


manchester united soccer jersey


michael jordan jersey


chanel handbags


north face outlet


michael wilhoite jersey,y.a. tittle 49ers jersey,justin smith jersey,nike 49ers jersey


moncler jackets


cartier watches


the north face outlet store


cheap nba jerseys


ysl handbags


lebron james shoes


barcelona jersey


broncos jerseys


the north face outlet


true religion jeans


ysl outlet


michael kors uk outlet


nike trainers uk


bobby orr blackhawks jersey,jeremy roenick authentic jersey,jonathan toews blackhawks jersey,stan mikita blackhawks jersey,corey crawford blackhawks jersey,michael jordan jersey,michal handzus jersey,peter regin jersey


rolex watches


oakley sunglasses wholesale


49ers jersey


nike air max uk


the north face uk


minnesota vikings jerseys


cartier bracelet


swarovski crystal


nike free


chris paul jersey


supra shoes


nike air max


north face outlet


chelsea soccer jersey


jordan 13


fivefingers shoes


north face jackets


new york jets jerseys


carmelo anthony jersey


jerome simpson jersey,marcus sherels jersey,phil loadholt jersey,tom johnson jersey


larry fitzgerald jerseys,kevin kolb jerseys,patrick peterson jersey,andre ellington jersey,larry fitzgerald jersey,calais campbell jersey,deone bucannon jersey,andre ellington elite jersey,darnell dockett jersey,michael floyd jersey,sam acho jersey


vibram fivefingers


cardinals jersey


troy polamalu jersey,ben roethlisberger jersey,antonio brown jersey,heath miller jersey,jack lambert jersey,le'veon bell jersey,santonio holmes jersey,kevin greene jersey,rod woodson jersey


real madrid football shirts


ysl outlet online


tory burch outlet online


mizuno shoes


chicago blackhawks jersey


lebron james jersey


nike sneakers


mbt shoes outlet


air jordan shoes


kobe bryant jersey


hermes bags


jets jersey


falcons jersey


soccer jerseys,cheap soccer jerseys,cheap soccer jerseys for sale,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys


coach outlet online


the north face outlet


patrick kerney jersey,bobby wagner jersey,russell okung jersey,max unger jersey,paul richardson jersey,terrelle pryor jersey,richard sherman jersey,byron maxwell jersey,derrick coleman jersey,eric winston seahawks jersey


ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban


custom mlb jerseys


bears jerseys


kate spade handbags


boston celtics jersey


tory burch handbags


chanel outlet


hermes bracelet


burberry sale


coach outlet store


nhl jerseys


juicy couture sale


cheap nhl jerseys


washington redskins jerseys


nike outlet


dolphins jerseys


north face outlet


ralph lauren outlet


evening dresses


cheap nike shoes


vans sneakers


robert griffin jersey,joe theismann jersey,andre roberts jersey,sonny jurgensen jersey,art monk jersey,bashaud breeland jersey,barry cofield jersey,perry riley jersey,e.j. biggers jersey,duke ihenacho jersey,josh morgan jersey


nike air max,air max uk,air max 90,nike air max 90,air max shoes


air max 2015


michael kors outlet


soccer shoes


nike free


christian louboutin outlet


celtics jersey


redskins jerseys


tommy hilfiger outlet store


the north face jackets


north face outlet


philadelphia eagles jerseys


chiefs jersey


nike roshe run


new york knicks jersey


cheap oakley sunglasses


coach outlet canada


michael kors uk outlet


kyrie irving jersey


toms shoes outlet online


ahmad bradshaw jersey,josh mcnary jersey,andrew luck jersey,donte moncrief jersey,delano howell jersey,robert mathis jersey,andrew luck jersey,trent richardson jersey


nike outlet store


michael kors handbags


arizona cardinals jerseys


mbt sneakers


mizuno running


dansko outlet


nike store


mulberry sale


chicago bulls jersey


chicago bears jerseys


lebron james shoes


coach outlet


nike air max 2014


nike huarache


cleveland cavaliers jersey


miami dolphins jerseys


cheap ugg boots


michael kors outlet online


patriots jerseys


michael kors bags


ugg boots uk


nick foles jersey,eagles elite jersey


hermes outlet


camisetas futbol baratas


nike roshe


prada outlet


mulberry outlet


derrick rose jersey


dansko clogs


nike soccer shoes


stephen curry jersey


swarovski uk


colts jerseys


arthur jones jersey,deonte thompson jersey,courtney upshaw jersey,timmy jernigan jersey,jeromy miles jersey,haloti ngata jersey,joe flacco jersey,steve smith sr jersey


kobe bryant shoes


five fingers shoes


mulberry uk


jianxiang

نام : ddddd ایمیل : ddddd زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

chanel handbags, http://www.chanelhandbags-outlet.co.uk/
pittsburgh steelers, http://www.pittsburghsteelersjersey.com/
michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com/
san francisco 49ers, http://www.sanfrancisco49ersjerseys.us/
barbour clothing, http://www.belstaff.us.com/
arizona cardinals, http://www.arizonacardinalsjersey.us/
golden state warriors, http://www.warriorsjersey.com/
ugg outlet, http://www.uggoutletstore.eu.com/
stuart weitzman sale, http://www.stuartweitzmanoutlet.us/
louis vuitton bags on sale, http://www.louisvuittonbag.us.com/
hollister,hollisterco,hollister clothing,hollister clothing store,hollister kids,hollister co
coach outlet online,coach purses,coach handbags,coach bags,coach handbags sale,coach handbags outlet
basketball shoes, http://www.basketballshoes.us.com/
michael kors handbags store, http://www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com/
gucci handbags, http://www.guccihandbags-outlet.co.uk/
belstaff jackets, http://www.moncleroutletstore.us.com/
fitflop sandals, http://www.fitflop.in.net/
cyber monday, http://www.blackfridaydeals.us.com/
ugg boots, http://www.uggbootscheap.eu.com/
tory burch shoes, http://www.toryburchoutletonline.in.net/
nba jerseys wholesale, http://www.nbajerseys.net/
nike air max,air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013
timberland outlet, http://www.timberlandboots.name/
prada outlet, http://www.pradashoes.us/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsusa.us/
juicy couture sale, http://www.juicycoutureoutlet.net/
mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.in.net/
north face outlet online, http://www.thenorthfaceoutletstores.org/
the north face jacketshttp://www.thenorthfaces.org.uk
ugg outlet, http://www.uggsoutlet.us.org/
ray ban uk,ray ban wayfarer,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,raybans,ray ban glasses
abercrombie barcelona,abercrombie spain,hollister spain,abercrombie fitch spain
swarovski outlet, http://www.swarovski.in.net/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuittonoutlet.in.net/
ferragamo outlet,ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt
louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonoutletstore.name/
ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralph lauren polo
giuseppe zanotti sale, http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org/
ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban
the north face, http://www.thenorthface.me/
cyber monday, http://www.blackfriday2015.in.net/
oakley sunglasses cheap, http://www.oakleysunglasses-wholesale.us.com/
celine outlet store, http://www.celineoutletus.com/
gucci, http://www.borseguccioutlet.it/
rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
ugg uk outlet, http://www.snowboots.us.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsoutlet-store.us.com/
lacoste polo, http://www.lacostepoloshirts.cc/
coach outlet online, http://www.coachoutletstoreonline.in.net/
north face jackets, http://www.northface-outlet.cc/
miami heat, http://www.miamiheatjerseys.net/
yoga pants,lululemon,lululemon outlet,lululemon athletica,lululemon addict,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com
nike huarache, http://www.nike-airhuarache.co.uk/
coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet
chicago blackhawks, http://www.chicagoblackhawksjersey.us/
tiffany jewellery, http://www.tiffanyjewelleryoutlets.co.uk/
new york jets, http://www.newyorkjetsjersey.us/
toms outlet, http://www.tomsoutlet-stores.com/
black friday, http://www.monclerjacketsuk.co.uk/
michael kors factory store,michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors
louboutin uk, http://www.christianlouboutinoutlet.org.uk/
coach outlet store, http://www.coachoutletcanada.com.co/
true religion jeans,cheap true religion jeans,true religion jeans wholesale,true religion outlet,true religion sale,true religion outlet online
nike roshe,nike roshe run uk,nike roshe uk,roshe run,nike roshe run,roshe run women,rushe run men
oakland raiders, http://www.oaklandraidersjerseys.us/
cheap oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasseswholesale.in.net/
air jordan shoes cheap, http://www.airjordanshoes.us.org/
north face jackets, http://www.thenorthfaceclearances.us.com/
dddd1010d

نام : wengdongdong ایمیل : wengdongdong522@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

20151230dongdong

michael kors outlet online


ugg boots sale


louis vuitton handbags


louis vuitton handbags


nike sb


michael kors uk


louboutin


ralph lauren


louis vuitton outlet


moncler jackets


louis vuitton uk


prada outlet


michael kors outlet


burberry outlet online


ghd straighteners


michael kors outlet


new balance outlet


moncler outlet


coach factory outlet


gucci belt


coach outlet


jordan 13


louboutin pas cher


coach factory outlet


kate spade uk


jordan 8


rolex replica watches


tiffany and co


michael kors handbags


jordan retro 3


louis vuitton outlet


coach outlet


nike trainers


michael kors uk


cheap jordan shoes


jordans shoes


michael kors


gucci outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet


michael kors outlet


nike uk


nike uk


nike trainers


coach factory outlet


longchamp handbags


michael kors outlet


gucci outlet


adidas uk


coach factory outlet


nike outlet


burberry scarf


louis vuitton outlet


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


coach outlet


soccer jerseys


jordan 3


tory burch outlet


toms outlet


fitflops clearance


toms outlet


nike sb shoes


coach canada outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


air jordan 13


cheap uggs


air max


canada gooses jackets


michael kors outlet


ugg boots


ed hardy uk


michael kors outlet


louis vuitton pas cher


oakley vault


ghd hair straighteners


nike air max


longchamp bags


michael kors


louis vuitton handbags


longchamp outlet


air force 1


tiffany jewelry


true religion jeans


ugg boots


michael kors handbags


true religion outlet


ralph lauren pas cher


cheap uggs on sale


polo ralph lauren


louis vuitton


coach factory outlet online


michael kors handbags


michael kors handbags


north face jackets


coach factory outlet


true religion outlet


ugg boots


kate spade outlet


michael kors handbags


micahel kors


basketball shoes


michael kors outlet


burberry outlet


michael kors uk


kate spade handbags


adidas gazelle


gucci borse


jordan shoes


fitflops


ghd


uggs on sale


mcm handbags


nike huarache


ray ban sunglasses


jordan pas cher


coach factory outlet


cheap jordans


christian louboutin


michael kors outlet


north face outlet


michael kors handbags


adidas trainers


cheap ugg boots


oakley sunglasses


air jordans


nike air max


coach outlet


toms outlet


hermes belt


coach factorty outlet


tommy hilfiger outlet


canada goose jackets


michael kors


toms wedges


michael kors handbags


adidas shoes uk


nike store


cheap uggs boots


sac longchamp


cheap jordans


nike blazer


ugg boots


canada goose jacket


michael kors uk


cheap jordans


true religion


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


mont blanc pens


louis vuitton


kate spade outlet


oakley sunglasses


michael kors


chaussure louboutin


coach outlet store online


air jordan 8


air jordans


ray ban sunglasses


adidas originals


ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


jordan 3 white cenment


cheap ugg boots


ugg boots


coach outlet


michael kors outlet


instyler max


burberry outlet


sac longchamp pas cher


adidas superstars


nike cortez


michael kors outlet


michael kors


nike outlet store


nike air max 90


fitflop uk


jordan 4 toro


christian louboutin outlet


true religion jeans


michael kors outlet


coach factory outlet


coach factory outlet


moncler jackets


sac longchamp


toms outlet store


nike roshe run women


canada goose outlet


louis vuitton outlet


ugg sale


cheap toms


michael kors outlet


snapbacks wholesale


ugg outlet


louis vuitton handbags


caoch outlet


true religion outlet


nike free runs


nike blazers


gucci outlet


coach outlet


coach outlet


jeremy scott shoes


coach outlet


louis vuitton borse


kate spade


mulberry bags


jordan 6


juicy couture


air jordan pas cher


fake oakley sunglasses


louis vuitton handbags


mizuno running shoes


timberland boots


louis vuitton handbags


hermes uk


canada goose uk


michael kors outlet


coach factory outlet


nike air jordan


nike air max uk


louis vuitton bags


coach outlet


pandora jewelry


michael kors handbags


nike roshe runs


air max 95


coach outlet


canada gooses outlet


nike tn


sac longchamp pliage


ray bans


coach outlet


running shoes


cheap ugg boots


nike outlet


nike store uk


ed hardy outlet


mcm


michael kors outlet online


michael kors


ray bans


adidas shoes


christian louboutin outlet


pandora charms


jordan 4


christian louboutin uk


نام : chenzhen201671 ایمیل : chenzhen198924@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

michael kors outlet online


nmd adidas


valentino bags


fake oakleys


buy red bottoms


michael kors outlet online


timberland boots outlet


michael kors outlet


nike air max 90


michael kors handbags outlet


nike free flyknit 3.0


true religion jeans


ralph lauren outlet


nike free 5.0


christian louboutin uk


louis vuitton uk


polo ralph lauren


burberry outlet canada


hollister uk


tiffany jewelry


bottega veneta shoes


skechers outlet


hermes belt


pandora charms uk


michael kors outlet


nike trainers


cheap ray ban sunglasses


kate spade outlet


ray bans


louis vuitton outlet online


michael kors outlet clearance


stephen curry basketball shoes


ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


kate spade outlet


cheap jordan shoes


cheap nfl jerseys


pandora charms outlet


supra store


kate spade outlet online


cheap nike air max


adidas trainers


fitflops sale clearance


kobe bryant shoes


louis vuitton bags


adidas nmd black


louis vuitton pas cher


toms outlet


timberland shoes


birkenstocks


cartier love ring


hermes outlet


white converse


asics gel kayano


coach factory outlet online


coach factory outlet


michael kors outlet canada


adidas pure boost black


nike free flyknit 3.0


cheap jordan shoes


coach outlet online


tiffany and co outlet


cheap ray bans


designer handbags wholesale


mizuno running shoes


ray bans


supra outlet


toms outlet store


ferragamo


cheap ray ban sunglasses


nike huarache black


nike store uk


puma outlet


levis 511


nike free run flyknit


pandora charms


nike tn pas cher


true religion sale


polo ralph lauren outlet online


coach outlet online


michael kors outlet


nike air force black


louis vuitton outlet


asics running shoes


yeezy boost 750


michael kors outlet online


hugo boss outlet online


abercrombie outlet


nhl jerseys wholesale


nike air force


cheap jordan shoes


nike air max 95


abercrombie kids


yeezy boost 350 balck


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


coach outlet store


nike running shoes


ray ban outlet store online


north face jackets


oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


yeezy boost 350 white


wholesale nike shoes


louis vuitton handbags


coach factory outlet


air max 90 white


red bottoms outlet online


omega speedmaster


michael kors uk


michael kors outlet online


prada sunglasses wholesale


gucci outlet online


louboutin shoes


christian louboutin shoes


coach factory outlet online


fitflops


fitflops shoes


jimmy choo


kate spade handbags


nike shoes for cheap


air jordan shoes


louis vuitton handbags


reebok


michael kors outlet clearance


converse outlet


louis vuitton outlet online


versace sunglasses wholesale


nike blazer


micahel kors


coach factory outlet


louis vuitton outlet online


nba jerseys wholesale


michael kors outlet online


cheap nfl jerseys


kate spade bags


burberry outlet stores


coach factory outlet online


white converse


coach purses on sale


polo ralph lauren outlet


cheap ray ban sunglasses


converse sale


ray ban outlet store


yeezy boost 350


oakley sunglasses


cartier


kobe 11


michael kors outlet store