برنج
امروز جمعه 23/9/1397
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

مراحل توليد برنج سالم


مزرعه برنج سالم در روستاي كونر شهرستان بابلسر- استان مازندرانحمايت از مصرف محصولات سالم حمايت از مصرف محصولات سالم ، مهمترين ابزار تشويق کشاورزان به توليد و عرضه محصولات سالم است

محصولات کشاورزي در طول فصل زراعي توسط جانداران مختلفي مورد حمله قرار مي گيرند اين جانداران به نوبه خود توسط جانداران ديگري خورده مي شوند. به عبارتي ، طبيعت خود تعادل لازم را بين عوامل مختلف ايجاد مي کند.

وارد شدن سموم شيميايي به بخش کشاورزي و با هدف حفظ محصول در چند دهه اخير نتوانسته است الگوي پايداري را ارائه دهد، زيرا:
سموم شيميايي اگر چه تحت نام آفت کش ، قارچ کش ، علف کش و امثال آن توليد و به فروش مي رسند ، ولي در واقع همگي زيست کش هستند و زماني که وارد محيط شوند، همه جانداران را نابود مي کنند وبراي سلامتي انسان هم مضر هستند

آفات محصولات کشاورزي نه تنها در اين مدت طولاني توسط سموم شيميايي از بين نرفته اند، بلکه هر ساله تعداد آنها بيشتر شده است زيرا در مدت کوتاهي جمعيت هاي مقاوم به سموم شيميايي رشد مي کنند.
اين مقاومت باعث مصرف سموم خطرناک تر و قوي تر مي شود. کشاورزان چنين تصور مي کنند کيفيت سموم به قدرت کشندگي آنها مربوط است و همين مسئله موجب شده است تا هر ساله سموم خطرناک بيشتري مصرف شوند.

ويژگي هاي محصول سالم


توليد محصولات سالم از جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي داراي اهميت اند. از نظر اقتصادي براي توليدکننده و مصرف کننده مناسب است. چون خالص است و مخلوط با ساير انواع برنج نيست، از نظر کيفيت پخت مطلوب است. همچنين عاري از مواد مضر است که سلامت انسان را به مخاطره نمي اندازد . از نظر اقتصادي هزينه هاي نهاده هاي شيميايي کاسته مي شود و چون بدون واسطه عرضه مي شود براي کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه است.

از نظر ملي مي تواند به حذف يارانه هاي متعلق به سموم شيميايي کمک کند و يارانه ها را به سوي بهبود سلامت جامعه از طريق توليد محصولات سالم ، هدايت کند.
از نظر زيست محيطي مانع از آلودگي خاک ، آب و نابودي جانداران مي شود که منابع تأمين کننده حيات انسان ها هستند.


مديريت بهينه محصول


توليد محصول نيازمند مديريت مستمر کشاورز بر مزرعه است . براي کنترل عوامل خسارت زا در شيوه توليد برنج سالم ، علف هاي هرز از طريق کشت توأم برنج با اردک کنترل مي شود. اردک تقريباً از کليه علف هاي هرز و آفات بدون وارد کردن خسارت به شالي تغذيه مي کند.
فضولات آن به عنوان کود مورد استفاده گياه قرار مي گيرد که باعث حاصلخيزي خاک و افزايش عملکرد شالي و کيفيت محصول مي شود


اردک با بهم زدن گل و لاي شاليزار باعث تهويه خاک و توسعه ريشه ها مي شود که اين عمل به سلامت گياه کمک مي کند.
بيماري ها با بهبود شيوه کشت و استفاده از روش هاي مکانيکي ، نصب تله ، پرورش ماهي در شاليزار و ... کنترل مي شوند. بنابراين هيچگونه سمي در اين گونه شاليزارها استفاده نمي شود


انتخاب زمينزمين شاليزاري که انتخاب نمودم داراي خاک حاصلخيز مي باشد همچنين داراي آب مستقل و سيستم زهکشي مناسب مي باشد. مساحت زمين شاليزاري براي توليد محصول سالم 2000هزار متر مربع مي باشد. از کود دامي پوسيده به مقدار 4 تن در اين 2000هزار متر مربع استفاده نمودم. کود دامي پوسيده براي افزايش حاصلخيزي خاک در طول فصل زراعي. براي فصل زراعي قبل از برنج مي توان تناوب کشت را انجام داد. مناسب ترين تناوب قبل از برنج، کشت شبدر برسيم مي باشد. بطوريکه از لحاظ امکان کشت برنج در زمان مناسب باعث افزايش حاصلخيزي خاک مي شود.شخم اولبراي خزانه در اسفند و براي زمين اصلي اواسط فروردين با گاو آهن برگردان تا عمق 15تا 20 سانتي متر عمل شخم را انجام دادم


تهيه بذربراي تهيه بذر شما مي توانيد از بذور گواهي شده که توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزي توزيع مي شود تهيه کنيد.
البته بعضي از کشاورزان با آشنايي از روش تهيه بذر هر ساله خودشان قسمتي از مزرعه را براي تهيه بذر انتخاب مي کنند و بذور مورد نياز براي فصل زراعي آينده را تهيه مي کنند.
انتخاب رقمدر اسفند، براي توليد اقتصادي، دوره رشد، کيفيت، و تحمل به آفات و بيماريها و ساير شرايط، با مشورت کارشناسان و محققان برنج ارقام محلي را انتخاب نمودم به جهت کاهش استفاده از کود و سم.محل خزانهدر اسفند ماه، محل خزانه را براساس حاصلخيز بودن خاک مزرعه و دسترسي آسان به آب و زهکشي مناسب، و همچنين تابش خورشيد بر محل خزانه انتخاب نمودم سعي کردم نسبت به آلودگي شديد آفات مبرا باشد. همچنين از نظر علف هاي هرز عاري باشد.

ميزان بذرمقدار 50 تا 40 کيلو گرم بذر براي يک هکتار زمين کافي مي باشد. البته بذور بايد مناسب، قوي، درشت عاري از علف هرز و آفات و بيماريها باشدسبک و سنگين کردن بذربا استفاد از محلول آب و نمک که با معيار شناور بودن تخم مرغ تازه در محلول آب و نمک اقدام به سبک و سنگين کردن بذور نمودم بطوريکه بذور پوک و نارس را جدا نمودم
خيساندن بذر24 ساعت در داخل آب خالص قرار دادم تا خواب بذر از بين برود
ضد عفوني بذربذور را بعد از 24 ساعت از آب خالص خارج نموده آنگاه به وسيله سموم رايج براي از بين بردن آفات و بعضي از بيماريها ضد عفوني مي کنيم. اين کار در حقيقت نوعي پيشگيري مي باشد.
هم زدن و آبدهي بذرهر دوازده ساعت جهت تامين رطوبت و هوادهي، بذور را در آب ولرم که دماي آن 40 الي30 درجه سانتي گراد بود آب پاشي نمودم

اندازه مناسب جوانه براي بذر پاشيبذور جوانه زده که به صورت يکنواخت مي باشد بطوريکه اندازه ريشچه و ساقچه حدود نيم سانتي متر است مناسب مي باشد.


تراکم بذر پاشي در خزانهحدود 100 گرم بذر در متر مربع مناسب است.
البته نوع رقم کمي در اين مورد تفاوت دارد بايد از نظرات کارشناسان و محققان استفاده نمود

مساحت خزانهبراي يک هکتار زمين شاليزاري نياز به 250 تا 300 متر مربع خزانه احتياج است. خزانه ها بصورت جوي پشته(ايستگاهي) توصيه مي شود.

ابعاد خزانهطول پشته را 15 متر، عرض پشته را 5/1-2/1 عرض جوي ها80-70 سانتي متر درست مي کنيم. پشته را طوري بايد درست کنيم که مسطح و بدون چاله باشد
پوشش خزانهبعد از بذر پاشي، روي خزانه ها را با کمان چوبي يا ميله گرد آهني نصب کرده و سپس روي آن را با نايلون هاي مناسب کاملا مي پوشانيم

آبياري خزانهدر چند روز اول بذر پاشي نبايد روي بستر آب باشد. معمولا رطوبت گل کافي است.
در صورت نياز در صبح ها بصورت جرياني آب داده شود. و بلافاصله زهکشي شود. تا روي بستر آب قرار نگيرد. پس از دو تا سه برگ شدن و همزمان با هوادهي گياهچه ها، وقتي گياهچه به حدود 3 برگه رسيدن بايد پاي بوته ها بايد آب وجود داشته باشد. از ماندابي آب بايد پيش گيري نمود.
هوادهي خزانهدر مرحله سه برگي شدن لازم است مرحله به مرحله بويژه در روزهاي گرم نسبت به هوادهي و مطابقت دادن گياهچه به شرايط آب و هوايي طبيعي اقدام نمود

شرايط گياهچه هاي توليدگياهچه هاي پرورش يافته نه تنها از لحاظ يکنواختي و سرسبزي مي بايست مورد توجه قرار گيرند بلکه از لحاظ ارتفاع بوته و طول ريشه و نيز ريشه دواني مطلوب و به رنگ سفيد فعال باشند.
همچنين گياهچه برنج مي بايست ساقه هاي قطور داشته باشد يعني ضعيف و لاغر نباشد.

زمان انتقال نشاءارديبهشت، حدود 30 الي 25 روز از سن نشاء گذشته باشد همچنين ارتفاع حدود 25 سانتي متر و 5 الي 4 برگه باشند.

زمان مناسب نشاء کاري:اوايل ارديبهشت، بهترين زمان نشاء کاري دهه دوم ارديبهشت مي باشد.

نشاكاري در تاريخ 4/2/1387 انجام شد.

فاصله نشاء کاري:براي ارقام محلي زودرس به فاصله 40در15 و 20در 15 سانتي متر مي باشدتعداد نشاء در هر کپهدر صورت توليد نشاهاي قوي، 1 تا 2 خال کافي است براي اطمينان مي توان تا 3 خال در هر کپه کشت نمود. نشاکاري با بوته هاي زياد باعث رقابت منفي و نيز کاهش محصول مي شود.

مديريت آب در اوايل نشاکاري برنجآبياري در شاليزار ضمن تامين نياز آبي گياهچه ها در صورت کنترل ارتفاع آب باعث پيشگيري از گسترش رشد علف هاي هرز خواهد شد.

روش هاي کنترل علف هاي هرزضمن رعايت يک سري اصول پيشگيري شامل بذر خالص، خزانه مناسب، مبارزه مکانيکي، روش هايي نظير مديريت آب در زمين اصلي، استفاده از اردک در شاليزار و نيز مبارزه دستي با علف هاي هرز پيشنهاد مي گردد.
رها سازي جوجه اردک هااواخر ارديبهشت به منظور کنترل بيولوژيکي علف هاي هرز و بعضي آفات و نيز افزايش حاصلخيزي خاک تعداد 300-250 جوجه اردک با سن دو هفته اي براي يک هکتار شاليزار توصيه مي شود.
حدود 10 روز بعد از نشاکاري زمانيکه گياهچه استقرار پيدا نمودند.مي توان جوجه اردک هاي مورد نظر را در شاليزار رها سازي کرد.
محصور بودن شاليزار با سيم توري يا وسايل ديگر ضروري است.


رها سازي جوجه اردك ها در تاريح 19/2/1387 صورت گرفت


محل نگهداري جوجه اردک هاکنار شاليزار ايجاد شود بطوريکه اردک ها شبانه، روز، در شاليزار فعاليت خواهند داشت.
مديريت تغذيه و پرورش جوجه اردک هاتغذيه يک بار در روز کفايت مي نمايد و بهتر است غروب انجام شود. با مشورت کارشناسان دامپروري از مواد غذايي نظير سبوس برنج و باقي مانده مواد غذايي خانوار نظير نان ... استفاده شود.
براي واکسيناسيون و امور دارو و درمان با مشورت دامپزشک اقدام نمود
5 روز بعد از رها سازي جوجه اردكها در مزرعه برنج سالم
اين عكس در تاريخ 23/2/1387 گرفته شد.

اين تصاوير در تاريخ 24/2/1387در مزرعه برنج سالم گرفته شد.

بعد از 20 روز از نشاي برنج در مزرعه برنج سالم شاهد رشد خوب نشاء همراه با پنجه زني - اردكها تمام علف هرز مزرعه را از بين بردند

آسيابك در حال شكار پروانه كرم ساقه خوار برنج مي باشد . اين عكس در تاريخ 31/2/1387 در مزرعه برنج سالم گرفته شدبا توجه به استفاده تلفيقي شامل بهزراعي، زنبور تريکوگراما و نيز اردک جمعيت برگخوار کنترل خواهد شد. در صورت مشاهده خسارت اقتصادي با استفاده از کرت دستجات روي گياهچه و تکان دادن برنج باعث پايين افتادن کرم برگخوار شده و اردکها براحتي از آن تغذيه مي کنند.
بعلت عدم استفاده از سموم در مزرعه برنج سالم شما ميتوانيد جانداران مفيد را ببينيد
اين تصاوير در ساعت 3 بعد از ظهر روز پنج شنبه 16/3/1387 در مزرعه برنج سالم گرفته شد. استفاده از ماسه رودخانه اي براي مزرعه سالمعنكبوت يكي از خانداران مفيد در مزرعه مي باشد . به دليل عدم استفاده از سموم شما مي توانيد آن را در مزرعه خود ببينيد.

عنكبوت پروانه كرم ساقه خوار را شكار مي كند
ظهور نخستين خوشه برنج سالم 25/3/1387 جانوران براي برقراري ارتبا ط بين افراد يك گونه ويا با گونه هاي ديگر از مواد شيميايي مخصوصاستفاده مي كنند كه به آنها فرمون ميگويند. اين مواد غالبا فرار بوده و توسط غده هاي مخصوصي به خارج ترشح مي شوند.

pheromone
فرمون هاي جنسي پروانه ساقه خوار برنج
chilo suppressalis wik
براي اولين بار در سال 1957 ساخته شد.

بازديد دكتر هادي و يسي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران - مزرعه برنج سالم در روستاي كونر بازديد دانشجويان دانشگاه تهران از مزرعه برنج سالم 8/4/138710/4/1387 اردكها كاملا بزرگ شدند . به دليل ظهور خوشه ها و رسيدن
به مرحله شيري و سفت شدن دانه ها اردگها را از مزرعه خارج نموديم
خو شه هاي برنج در مزرعه سالم كمي بلندتر از مزارع اطراف است داراي دانه درشت

اثري از بيماري بلاست چه در مرحله قبل از خوشه وچه در مرحله بعد از خوشه

بازديد خانواده آقاي سلطاني از مزرعه برنج سالم جمعه 4/5/1387
روستاي كونر

برداشت برنج سالم در تاريخ 8/5/1387 باحصور مهندس امير خيرلله پور رييس مركز خدمات جهادكشاورزي و ناظرين برنج شهرستان بابلسر و كشاورزان صورت گرفت .مزرعه برنج سالم متعلق به مهندس كريم باباجاني ميباشد . در مرحله نخست هنگام نشاكاري كشاورزان باور نداشتن اما مرور زمان آن را قبول نمودند تعداد زيادي از كشاورزان سال زراعي آينده به اين شيوه برنج سالم توليد خواهند كرد . جامعه سالم به محيط زيست سالم و مواد غذايي سالم احتياج دارد.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : سلطاني ایمیل : nazi55s@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام من هميشه سعي مي کنم سايت شما را ببينم. اميداوارم هميشه موفق باشيد . خبرهاي جديد را مطرح کنيد. طرح برنج سالم شما در کتاب بابلسر مطرح ونوشته شد . اميدوارم هميشه موفق باشيد.

نام : بيک نژاد ایمیل : sbeaick@ yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ضمن عرض سلام و خسته نياشيد . جناب آقاي مهندس باباجاني از زحمات بي شائبه جنابعالي تشکر وقدرداني مي شود

نام : بيک نژاد ایمیل : sbeaick@ yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ضمن عرض سلام و خسته نياشيد . جناب آقاي مهندس باباجاني از زحمات بي شائبه جنابعالي تشکر وقدرداني مي شود

نام : حسين خادمي ایمیل : hkhpersia@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام سايت شما بسيار عالي است من هميشه آن را مي بينم موفق باشيد

نام : محمد علي طهماسب پور ایمیل : ma.tahmasbi@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

آقاي با تشكر از زحمات شبانه روزي شما براي ساخت اين سايت بنده دنبال همين مطالب ناب شما بودم و مي خواهم سايتي براي روستاي خودم كريم كلا درزي كلا درست كنم از شما استدعا دارم بنده را در اين كار ياري فرمائيد . باتشكر

نام : مجتبي باقرپور ایمیل : mj.bagherpor@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

لطفا عکس از باقرپور ها بيشتر بزاريد به خصوص رضا باقرپور. با تشکر

نام : مجتبي باقرپور ایمیل : mj.bagherpor@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

لطفا عکس از باقرپور ها بيشتر بزاريد به خصوص رضا باقرپور. با تشکر

نام : اصغر اسماعيلي ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

باتشكر از مندس باباجاني

نام : حسن اصغري ایمیل : HASSAN1525@YAHOO.COM زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام ضمن تشکرلطفا مراحل کاشت و............طي يک برنامهPOWER POINTبرايم ارسال کنيد ارادتمندشما مردان و زنان دانش پرور

نام : علي ایمیل : gh_ali1979@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام
وجود چنين مهندساني که در رشته خود دست به خلاقيت مي زنند باعث افتخار هر ايراني است و لذت خودن غذاي سالم و کشاورزي ارگانيک ( بدون سم و کود شيميايي ) بسيار عالي است ما که بجز تبريک و تشکر چيزي نمي توانيم بگويم ولي اميدوارم دولت قدر ايشان و امثال ايشان را بداند و با دادن پست مقام اجرايي به اين افراد سبب تحول در اين رشته شوند .

نام : هادي هاشميان ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

اززحمات شمادرخلق ابتکارات جديدومعرفي روستاي کونر بعنوان بايلوت طرح هاي نو متشکريم

نام : رضا باقرپوردوغيکلاه ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

باتشکر از اقاي باباجاني که اين جانب رابا اقاي واحدي اشنا کردوتوانستيم باايشان عکس يادگاري بگيريم .

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام عليكم
بنده با ديدن اين همه سعي وتلاش شما افتخار ميكنم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام عليكم
بنده با ديدن اين همه سعي وتلاش شما افتخار ميكنم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام عليكم
بنده با ديدن اين همه سعي وتلاش شما افتخار ميكنم

نام : جاج كاظم ایمیل : ? زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

با سلام احترام
باعث افتخار، چنين مهندسي که در رشته خود دست به خلاقيت مي زند غذاي سالم و ارگانيک بسيار عالي است ما که بجز تبريک و تشکر چيزي نمي توانيم بگويم ولي اميدوارم اين نظام قدر ايشان و امثال ايشان را بداند (سر بلندي ايران است كه چنين نخبگاني دارد.)

نام : محمدرضا رضاپناه ایمیل : rezapana@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

ممنونم از تماس تلفني اول اسفند 88؛ با تلاشي که جنابعالي داريد منشاء خير و برکت براي خود، منطقه و کشورتان خواهيد بود. لطفا با موضوع مشخص ايميل ارسال فرماييد تا مطالبي را خدمتتان ارسال نمايم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

بسيار جالب است از شما تشکر مي کنم که اين گزارش را در سايت خود قرارداديد

نام : امير حسين رضايي ایمیل : amirhosein_rezae@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام عليکم ضمن عرض تبريک به محضر جناب مهندس باباجاني به مناسبت اين دست اورد علمي بزرگ. از شما تقاضا دارم با فرستادن مطالب به روز شده و کامل خود براي اينجانب ما را در توسعه اين دستاورد با ارزش و جديد و عملي کردن ان در يکي از شاليزارهاي شمال کشور ياري نماييد. پيشاپيش کمال تشکر را از همکاري جنابعالي داريم.

نام : امير حسين رضايي ایمیل : amirhosein_rezae@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام عليکم ضمن عرض تبريک به محضر جناب مهندس باباجاني به مناسبت اين دست اورد علمي بزرگ. از شما تقاضا دارم با فرستادن مطالب به روز شده و کامل خود براي اينجانب ما را در توسعه اين دستاورد با ارزش و جديد و عملي کردن ان در يکي از شاليزارهاي شمال کشور ياري نماييد. پيشاپيش کمال تشکر را از همکاري جنابعالي داريم.

نام : حميدي املشي ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

عالي بود

نام : محمد ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

باسلام از سايت جالبتان ممنونم در صورت امکان از روشهاي جديد مبارزه با افات برنج مطلبي داري بگذاريد. التماس دعا

نام : اميد ديلمي معزي ایمیل : omid_dailami@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام
با تشکر از زحمات و پشتکار صادقانه شما که گامهاي بزرگ در خودکفايي قشري بزرگ و زحمت کش را بر مي داريد من هم مهندس دامپروري هستم و استان گيلان محل زندگي پدري ام مي باشد مي خواهم تمام مراحل ،از خريد جوجه اردک تا بازارهاي عرضه را در صورت امکان برايم ارسال کنيد چون من مي خواهم چنين طرحي را در اينجا هم پياده کنم. با تشکر

نام : محسن حسيني ایمیل : hosseini_ie@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

باسلام
من در رشته ي شيلات بندر عباس تحصيل ميکنم از حضرتعالي خواهشمندم پابان نامه ويامطلبي ويا مقاله اي در زمينه ي پرورش ماهي در شاليزار هاي برنج دار يد براي اينجانب ارسال فرماييد.
باتشکرفراوان

نام : opiftgtgg ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ته خسه تن بلارم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام مطلب جالب و تازه اي بود .متشکر.

نام : نجمه ایمیل : najme.1370 زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

خيلي جالب بود خسسسسسسسسسسسسسسته نباشيد

نام : علي باقرزاده ایمیل : a.bagherzadeh.d@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

salam khasteh nabashid man ta hala nemidonestam alan be sorat etefaghi in web sait ro peida kardam tashkor az zahemate arzeshmand tan

نام : حميد ایمیل : hamid_tooli@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با عرض سلام و خسته نباشيد
لطفا مراحل کامل توليد برنج سالم را برام ايميل کنيد و مقدار مصرف ورمي کمپوست در هکتار چه مقدار ميباشد
با تشکر

نام : شيرين ایمیل : shirinebrahim@gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

آقا واقعا خسته نباشيد. من کلي چيز ياد گرفتم. ايشالا هميشه سالم و شاد باشيد.

نام : معرفت ایمیل : marefatghasemi@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام
تشکر مي کنم مطالب ملموس، گويا و عملا قابل اقدام و نتايج کاربردي است. بنده عضو هيئت علمي غلات مرکز تحقيقات اردبيل هستم اميدوارم توليد محصولات سالم حمايت و خريدار داشته باشد و اين کار براي سيب زميني هم عملا صورت گيرد. پيشنهاد مي شود حمايت شوند اين نوع کارها.

نام : فريده رنگريز آذرفام ایمیل : f_azarfam@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام و خسته نباشيد
ما پنج هزار متر زمين شالي داريم ميخوام بدونم شما حاضريد زمين ما رو اجاره کنيد

نام : عادل رييسي ایمیل : moje_no_2222@yahoo. زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام محدد من واقعانميدانستم که جوچجه اردک هم کاربرد دارد در شاليکاري دوست عزيزم موفق باشي هرگز

نام : علي اصغر پيروزان ایمیل : aa_pirozna زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام
بسيا عالي است. به شرط آنكه در آمد حاصله جوابگوي معاش خانوار باشد تا بتوانند اينگونه وقت خود را فقط در مزرعه سپري كنند.

نام : حامد ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

تشکر از تهييه گزارش مصورتان

نام : تازيکي ایمیل : abedtaziki@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

عالي بود خيلي ممنون

نام : قادر حسيني ایمیل : ghaderhoseiny@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام خسته نباشين به مديريت سايت و کليه مسولين بنده جا دارد تشکر کنم از مطالبي که قرار ميدهين اگه ممکن است تحقيقات جديد در مورد محصولات بزارين ممنونم

نام : حسين حسني ایمیل : shabakeh.k5@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

با سلام
خيلي عالي بود اي کاش راجع به کانيزاسيون کاشت داشت و برداشت بحث ميکرديد . اگر امکانش هست راجع به دستگاههاي جوانه زني برنج يا بانک نشا که چه دستگاههاي با چه برند خريداري شود بما ايميل ميکرديد ممنون مي شديم

نام : mehran yahyaabadi ایمیل : BBS90.ir زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام. مطالب و عکس هاتون خيلي تو تحقيقم بهم کمک کرد سپاس

نام : باقري ایمیل : balash5915@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

باسلام
بنده قصد فعاليت در زمينه برنج کاري در زمينم را دارم
لطفاً تمامي مراحل ازقبل امکانات مورد نياز و برآورد هزينه نسبت به درآمد در هر هکتار را و همچنين فعاليت هاي جانبي آن را برايم ايمل فرمائيد .
باتشکر

نام : عقيلي ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

به نام خدا
با سلام از اينکه يک نمونه از روش توليد برنج سالم را معرفي کرديد بسيار ممنون و سپاسگزارم من هم علاقمند به فعاليت در اين زمينه هستم اميدوارم با ارئه روشهاي بهنه توليد راهکار مناسبي براي استفاده ديگران فرام آيد
تنها سوال من استفاده از سم در ضدعفوني کردن برنج در زمان شستشو قبل از جوانه زدن بوده آيا نميتوان از سم استفاده نکرد؟

نام : عقيلي ایمیل : aghili2007@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام مجدد
ببخشيد آدرس ايميل را جا انداختم

نام : صادقي ایمیل : sm.sadeghi1@gmail.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

با عرض سلام و خسته نباشيد .لطفا اگر امکان دارد مراحل کامل توليد برنج سالم را در اين سال زراعي (1392) همراه سطح زير کشت و ميزان کود مصرفي برايم ايميل کنيد و توضيح دهيد آيا ضدعفوني اوليه بذور با سموم شيميايي مغاير با اصل کشاورزي ارگانيک (کشاورزي بدون استفاده از سموم شيميايي ) نيست؟ در ضمن اگر از کودهاي غير شيميايي (به غير از کودهاي سبز و دامي و ورمي کمپوست) استفاده مي کنيد نام آنها و ميزان مصرف آنها را ذکر نمائيد. پيشاپيش کمال تشکر را از همکاري جنابعالي دارم.

نام : مهندس کشاورزي گيلان ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

دمتون گرم خسته نباشي برار

نام : محسن بيات ایمیل : m.bayat67@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام و عرض احترام خدمت جنابعالي. مطلب بسيار خوبي بود. آيا امکان دارد که در مورد کشت همزمان ماهي و اردک و برنج نيز داريد خوشحال ميشم اگه بتونيد روي سايت قرار بديد و يا اگر زحمتي نباشه بتونيد برام بفرستيد. با تشکر

نام : دانشجوي مهندسي گياه پزشکي ایمیل : WWW.MAL70MAL.yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

عالي بود

نام : زهرا ایمیل : sz.zamani93@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام لطفا راهنمایی ام کنید که چگونه یک گزارش بنویسم. من ناظر برنجی هستم که از اواخر کشت برنج( 2هفته قبل از برداشت برنج) مشغول به کار شدم و اطلاعات کاملی ندارم.

نام : عباس ایمیل : abbas.bovairi@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام.با عرض خسته نباشید.
من کشاورزی اهل ایذه از استان خوزستان هستم.
از کجا میتونم یه تیلر برای شخم زدن زمین برای برنجکاری تهیه کنم.مثت همین عکس تیلری که توی همین سایته.
09169919579

نام : عباس ایمیل : abbas.bovairi@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام.با عرض خسته نباشید.
من کشاورزی اهل ایذه از استان خوزستان هستم.
از کجا میتونم یه تیلر برای شخم زدن زمین برای برنجکاری تهیه کنم.مثت همین عکس تیلری که توی همین سایته.
09169919579

نام : مهدی ایمیل : m.izadi201040@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام . خسته نباشید به همه فعالان این مجموعه، به خاطر تمام زحمات شما بابت تولید برنج سالم ممنون هستم. خدا ازشما راضی باشه.. مرسی

نام : xiaojun ایمیل : xjd7410@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

20180316 junda

canada goose jackets


cheap nfl jerseys


air huarache


mcm outlet


michael kors outlet


coach outlet


oakley sunglasses


swarovski outlet


ray ban sunglasses


air jordan 4


pandora charms


bucks jerseys


barbour outlet


mulberry handbags


valentino outlet


adidas trainers


michael kors outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


hawks jerseys


mulberry bags


kate spade outlet


pandora outlet


michael kors bags


ray ban sunglasses


cleveland cavaliers jersey


tory burch outlet


wellensteyn jackets


pandora charms


mulberry handbags


true religion jeans


ralph lauren polo


oakley sunglasses


michael kors outlet


nike outlet


nfl jerseys


jordan shoes


christian louboutin outlet


coach canada


clippers jerseys


canada goose jackets


lakers jerseys


adidas nmd


christian louboutin shoes


tory burch outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


ray ban sunglasses


pistons jerseys


longchamp bags


christian louboutin outlet


ugg outlet


stephen curry shoes


michael kors handbags


christian louboutin outlet


pandora charms


air max uk


polo outlet


coach factory outlet


football shirts


tory burch outlet


canada goose outlet


oakley sunglasses


pandora outlet


canada goose jackets


mont blanc pens


michael kors outlet


ugg outlet


coach factory outlet


pandora charms


converse shoes


true religion outlet


polo ralph lauren


true religion outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet


oakley sunglasses


ferragamo outlet


mulberry handbags


pandora charms


nike shoes


mont blanc pens


spurs jerseys


basketball shoes


polo ralph lauren


pandora jewelry


canada goose outlet


nfl jersey wholesale


ray ban sunglasses


cheap jordans


ugg outlet


ugg outlet


mulberry bags


polo ralph lauren


coach outlet


tods outlet


kobe bryant shoes


canada goose jackets


true religion jeans


michael kors outlet


nhl jerseys


ferragamo shoes


tory burch outlet


true religion jeans


supreme clothing


nike trainers


mulberry outlet


coach outlet online


true religion jeans


pandora charms


ugg outlet


birkenstock sandals


air jordan pas cher


canada goose jackets


christian louboutin outlet


louboutin shoes


nfl jerseys wholesale


louboutin pas cher


moncler outlet


christian louboutin outlet


mulberry outlet


supreme clothing


michael kors


ferragamo outlet


nike trainers


christian louboutin outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


yeezy boost


kate spade outlet


air max 1


nfl jerseys


adidas uk


coach outlet


pandora outlet


ray ban sunglasses


ferragamo shoes


michael kors wallets


michael kors outlet


true religion jeans


coach outlet


ferragamo outlet


polo ralph lauren


nike blazer pas cher


coach handbags


kate spade outlet


nba jerseys


coach outlet online


nike shoes


ray ban sunglasses


uggs outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren


coach factory outlet


cheap jordans


nuggets jerseys


true religion jeans


nike roshe one


oakley sunglasses


nike factory outlet


ralph lauren polo shirts


longchamp handbags


bottega veneta outlet


salomon shoes


ugg boots


michael kors outlet


nike shoes


christian louboutin outlet


canada goose jackets


oakley sunglasses


nfl jerseys


chrome hearts outlet


nike trainers


air max 2017


ugg outlet


michael kors outlet online


pandora charms


oakley sunglasses wholesale


ray ban sunglasses


soccer jerseys


polo outlet


cartier outlet


ray ban sunglasses


coach outlet


burberry outlet


nike shoes


mulberry sale


suns jerseys


lakers jerseys


christian louboutin online


michael kors handbags


canada goose outlet


kate spade outlet


tory burch outlet


prada shoes


tory burch outlet


pandora charms


cheap snapbacks


nets jerseys


prada handbags


fitflops


michael kors uk


canada goose jackets


polo ralph lauren


lacoste soldes


air max 90


tory burch outlet


supreme clothing


air force 1


true religion uk


uggs outlet


christian louboutin outlet


moncler jackets


canada goose outlet


pandora jewelry


jordan shoes


soccer jerseys


swarovski crystal


michael kors outlet


oakley sunglasses


wizards jerseys


longchamp pliage


longchamp handbags


adidas outlet store


pandora charms sale clearance


mac makeup


air jordan shoes


raptors jerseys


denver broncos jerseys


coach outlet


fred perry polo shirts


fitflops sale


jordan shoes


timberwolves jerseys


canada goose parka


adidas wings


nike store


michael kors handbags


puma outlet


coach outlet


bulls jerseys


celtics jerseys


warriors jerseys


trailblazers jerseys


hornets jerseys


fitflops sale clearance


nike shoes


coach outlet


nike air force 1


michael kors


michael kors outlet


nike pas cher


asics pas cher


hermes outlet


polo ralph lauren


ugg outlet


burberry outlet


polo ralph lauren


kate spade outlet


polo ralph lauren


fitflops sale


coach factory outlet


nba jerseys


heat jerseys


coach handbags


prada sunglasses


canada goose outlet


air max 90


cazal sunglasses


nhl jerseys


kings jerseys


polo outlet


true religion jeans


pandora charms


pacers jerseys


coach outlet


true religion jeans


soccer shoes


jazz jerseys


hermes belt


air max 90


ugg boots clearance


nike store uk


cheap jerseys


pandora outlet


adidas nmd


burberry outlet


kobe 9


herve leger outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet online


mont blanc pens


ray ban sunglasses


longchamp solde


michael kors outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


pandora outlet


ralph lauren polo


coach outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


michael kors outlet


supra shoes


coach outlet online


nike air max


denver broncos jerseys


coach outlet


ray ban sunglasses


ugg outlet


ralph lauren polo shirts


swarovski crystal


oakley sunglasses


asics shoes


magic jerseys


michael kors outlet


pandora jewelry


asics pas cher


pelicans jerseys


oakley sunglasses


coach outlet canada


kate spade outlet


longchamp handbags