برنج
امروز جمعه 4/1/1402
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
چهار شنبه / /

معرفي انستيتو بين المللي تحقيقات برنج


مقر آن در فيليپين است. IRRI يا انستيتو بين المللي تحقيقات برنج International Rice Research Institute)) قديميترين و بزرگترين مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در آسيا مي باشد. اين انستيتو يک سازمان مستقل و غيرانتفاعي آموزشي و تحقيقاتي برنج است که با کارکنانش در 14 مرکز در آفريقا و آسيا مستقر است.

irriتهيه و ترجمه
مهرداد پورعزيزي
مددکار ترويجي و کارشناس ناظر طرح برنج فريدونکنار
فرشته مهدوي
کارشناس ارشد زراعت


irri چيست؟
مقر آن در فيليپين است. irri يا انستيتو بين المللي تحقيقات برنج international rice research institute)) قديميترين و بزرگترين مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در آسيا مي باشد. اين انستيتو يک سازمان مستقل و غيرانتفاعي آموزشي و تحقيقاتي برنج است که با کارکنانش در 14 مرکز در آفريقا و آسيا مستقر است.

ماموريت آنها کاهش فقر و گرسنگي و بهبود بخشيدن وضعيت سلامت برنجکاران و مصرف کنندگان مي باشد و تضمين ميکند که توليد برنج از لحاظ محيطي ادامه دار و پايدار است. با بيشتر توليد کنندگان برنج و کشورهاي مصرف کننده و سيستمهاي توسعه و مطالعه کشاورزي ملي آنها همکاري نزديکي دارند. بعلاوه با کميته هاي کشاورزي و با دسته اي از سازمانهاي محلي، منطقه اي و بين المللي نيز همکاري دارند.
در شرکتهايي با اين سيستمهاي ملي نتيجه مطالعاتشان را انتقال داده و براي کساني که با انتشار اطلاعات و اثبات تکنولوژي هاي پايدار به برنجکاران کمک ميکنند نيز امکان آموزش و تحصيل را فراهم مي آورند.

irri در سال 1960 به منظور همکاري با دولت فيليپين توسط سازمانهاي فورد و راکفلر پايه گذاري شد. اداره مرکزي آنها که طراح آزمايشگاههاي مدرن و تسهيلات اقامت و آموزش است و داراي252 هکتار مزرعه آزمايشي مي باشد که در محوطه دانشگاه لاس بائوس فيليپين واقع شده و در حدود 60 کيلومتري پايتخت فيليپين مانيل قرار دارد.
ماموريت irri
ماموريت آن کاهش فقر و گرسنگي و بهبود بخشيدن وضعيت سلامت برنجکاران و مصرف کنندگان مي باشد و از طريق تحقيق ، همکاري شرکتها و تقويت مطالعه کشاورزي ملي و سيستم توسعه ماندگاري محيطي را تضمين مي کند.
اهداف irri•کاهش فقر از طريق بهبود بخشيدن و گوناگون کردن سيستم هايي که بر پايه برنج است مي باشد.

•تضمين کردن اينکه توليد برنج پايدار و ثابت است و برخورد محيطي به حداقل خود مي رسد و مي تواند با تغييرات آب و هوايي کنار آيد.

•بهبود بخشي تغذيه و سلامت کشاورزان و توليد کنندگان برنج که در فقر به سر مي برند.

•تهيه قابليت دستيابي آسان به اطلاعات و دانش در مورد برنج و کمک کردن به پيشرفت نسل آينده دانشمندان برنج

•تربيت دانشمندان برنج و توليد کنندگان با اطلاعات ژنتيک و موادي که آنها نياز دارند تا فناوري را ارتقاء بخشند و توليد برنج را افزايش دهند.
استراتژي irri ماموريت و اهداف irri•نظم داخلي و برنامه هايي که بر پايه سيستم است

•قدرت علمي در نظام اصلي براي تحقيق برنج

•تحقيق اوليه براي جستجوي فرصتهاي علمي جديد

•حفاظت و احساس مسئوليت در استفاده از منابع طبيعي که شامل منابع ژنتيک برنج مي شود.

•سهيم شدن ژرم پلاسم، فناوريها و دانش

•همکاري زنان در تحقيق و رشد و توسعه

•شراکت با جوامع کشاورزي، انستيتوهاي تحقيقاتي و ديگر موسسات که با مسئوليت irri در حال کار مي باشند.

•ادامه تلاش براي بهبود بخشيدن پيشرفت کارکنان و وضعيت رفاهي آنان
ارزشگزاريهاي irriفعاليتهاي irri بوسيله تعهد به موارد زير هدايت شده است:

•مزيت

•صحت علمي و مسئوليت

•نوآوري و خلاقيت

•آگاهي

•گوناگوني نظرات و روش ها

•کارگروهي و همکاري

•خدمات به مراجعه کنندگان

•گوناگوني فرهنگي

•دانش بومي

•محافظت محيطي
چه کسي در irri کار و مطالعه مي کند؟irri بيش از هزار تن از دانشمندان مطرح جهان را استخدام کرده و اين کارکنان را مورد حمايت قرار مي دهد. irri کارآفرين محلي مهمي است که فيليپين 95 درصد از نيروي کار آنها را تشکيل مي دهد. بسياري از آنها به عنوان دانشمند توسط irri تربيت شده اند.

براي هدايت تحقيق irri بيش از 80 تن از دانشمندان بين المللي را جديدا استخدام کرده که تقريبا نيمي از آنها اهل کشورهاي توسعه يافته اند. برنامه آموزشي اين مرکز شامل مطالعه بعد از دکترا و فارغ التحصيلي و دوره هاي کوتاه مدت مي باشد. بسياري از دانشجويان و دانش پژوهان irri اهل کشورهاي در حال توسعه هستند و بعد از اينکه به مهارتها و دانش مورد نياز در irri دست يافتند به کشور خود باز مي گردند تا براي صنعت برنج کشور خود مفيد باشند.

تا سال 2006 تقريبا 10000 دانشمند در irri آموزش ديدند يا فارغ التحصيل شدند که از اين تعداد 1300 تن درجه آموزشي را دريافت کردند. بيش از چند هزار نفر در کشور خودشان دوره هايي را با مشارکت irri گذرانده اند. بسياري از اين افراد از کشورهاي مطرح با موقعيتهاي علمي بالا برخاستند. جايي که آنها در بين ملتهاي خود در تهيه سلامت غذا و تغذيه نقش کليدي داشتند. تقريبا 10000 دانشمند در irri آموزش ديدند.
irri چه نقشي در تحقيق برنج دارد؟اولين پيشرفت مهم اين مرکز رشد و توسعه در دهه 1960 با گونه هاي برنج پرمحصول با ساقه هاي کوتاه (پاکوتاه) بود که به عنوان انقلاب سبز در برنج معروف است. چنين برآورد شده که ميليونها آسيائي را از خطر قحطي نجات داده که راه را براي توسعه اقتصادي هموار کرده که بيش از هر زمان ديگري بيشتر مردم را از فقر نجات داد.
تکنولوژيهاي پيشرفته irri به کشاورزان کمک کرد تا 5/2 درصد از سال 1965 برنج بيشتري بدست آورند و توليد برنج را تا 170 درصد اقزايش بخشيد. از 199 ميليون تن در سال 1961 به 540 ميليون تن در سال 2000 افزايش يافت. اين افزايش توليد باعث افت شديد قيمت واقعي برنج در طول 40 سال گذشته شد و باعث ايجاد درآمد اضافه ضروري براي فقرا گرديد.
در خلال اين مدت در برابر هر يک ميليون دلار امريکا که در تحقيق irri سرمايه گذاري شد 15 هزار روستايي هندي از فقر نجات يافتند. با اين حال برخورد گونه ها برنج اصلاح شده در آسيا باعث نجات هزاران هکتار از جنگلهايي شد که بيم آن مي رفت تا به شاليزار تبديل شوند و موجب کاهش تعداد کودکاني شد که از سوء تغذيه رنج مي بردند.مباحث تحقيق irriچيست؟مباحث تحقيق irri موافق با تغييرات جهاني توسعه يافته است. برنامه استراتژي اين مرکز از 2007 تا 2015 آخرين پيشرفت ها را منعکس نموده است.اهداف irri1-کاهش فقر از طريق اصلاح و گوناگوني سيستم هايي که بر پايه برنج هستند.

2-تضمين اينکه توليد برنج پايدار است و کمترين بازخورد محيطي منفي را دارد و مي تواند در برابر تغيير آب و هوا پايدار باشد .

3-بهبود وضعيت تغذيه و سلامت مصرف کنندگان فقير برنج و کشاورزان.

4-ايجاد امکان دسترسي به اطلاعات و دانش در مورد برنج و مساعدت در تربيت نسل آينده دانشمندان برنج.

5-تربيت دانشمندان و توليدکنندگان با اطلاعات ژنتيک و موادب که آنها براي توسعه تکنولوژيهاي اصلاحي و ارتقا توليد برنج به آن نياز دارند.


هر يک از اين اهداف طراحي شد تا با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل مشارکت داشته باشد که کانوني را براي تلاشهاي جهاني بوجود آورد تا به فقراي جهان کمک نمايد.
همچنين برنامه استراتژيک يک حرکت مهم را خاطر نشان کرده جايي که هدف سنتي ما پر کردن ظرف برنج فقرا بود. کانون توجه ما اکنون غلبه بر فقر است يعني پر کردن جيب توليد کنندگان برنج.

هدف irri دنبال کردن سياستي است که اين امکان را فراهم آورد تا همه بتوانند به اطلاعاتي دست يابند تا باعث ارتقا و رشد آنها شده تا از تکنولوژيهاي تحقيقاتي جديد استفاده نمايند و به حقوق دانشمندان نيز احترام گذارند.
چه کسي از irri حمايت به عمل مي آورد؟
irri به عنوان يک انستيتوي مدل براي شبکه جهاني که شامل 15 مرکز تحقيقات کشاورزي، جنگلداري و شيلات که توسط گروه مشاوره اي تحقيقات بين المللي کشاورزي consultative group on international agricultural research (cgiar) تاسيس شده اند مي باشد.

cgiar در سال 1971 تاسيس شد که يک سازمان هماهنگ کننده سرمايه ها و حمايت ها براي 15 مرکز تحقيقاتي کشاورزي مي باشد.

شرکتهاي حمايتگر cgiar شامل سازمان بين المللي خواروبار و کشاورزي food and agriculture rganization (fao)، حمايت جهاني براي توسعه کشاورزي international fund for agricultural development (ifad)، برنامه توسعه بين المللي united nations development programme (undp) و بانک جهاني است. رييس cgiar رياست ارشد بانک جهاني مي باشد.
cgiar شامل 24 کشور در حال توسعه و 22 کشور صنعتي، 4 موسسه خصوصي و 13 سازمان بين المللي و محلي است. 8 عضو از هيئت علمي اهل کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي باشند که تضمين کننده کيفيت بالاي علمي cgiar بوده و به اهداف توسعه اي سيستم مربوط مي شود.
irri، حمايت مالي را از حکومتهاي حمايتگر، آژانس ها و سرمايه گذاران دريافت مي نمايد. برخي از اين حمايت کنندگان از طريق cgiar و برخي بطور مستقيم پشتيباني مالي بعمل مي آورند.
چالش هاي آينده irri چيست؟جهان از سال 2006 تا 2015 بطور سالانه به 50 ميليون تن برنج اضافي نياز دارد (در حدود 9 درصد بالاتر از توليد کنوني برنج) تا مقادير مصرفي مورد انتظار را بدست آورد.

از مقدار کل افزايش در مصرف برنج تا سال 2015، سهم آسيا 58 درصد و سهم توابع صحراي آفريقا 21 درصد مي باشد.

هر افزايش توليد نياز به بدست آوردن منابع قابل استفاده – مثل آب و زمين- دارد که با افزايش شهرها و صنعتي شدن رو به کميابي و کاهش مي گذارد.

تغيير آب و هوائي نيز توليد را مشکل تر خواهد ساخت و موجب مي گردد تا برخي مناطق مهم توليد کننده برنج يا مرطوب تر يا خشک تر شوند.

هم در آسيا و هم افريقا مسائل و مشکلات تغذيه اي ادامه داشته که موجب توقف پيشرفت بشر گرديده است. دسترسي ضعيف به تغذيه بهتر – به علت فقر- بر گروههايي مثل زنان باردار، موجب مرگ و مير مادران و آسيب در رشد تعداد بيشماري از کودکان مي شود، کمبود ويتامين a براي از کودکان در آسياي جنوبي، آسياي جنوب شرقي و آفريقا اثرگذار است. در پاسخ، irri در حال توسعه دادن واريته هايي از برنج است که غني از عناصر غذايي مثل آهن و ويتامين a باشند.
منبع:
www.irri.org
اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : karim ایمیل : karim@berenge.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام

آقاي مهندس مهرداد عزيزي و سركار خانم مهندس فرشته مهدوي از زحمات شما
براي ارسال اين گزارش كمال تشكر را دارم.

نام : وب سايت تبليغاتي ایمیل : ? زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام به وب سايت ما هم سر بزنيد

www.tablighatagahi.com

نام : سعيد...کوشک ایمیل : saeed_gladitor@yahoo .com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ممنون از تحقيق بسيار خوبتون

نام : سيد محمد سيدين ایمیل : Seyyedinm@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام- ضمن تشکر از معرفي مرکز. آيا مي توانيد اطلاعاتي، يا مقالاتي در رابطه با برنج هاي تراريخته( GMO) و ژن هاي مورد استفاده براي من از طريق ايميل ارسال بفرمائيد. سپاسگزارم - دکتر سيد محمد سيدين . موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه مشهد

نام : صمد ایمیل : srezai59@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

باسلام و عرض ادب.اگر شخصی بخواهد در موسسه تحقیقات برنج تایلند یا فیلیپین ادامه تحصیل بدهد یا اموزش ببیند باید چگونه اقدام کند؟هزینه های ان چقدر است.؟دارای مدرک کارشناسی مدیریت تلفیقی افات وبه شغل برنجکاری نیز مشغول می باشم.جواب لطف بفرمایین سپاسگزارم

نام : صمدرضایی ایمیل : srezai59@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

باسلام و عرض ادب.اگر شخصی بخواهد در موسسه تحقیقات برنج تایلند یا فیلیپین ادامه تحصیل بدهد یا اموزش ببیند باید چگونه اقدام کند؟هزینه های ان چقدر است.؟دارای مدرک کارشناسی مدیریت تلفیقی افات وبه شغل برنجکاری نیز مشغول می باشم.جواب لطف بفرمایین سپاسگزارم


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com