برنج
امروز دو شنبه 15/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

مديريت پرورش گياهچه در خزانه


مديريت پرورش گياهچه در خزانه

انتخاب بذر:

کشاورزان عزيز استحضار دارند که سلامت بذر در زراعت برنج از اهميت بالايي برخور دار است. به طوريکه بذر مورد استفاده مي بايست قوه جوانه زني بالا و عاري از عوامل بيماري زاي مهم و بذر علف هاي هرز باشند. لذا براي توليد نشاي سالم مي بايست از بذر سالم و گواهي شده استفاده نمود. لذا پيشنهاد مي شود تهيه بذر در سال زراعي جديد از طريق کشاورزان پيشرو و خبره و شرکت خدماتي حمايتي صورت گيرد، چرا که بذر گواهي شده تحت نظارت کارشناسان موسسه تحقيقات توليد مي گردد.توصيه براي کاشت ارقام:

توصيه مي گردد در صورتي که سطح قابل کشت و زراعت برنج بيشتر از 2 هکتار باشد از دو يا سه رقم مختلف محلي و پرمحصول مثلا طارم محلي و فجر يا شيرودي استفاده نمايند.توصيه براي ميزان بذر مورد استفاده در يک هکتار

توصيه مي شود براي ارقام محلي و اصلاح شده مقدار 40 کيلوگرم بذر براي يک هکتار زمين جهت نشاکاري در خزانه هاي سنتي و يا جوي پشته اي(ايستگاهي) استفاده گردد.توصيه سبک سنگين نمودن بذر و ضدعفوني آن

توصيه مي شود براي مبارزه و پيشگيري از وقوع بيماري هاي مهم پوسيدگي طوقه (ژيبرلا) ، لکه قهوه اي و بلاست، ضد عفوني بذر را حتماً انجام دهيد. ابتدا بذر با محلول آب نمک (به صورتي که يک تخم مرغ تازه در آن شناور باشد) سبک و سنگين شده و بذور پوک ، نارس، شکسته و آلوده جدا شوند. به منظور جداسازي نمک از سطح شلتوک لازم است چند بار با آب معمولي شستشو داده شود. براي ضدعفوني بذر با قارچکش نيز ابتدا بذر به مدت 18 الي 24 ساعت در آب معمولي خيسانده و سپس در محلول قارچکش به مدت 24 ساعت قرار گرفته و ضدعفوني مي گردند.توصيه براي جوانه دار نمودن بذر

بهتر است کيسه هاي محتوي بذر در گلخانه و يا در جاي گرم با پوشش گوني در زير و اطراف بذر با دماي 25 الي 30 درجه سانتيگراد قرار داده شود، بطوريکه ارتفاع بذر از 30 سانتي متر تجاوز نکند. کيسه هاي محتوي بذر براي تأمين رطوبت و هوادهي بايد روز ي سه بار هم زده شود و به مدت دو روز و دو بار با آب ولرم (با دماي 40-30 درجه) آب پاشي شود. در زمان بذر پاشي اندازه جوانه بذر بايد يکنواخت باشد و اندازه ريشه چه و ساقچه آن حدود نيم ميلي متر طول داشته باشد.توصيه براي تهيه خزانه

توصيه مي شود خزانه به صورت جوي و پشته اي آماده شود طول مناسب براي احداث خزانه حداکثر 20 متر و عرض آن حداکثر 2 متر در نظر گرفته شود. معمولا براي يک هکتار بين 250 الي 300 متر مربع خزانه احداث ميشود. محل خزانه بايد به آب دسترسي داشته و داراي زهکش مناسب، آفتاب گير و به علفهاي هرز آلودگي نداشته باشد. شخم و آماده سازي زمين قبلا انجام شده و معمولا يک قطعه زمين نيز در کنار آن براي گرم شدن آب مورد استفاده در خزانه آماده مي گردد. يک هفته قبل از بذر پاشي خزانه آماده شده و 4 روز قبل از بذر پاشي از علف کش بوتاکلر يا بنتيوکارپ براي از بين بردن علف هاي هرز استفاده مي شود. بدين صورت که در کرت ها به ارتفاع 3-2 سانتي متر آب وارد کرده و سم علف کش توصيه شده حفظ نبات بصورت قطره پاشي، در سطح موردنظر پخش مي گردد. پس از 4 روز آب ازکرت ها خارج مي گردند و به مدت 5-4 ساعت کرت ها با آب شستشو داده شده و سپس بذرپاشي مي گردد.توصيه براي مقدار کود مورد نياز براي خزانه

توصيه مي شود مقدار 2 الي 5/2 کيلوگرم از کود هاي اوره، سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسيم براي 100 مترمربع از خزانه استفاده شود. تمامي کودهاي سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم به همراه 5/1 کيلوگرم ازکود اوره بايد قبل از آخرين مرحله آماده نمودن خزانه به زمين داده شده و با خاک مخلوط شوند. کود سرک اوره نيز در زمان سه برگي شدن نشا استفاده شود. يادآوري مي شود از يک هفته الي 10 روز قبل از انتقال نشا به زمين اصلي در خزانه از مصزف کود اوره خودداري شود.توصيه براي کاشت بذر در خزانه

توصيه مي شود در صورت مساعد بودن شرايط آب و هوايي اقدام به بذر پاشي گردد. در صورتي که متوسط دما در يک هفته آينده از 15 درجه سانتيگراد بالاتر باشد، براي بذر پاشي مناسب مي باشد. لذا بهتر است بذر پاشي در نقاط پايين دست در نيمه اول فروردين و در نقاط بالا دست در نيمه دوم فروردين صورت پذيرد. همچنين براي جلو گيري از خسارت سرماي اوايل بهار، روي خزانه ها با نايلون پوشانده مي شود.توصيه هاي مديريتي نگهداري خزانه

توصيه مي شود در چند روز اول بذرپاشي روي بستر خزانه آب نباشد. معمولاً رطوبت گل براي جوانه زني کافي مي باشد. براي جلوگيري از خسارت سرما به بذر جوانه دار شده و گياهچه ها شب ها خزانه را آب بسته و روز ها آب آن را مي کشند. در صورت نياز صبحها به کرتها آب رسانده و بلافاصله زهکشي شود تا روي بستر آب قرار نگيرد. پس از دوتا سه برگه شدن و همزمان با هوادهي گياهچه ها بايد پاي بوته ها آب وجود داشته باشد. لازم است تا از ماندابي شدن بستر خزانه جلوگيري شود. در مرحله 3 برگي لازم است در روزهاي گرم تهويه مرتب خزانه ها و هوادهي براي مطابقت دادن گياهچه با شرايط آب و هوايي طبيعي انجام شود. در نهايت 4 الي 5 روز قبل از نشاکاري پلاستيک از روي خزانه ها برداشته ميشود.

در صورت استفاده از خزانه با پوشش پلاستيکي نيازي به مصرف حشره کش در خزانه نيست . توصيه مي شود بعد از برداشتن پوشش پلاستيکي از خزانه دستجات تخم ساقه خوار با دست جمع آوري و قبل از انتقال به زمين اصلي منهدم شود.

توصيه براي رشد بهتر گياهچه ها در جعبه خزانه ها

بمنظور رشد بهتر گياهچه در جعبه هاي نشاء و پايين آوردن ميزان اسيدته خاک مصرف اسيد سولفوريک همراه با کود اوره بميزان 2 در هزار (200گرم اوره در 100 ليتر آب و 200 سي سي اسيد سولفوريک آزمايشگاهي در 100 ليتر آب ) در مرحله1-2 برگي با ارتفاع حدود 5-10 سانتي متر جهت جلوگيري از کاهش خسارت ناشي از عوامل زنده و غير زنده در خزانه جعبه اي ضروري مي باشد.
منبع :
www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 

آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com