برنج
امروز دو شنبه 29/10/1399
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
یکشنبه / /

تاثير محصولات کشت دوم بر روي زراعت برنج


تاثير محصولات کشت دوم بر روي زراعت برنج

عنوان طرح : تاثير محصولات کشت دوم بر روي زراعت برنج

- شماره مصوب طرح :05-78-18-120

- نام و نام‌خانوادگي مجري طرح: مرتضي نصيري

- نام ونام‌خانوداگي مجريان پروژه: : مرتضي نصيري - منصور بهرامي- محمد محمديان- مهرداد طبري

- نام‌و نام‌خانوادگي همكاران:سيد صادق حسيني- رضا اماني- محسن عمران- مهرداد عليزاده- صفدر صالحي- اصغر محمدي

- نام‌و نام‌خانوادگي مشاور(ان):وليمحمد فلاح –حسن عباسخاني دوانلو

- محل اجرا: آمل – معاونت موسسه تحقيقات برنج کشور

- تاريخ شروع: 1379

- مدت اجرا: 5 سال و 6 ماه

- ناشر( موسسه / مركز ملي): موسسه تحقيقات برنج کشور-معاونت مازندران

- شمارگان(تيتراژ):

تاريخ انتشار:1387
چكيده:

در سيستم‌هاي چند كشتي منابع توليد از قبيل زمين، آب ، مواد غذايي و تشعشع با كارايي بيشتري استفاده مي‌شوند و عوامل نامطلوب نظير بيماري ها، آفات و علف‌هاي هرز بهتر كنترل مي‌گردند. كشت دوم در شاليزار علاوه بر بهره‌وري مناسب از زمين شاليزار باعث افزايش درآمد اقتصادي برنجكاران مي‌گردد. لازمه افزايش بهر‌ه وري آگاهي از اثرت مثبت و منفي محصولات قابل كشت در تناوب با برنج مي‌باشد. بدين منظور آزمايشات متعددي به صورت طرح كرتهاي خردشده با فاكتور اصلي محصولات كشت دوم سيب‌زميني، كلم، كلزا، شبدر، كاهو، سير، باقلا، نخودفرنگي همراه با تيمار شاهد (بدون كشت) درسال‌هاي زراعي 83-1379 وفاکتور فرعي شامل ارقام برنج (طارم و فجر) در مزرعه آزمايشي معاونت موسسه تحقيقات برنج آمل اجراء شده است. نتايج حاصل ازاثرات ساده و مركب تيمارهادرآزمايش کشت محصولات شبدر، سيب زميني ، کلم،کلزا نشان مي‌دهد كه تأثير هيچ يك از گياهان كشت دوم بر صفات اندازه‌گيري شده برنج معني‌دار نبوده، اما اثر سال بر ميزان عملكرد برنج در سطح 1% معني‌دار بوده است. نتايج‌ حاصله همچنين بيانگر اين است كه ميزان عملكرد در سال دوم آزمايش بيشتر از سال اول بوده بطوريكه در سال دوم ميزان عملكرد در رقم طارم و فجر بترتيب 4/6 و 1/24 درصد نسبت به سال اول آزمايش بيشتر بوده است. نتايج حاصل از آزمايش ديگر نشان مي‌دهد كه ميزان عملكرد برنج در تناوب با محصولاتي مانند كاهو و سير كمتر از محصولات باقلا، نخودفرنگي و بدون كشت (شاهد) بوده است. اين نتايج همچنين بيانگر اين است كه عكس‌العمل ارقام برنج نسبت به تناوب محصولات كشت دوم متفاوت بوده بطوري كه رقم طارم در تناوب با محصولات كاهو و سير عملكرد بيشتري از رقم فجر داشته است.مطالعه تأثير مراحل مختلف نمونه‌برداري روي فراواني لاروهاي زنده و مرده کرم ساقه خوار نشان داد كه مراحل لاروي 3، 4، 5 و آخرين مرحله به ترتيت كمترين تعداد لاروها را داشت، آزمايش نشان داد كه در سالهاي 82-1381 بين واريته‌هاي برنج از نظر ميزان آلودگي مرگ جوانه مركزي خشك شده و خوشه‌هاي سفيد شده اختلاف معني‌دار وجود نداشت. بنابراين كشت محصولات دوم در شاليزار جمعيت لاروهاي زمستان‌گذران را كاهش و موجب افزايش تنوع حشرات زيان‌آور و مفيد مي‌گردد. نتايج حاصل از بررسي روند تغييرات پتاسيم قابل جذب خاك (بيلان مثبت يا منفي) در اراضي شاليزاري كه پس از كشت محصول اصلي (برنج) به كشت محصولات دوم اختصاص مي‌يابند با محصولات كاهو، كلم، شبدرو نخودفرنگي نشان داد كه از بين محصولات دوم شبدر به دليل توليد مقدار بيشتر ماده خشك، ميزان کل جذب پتاسيم آن بطور معني داري از ساير محصولات بيشتر است و مقدار آن در تيمار k200 برابر 163 كيلوگرم در هكتار مي باشد.نتايج آزمايش ديگر در ارتباط با تثبيت نيتروژن توسط باقلا و نخود فرنگي در اراضي شاليزار نشان مي دهد که کشت اين محصولات باعث صرفه جويي در مصرف كود نيتروژنه براي محصول برنجي كه بعد از آنها مورد كشت قرار مي‌گيرد، نگرديده است. به طورکلي مي توان چنين نتيجه گرفت که کشت همه محصولات مورد مطالعه در ارضي شاليزار به عنوان کشت دوم نقش مهمي در کاهش آفات برنج داشته واز نظر حاصلخيزي اختلافي بين محصولات مشاهده نگرديد.اما براساس ميزان رشد و عملکرد برنج توصيه مي گردد از کشت متوالي محصولاتي مانند کاهو و سير بعنوان کشت دوم در ارضي شاليزار خودداري گردد.

واژه هاي كليدي: برنج، كشت دوم، شبدر، كلزا، سيب زميني، كلم،كاهو،سير،باقلا،نخودفرنگي، کرم ساقه خوار ، توازن پتاسيم، تثبيت نيتروژن

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

العاب عيون
العاب صيف
العاب عسل
العاب عز


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com