برنج
امروز دو شنبه 15/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

اثر مديريت هاي مختلف آبياري بر روي برخي صفات فيزيولوژيك و مرفولوژيك برنج (Oryza Sativa L.)


قربان پور منصور*,مظاهري داريوش,علي نيا فرامرز,نقوي محمدرضا,نحوي مجيد


شركت فن آوري کشاورزي رويان طلوع

اين پژوهش با هدف كاهش تلفات آب در آبياري برنج با پنج تيمار شامل: آبياري هر روزه (شاهد)، آبياري به صورت متناوب: صفر روز، سه روز، شش روز و نه روز. پس از نا پديد شدن آب از سطح كرت بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد، برخي صفات مرفولوژيك و راندمان مصرف آب دو رقم برنج بومي (حسني، بي نام) با آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در محل موسسه تحقيقات برنج كشور (رشت) در سال زراعي 81- 1380 انجام گرفت. بعد از نشا كاري به مدت 10 روز و همچنين در زمان گلدهي به مدت 15 روز مديريت غرقاب (آبياري هر روزه) اعمال گرديد و در ساير زمان ها و مراحل رشد، تيمارهاي مديريت آبياري بر ميناي برنامه تنظيم شده صورت گرفت. نتايج بررسي نشان داد كه عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در تيمارهاي مختلف آبياري متناوب اختلاف معني داري با تيمار آبياري هر روزه (شاهد) ندارند. به طوري كه تيمار مديريت آبياري نه روز (i5) فقط 17% نسبت به تيمار شاهد كاهش عملكرد داشته است (كاهش غير معني دار) در حاليكه درصد كاهش آب ارائه شده و يا به تعبير ديگر آب ذخيره شده در حدود 50% بوده است. صفات تعداد پنجه، تعداد خوشه، درصد پوكي دانه و راندمان مصرف آب بين تيمارهاي مختلف مديريت آبياري اختلاف معني داري در سطح احتمال 1% نشان داده است. در بين اجزاي عملكرد، تعداد دانه بيشترين همبستگي را با عملكرد دانه نشان داده است (r=0.619**). در اين بررسي، علي رغم غير معني دار بودن اثرات متقابل تيمار مديريت آبياري × رقم با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در بين ارقام برنج، رقم بينام با عملكرد دانه 3097.6 كيلو گرم در هكتار با مديريت آبياري نه روز پس از ناپديد شدن آب از سطح كرت (و غرقاب 15 روزه در مرحله گلدهي) با راندمان منصرف آب 817.5 گرم بر متر مكعب بالاترين و بهترين تركيب تيماري شناخته شدند.

كليد واژه: برنج، مديريت آبياري، صفات فيزيولوژيك و مرفولوژيك، راندمان آب
اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : مائده ایمیل : maedeh.nasiri@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام،تصميم گرفتم در مورد برنج بيشتر تحقيق كنم چون محصول اصلي منطقه ما برنجه،شايد پايان نامه ام رو هم در همين مورد انتخاب كنم ،الان ترم 1 ارشد آباري زهكشي هستم،سايت به نظرم جالب بود،خوشحال ميشم اگر به من كمك كنين.


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com