برنج
امروز دو شنبه 4/11/1395
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران


?پنج شنبه  04/05/1386


وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

موسسه تحقيقات برنج كشور

معاونت مازندران


سيماي

معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران

به همراه

دستاوردهاي جديد تحقيقاتي و اثرگذاري آنها


تهيه و تنظيم: بخش فني و تحقيقاتي

بهار 1386
 فهرست مطالب


مقدمه

سابقه تحقيقات برنج در ايـــران

سابقه تحقيقات برنج در مازندران

اهداف معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران

تشكيلات معاونت موسسه برنج

معرفي فناوري كشت و پرورش توام برنج و
اردك در شاليزار جهت كنترل بيولوژيکي علفهاي هرز و افزايش درآمد کشاورزان


مدرسه مزرعه اي کشاورزان براي انتقال فن آوري
هاي جديد برنج


مصرف بهينه حشره كش ها در شاليزار

افزايش كارايي آب در مزارع شاليزاري

معرفي ارقام جديد برنج با كيفيت مطلوب

معرفي فناوري برداشت مجدد برنج(رتون)

بومي سازي فن آوري برنج هيبريد و معرفي رقم
جديد برنج هيبريد


معرفي محصولات مناسب كشت دوم در اراضي شاليزار

معرفي قارچكش هاي انتخابي و كم مصرف با اثرات
سوء زيست محيطي كمتركاهش مصرف سموم با معرفي ارقام مقاوم به بيماري بلاست


شناسايي دو گونه سودوموناس (pseudomonas
spp) بعنوان عامل بيماري پوسيدگي غلاف برنج در استان مازندرانجداسازي و شناسايي دو گونه پكتوباكتريوم pectobacterium
spp بعنوان عامل بيماري پوسيدگي
طوقه برنج در استان مازندران


توسعه مصرف متعادل كود در شاليزار

تعيين حد بحراني عناصر فسفر، پتاسيم و روي
قابل جذب خاك در اراضي شاليزارياستفاده از سبوس برنج در توليد بيسكويت با ارزش غذايي بالا

افزايش راندمان مصرف کود ازته با استفاده
از نمودار رنگ برگمعرفي دستگاه وجين کن دو رديفه( کونوويدر)


دستورالعمل کشت رقم برنج هيبريد بهار-1


دستورالعمل فني کشت برنج. تهيه شده توسط محققان موسسه تحقيقات برنج

دستورالعمل پخت برنج هيبريد
 بسمه تعاليمقدمه :تحقيق در دنياي امروز در جهت حل معماهاي هستي و حذف حجابهاي عالم مجهولات امري ضروري
و اجتناب ناپذير است‌. نگرش‌ واقعي و مثبت جوامع از گذشته تا حال به اين موضوع به اندازه
توفيقات آنهاست‌. اهميت اين موضوع نه از آن جهت است كه‌اشتغال ايجاد كند بلكه اهميت
تحقيق از آن جهت است كه گرسنه‌اي را سير سازد و برهنه‌اي را بپوشاند. گرچه عمر تحقيقات
برنج در كشور به كمتر از نيم قرن مي‌رسد لكن گره‌هاي كور زيادي توسط محققان و مديران
خدوم واحدهاي ذيربط باز شده و متوسط عملكرد برنج به بيش از دو برابر ترقي يافته است.
با اين وجود نارسائي‌ها و كمبودهاي فراوان در واحدها و بخشهاي‌مختلف تحقيقاتي سبب شده
، كه بسياري از مسائل دست نخورده و لاينحل باقي بمانند.


روند رشدجمعيت و تقاضاي روزافزون در زمينه محصول استراتژيك برنج‌، كشور رادر رديف مهمترين
كشورهاي وارد كننده‌ برنج قرار داده است‌. وارد نمودن سالانه بيش از 800-500 هزار تن
برنج در هر سال ازكشورهاي بيگانه خود نشان دهنده فاصله زياد اين كشور تا سرحد خودكفايي
اين محصول است و به علاوه عدم هماهنگي‌بين واحدهاي تحقيقاتي و اجرايي در سطوح مختلف
خود عاملي مضاعف بر اين تنگناهاست‌. 

بــا وجود تنگناهاي فراوان امكانات و تجهيزات معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور ، محققين
تلاشـــگر تمامي سعي و تلاش خود را در جهت حل معضلات و مشكلات محصول برنج بكار گرفته
اند كه در نوشتار حاضر خلاصه اي از اين فعاليت ها را به رشته تحرير در آمده است تا
نقش مهم و ارزنده تحقيقات در رشد و توسعه بخش كشاورزي تبيين گردد. اميد آنكه با جذب
امكانات بيشتر و رفع كمبودها در آينده ، فعاليت هاي موثرتري با همت پژوهشگران انجام
يابد و به خودكفايي در توليد برنج نائل گرديم.سابقه تحقيقات برنج در ايـــران 

كشت برنج در ايران سابقه طولاني داشته و به 3-2 هزار سال مي‌رسد. از
اسناد تاريخي چنين بر مي‌آيد كه كشت برنج درايران در زمان هخامنشيان رواج داشت . فعاليتهاي
تحقيقاتي برنج در كشور از سال 1334 با جمع آوري ارقام بومي وبررسيهاي اوليه روي آنها
آغاز گرديد كه منجر به تهيه لاينهاي خالص از دو طريق گزينش توده‌اي و گزينش انفرادي
گرديد. ازسال 1339 با تأسيس ايستگاه بررسي برنج رشت و در سال 1342 با تأسيس ايستگاه
بررسي برنج آمل و ورود ارقام خارجي‌به ايران و شروع دورگ گيريها، تحقيقات برنج وارد
مرحله جديدي شد. با شروع پروژه هيبريداسيون (دورگ‌گيري‌) محققين‌اقدام به مطالعه روي
خصوصيات ژنتيكي برنج براي انتخاب نژادهاي برتر به منظور دورگ‌گيري بر طبق اهداف بهنژادي‌نمودند.
اين اهداف شامل توليد ارقام پرمحصول با كيفيت مناسب‌، پاكوتاهي‌، زودرسي‌، مقاومت به
آفات و بيماريها و ورس‌...بوده است.

 قبل از تأسيس مؤسسه تحقيقات برنج كشور، تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف به صورت غير
منسجم و ناهماهنگ دربخشهاي مختلف انجام مي‌گرفت‌. تا اينكه با ايجاد مراكز تحقيقات
كشاورزي در استانها تحقيقات آن منسجم‌تر گرديد و باتشكيل شوراي هماهنگي تحقيقات برنج
كشور در سال 1369 فعاليت‌هاي تحقيقاتي برنج با انسجام بيشتري دنبال شد .

 در تداوم تلاش‌هاي مذكور ضرورت تشكيل مؤسسات تك محصولي از جمله مؤسسه تحقيقات
برنج احساس شد تا اينكه درسال 1372 مؤسسه تحقيقات برنج کشور در رشت و معاونت آن در
مازندران (آمل‌)، تأسيس شد. سابقه تحقيقات برنج در مازندران 

با توجه به سطح زير كشت برنج در مازندران و نياز به انجام تحقيقات
براي رفع مشكلات و بهينه كردن روشهاي كاشت ، داشت و برداشت و نيز پاسخ گويي به مشكلات
فني شاليكاران اولين ايستگاه تحقيقات برنج كشور در سال 1340 در ايستگاههاي استيجاري
فيروزكنده ساري در زميني به مساحت 7/4 هكتار تاسيس گرديد. نتايج حاصل از بررسيهاي كوتاه
مدت در ايستگاه فيروزكنده ، مسئولين وقت كشاورزي كشور را برآن داشت تا نسبت به تاسيس
ايستگاه تحقيقات برنج آمـــل ( در سال 1342) واقع در كيلومتر 10 جاده جديد آمل-بابل
با امكانات بيشتر اقدام نمايند و با تبديل آن به معاونت موسسه در سال 1372 دامنه فعاليت
هاي تحقيقاتي در استان در بخش هاي مختلف از جمله آفات و بيماريها و علف‌هاي هرز، خاك
و آب، اصلاح بذر و فني و مهندسي گسترش يافت.

 اين معاونت در حال حاضر داراي يك ايستگاه اصلي به مساحت 20 هكتار (13 هكتار مزرعه
آزمايشي ‌، 7 هكتار اداري ومسكوني‌) و يك ايستگاه فرعي در غرب مازندران ( چپرسرتنكابن
‌) به مساحت 6 هكتار ( 5 هكتار مزرعه آزمايشي و يك‌ هكتار محوطه اداري‌) و تعدادي مزارع
استيجاري در مناطق مختلف استان مي‌باشد كه كليه فعاليتهـــاي تحقيقاتي و توليد بذور
مادري در اين مزارع انجام مي گيرند.اهداف معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران •  افزايش عملكرد در واحد سطح همراه با بهبود كيفيت پخت از طريق معرفي ارقام پرمحصول
  و برنج هيبريدكاهش مصرف سموم ضمن حفظ مطلوب توليد

 •  ارائه راهكارهاي غير شيميايي كنترل آفات و بيماريهاي گياهي
 •  استفاده بهينه از منابع توليد (كود، سم و آب) در جهت افزايش توليد برنج با رعايت
  كشاورزي پايدار
 •  ارائه راهكارهاي عملي كاهش ضايعات مخصوصاً در مرحله برداشت و پس از برداشت
 •  ارائه راهكارهايي جهت مكانيزه كردن توليد برنج با هدف كاهش صعوبت كاري و هزينه
  توليد
 • بهبود مديريت مصرف آب و افزايش راندمان مصرف آن در زراعت برنج
 • افزايش بهره وري شاليزار از طريق معرفي محصولات مناسب كشت دوم

تشكيلات معاونت موسسه برنج :

 معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور متشكل از حوزه مديريت ، امور
عمومي ، امور مالي ، 4 بخش تحقيقاتي ( اصلاح بذر ، فني و مهندسي ، آفات و بيماريهاي
گياهي ، خاك و آب ) و بخش ديگري تحت
عنوان خدمات فني و تحقيقاتي مي باشد. بخش خدمات
فني و تحقيقاتي پشتيباني و خدمات دهي امور تحقيقاتي و تاسيساتي را برعهده دارد و در
همين راستا داراي دو كميته تخصصي فني و انتشارات مي باشد كه بررسي و تصويب طرح هاي
تحقيقاتي و انتشار گزارشات نهايي و نشريات علمي – فني پژوهندگان را پيگيري مي نمايد.

 معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران داراي 82 نفر پرسنل مي‌باشد كه از
ميان آنها تعداد 2 نفر داراي مدرك‌ دكترا و تعداد 18 نفر عضو هيات علمي و محقق ، 16
نفر مدرك ليسانس ، 5 نفر فوق ديپلم ،17 نفر ديپلم و 24نفر زير ديپلم مي‌باشند.


 معرفي فناوري كشت و پرورش توام برنج و اردك در شاليزار جهت كنترل بيولوژيکي علفهاي
هرز و افزايش درآمد کشاورزان


بيان مسئله و اهميت موضوع:

کشت و پرورش توام برنج و اردک بعنوان يکي از راهکارهاي حفظ و پايداري
توليد برنج و نيز افزايش درآمد کشاورزان در اغلب کشورهاي داراي چالش فن آوري توليد
برنج نظير کره ، زاپن ، چين مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس مطالعات انجام شده از
سال 1379 در معاونت موسسه تحقيقات برنج در مازندران مشخص شده كه اردك توانايي همزيستي
مطلوبي با برنج در شاليزار دارد. اين طرح در سال 1382 به صورت تحقيقي- تطبيقي در بيش
از بيست مزرعه كشاورزان در شهرهاي مختلف استان مازندران انجام شد.نتايج رضايت بخشي
را از جهت كنترل علفهاي هرز و آزولا نشان داده است.اثر گذاري در عرصه توليد :

 اردك با تغذيه مستقيم بذورعلفهاي هرز و گياهچه هاي كوچك در زير
آب و نيز با هم زدن خاك بوسيله منقار و حركت پاها از رويش علفهاي هرز جلوگيري مي نمايد.
براساس دستاورد تحقيقاتي با توليد اردك در شاليزار ضمن افزايش درآمد برنجكاران در كنترل
غير شيميايي علفهاي هرز و آزولا و نيز حفظ محيط زيست نقش موثري دارد.در مجموع با پرورش
250 تا 300 عدد اردک در هکتار ضمن کاهش هزينه وجين کاري حدود 300هزار تومان عايد کشاورزان
مي شود. در حال حاضر تعداد قابل توجه اي از کشاورزان هرساله اين روش را انجام مي دهند.
نمايي از همزيستي مشترك اردك در شاليزارکه كنترل علف هرز و آزولا را نشان مي دهد
 مدرسه مزرعه اي کشاورزان براي انتقال فن آوري هاي جديد برنج


بيان مسئله و اهميت موضوع:

مدرسه مزرعه اي كشاورزان، رهيافتي مشاركتي است كه به كشاورزان فرصت
مي‌دهد ، يافته‌هاي جديد تحقيقاتي را با به آزمايش گذاشتن آن در مزارع خودشان انتخاب
نمايند. در اين روش بر روي رشد و توليد يك محصول سالم با حداقل تخريب اكوسيستم تأكيد
مي‌شود. يادگيري بصورت عملي است. فرآيند يادگيري از طريق كشف و مقايسه است. نبودن فاصله
بين فراگير و آموزشگر از ويژگي‌هاي اين روش است. اين روش در جهت توانمند سازي كشاورزان
با دانش و مهارت‌هاي كشاورزي گام برمي‌دارد و سعي دارد از آنها كارشناساني با اعتماد
به‌نفس، آزمايش‌گراني خود آموز و آموزشگراني ماهر براي كشاورزان ديگر بسازد. اين روش
در قالب پايان نامه و طرح تحقيقاتي–تطبيقي در معاونت موسسه تحقيقات برنج انجام شد.
هدف اصلي در اين برنامه معرفي فن آوري هاي جديد برنج به برنجکاران بوده است.پياده کرن طرح روش هاي مختلف خزانه گيري و آماربرداري از آزمايشات توسط کشاورزانمديريت تلفيقي آفات برنج


اثر گذاري در عرصه توليد:


نتايج بدست آمده از اثر مدرسه مزرعه اي بر روي دانش و آگاهي کشاورزان
در چند شهرستان استان که در سال هاي اخير اجرا گرديد، تفاوت معني داري در زمينه دانش
مديريت تلفيقي آفات،بيماريهاي برنج و مديريت خاک قبل وبعد از دوره نشان داده است. همچنين
تعداددفعات سمپاشي براي کنترل ساقه خوار برنج در سال هاي بعدکاهش چشمگيرِي داشته است.
با توجه به اينکه مهمترين هدف اين روش آشنا شدن کشاورزان با مصرف بهينيه کود وسموم
شيميايي است و رسيدن به اين هدف نه تنها از نظر اقتصادي مي تواند موثر باشد بلکه باعث
جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اثرات سوء سم بر انسان و جانوران ميشود که هيچ قيمتي
نمي توان براي آن گذاشت.


 مصرف بهينه حشره كش ها در شاليزار


بيان مسئله و اهميت موضوع:

از زمان طغيان كرم ساقه خوار نواري برنج در شاليزارهاي شمال كشور،كنترل
شيميايي هنوز مهمترين روش اداره كننده انبوهي آن به شمار مي رود. گرچه نمي توان از
اهميت اقتصادي خسارت اين آفت چشم پوشي نمود،ولي با مقايسه نتايج تحقيقات حاضر و گذشته
مشخص گرديد كه اختلاف انبوهي جمعيت آفت محسوس است . لذا به منظور جلوگيري از رواج سمپاشي
هاي غير اصولي و حفظ محيط زيست، ضرورت ارزيابي مجدد و دوره اي خسارت كرم ساقه خوار
و ارايه راهكار مناسب براي كاهش دفعات سمپاشي از اهميت اقتصادي –اجتماعي قابل توجهي
برخوردار مي باشد . بدين ترتيب با ارائه اين يافته تعداد دفعات سمپاشي به يكبار كاهش
مي يابد (از دو تا سه بار رايج)اثر گذاري در عرصه توليد:


براي مثال با كاهش يكبار سمپاشي در سطح 50هزار هكتار ،75تن صرفه جويي
در مصرف ديازينون گرانول خواهد شد و با لحاظ قيمت هر كيلو سم و هزينه سمپاشي بيش از
يك ميليارد تومان صرفه جويي نصيب كشاورزان خواهد شد .

به علاوه از اثرات سوء سم روي انسان ،محيط زيست و دشمنان طبيعي به مقدار قابل توجهي
كاسته خواهد شد. خسارت کرم ساقه خوار برنج(جوانه مرکزي خشک شده) محل اجراي طرح تحقيقاتي


 افزايش كارايي آب در مزارع شاليزاري


بيان مسئله و اهميت موضوع:

كمبود روزافزون منابع آبي باعث كمتر شدن سهم كشاورزي از اين منابع
و سرازير شدن آن به بخش هاي ديگر مانند شرب و صنعت شده است. اين روند ما را ناچار مي
سازد تا از منابع موجود با بالاترين راندمان استفاده نماييم. يكي از راهكارهاي مورد
استفاده براي كمتر نمودن مصرف آب در كشت برنج تغيير روش مرسوم آبياري غرقاب دائم به
دور آبياري با تناوب مناسب مي باشدلذا بدين منظور جهت استفاده بهينه از آب در شاليزار
تحقيقات متعددي صورت پذيرفت كه نتايج حاصله به شرح ذيل مي باشد.

در زماني كه مزارع برنج داراي شبكه آبياري و زهكشي نباشد در اين حالت بهترين روش آبياري
، آبياري تناوبي مي باشد يعني ارتفاع آب در مزارع برنج را به 5 سانتيمتر مي رسانيم
، آبياري بعدي زماني است كه آب در سطح كرت به ارتفاع صفر رسيده باشد و در حالت دوم
زماني كه مزارع شاليزار داراي شبكه آبياري و زهكشي باشند كه در اين حالت دور آبياري
8 روزه به ارتفاع 5 سانتي متر مي باشد.اثر گذاري در عرصه توليد:


با ارائه روش آبياري جديد ما توانستيم حداقل 10 درصد در مصرف آب صرفه
جويي نماييم حاصل آن در صورت توسعه در سطح استان مازندران(با سطح زير كشت برنج معادل
230 هزار هكتار با مصرف متوسط هشت هزار متر مكعب آب ) معادل 184 هزار متر مكعب است
كه با اين آب مي توانيم سطحي معادل 23 هزار هكتار را به زير كشت برنج ببريم كه در آمد
حاصل از آن (با فرض درآمد خالص در هكتار، معادل
15 ميليون ريال ) برابر با 345 ميليارد
ريال مي باشد.
 نمايي از مديريت مختلف آبياري در سطح شاليزار

معرفي ارقام جديد برنج با كيفيت مطلوب


بيان مسئله و اهميت موضوع:

در طي دهه هاي مختلف تحقيقات، حدود 20 رقم با عملكرد و كيفيت مطلوب به جامعه برنجكاران
ايران معرفي شده بطوريكه با اصلاح ارقام بومي از طريق انتخاب توده هاي محلي ارقامي
مانند مهر، فيروز و طارم ديلماني با ميانگين عملكرد از 2 تن در سال 1340 به 5/3تن در
سال 1360 افزايش يافته است .

اثر گذاري در عرصه توليد :

در دهه هاي سوم ،چهارم و پنجم تاسيس تحقيقات ،ارقام مختلف برنج از طريق هيبريدا سيون
ارقام داخلي و خارجي و همچنين استفاده از لاين هاي وارداتي، ارقامي مانند دشت ، نعمت،
ندا ،فجر،ساحل،شفق،شيروردي،تابش وپويا به جامعه كشاورزان ايران معرفي شده كه ميانگين
عملكرد اين ارقام حدود 3تن نسبت به ارقام محلي افزايش داشته است . افزايش درآمد اقتصادي
ناشي از افزايش عملكرد ارقام محلي و اصلاح شده بطور متوسط پنج ميليون ريال در هر هكتار
مي باشد كه با توجه به 230 هزار هكتار از اراضي شاليزار مازندران ، افزايش در آمد اقتصادي
استان بر اساس فعاليت هاي تحقيقاتي دهه هاي مختلف برابر 1150 ميليارد ريال مي باشد.


  معرفي فناوري برداشت مجدد برنج(رتون)


بيان مسئله و اهميت موضوع:

برداشت مجدد برنج از بقاياي ساقه ارقام محلي كه 50% سطح زير كشت استان
مازندران را بخود اختصاص داده و براي دستيابي به عملكرد مطلوب هزينه اندكي صرف ميشود،
يكي از راههاي آسان براي افزايش در آمد اقتصادي مي باشد.

اثر گذاري در عرصه توليد :

 بر اساس فعاليت هاي تحقيقاتي انجام شده و با رعايت توصيه هاي
فني ميانگين عملكرد استحصالي يك تن در هكتار است كه با تبديل 60% ، در آمد اقتصادي
يك هكتار از اراضي شاليزار 6ميليون ريال بوده كه با كسر هزينه مراحل داشت و برداشت
، حداقل در آمد خالص بازاي هر هكتار چهار ميليون ريال مي باشد. با توجه به اينكه ميانگين
سطح برداشت رتون در استان مازندران حدود ده هزار هكتار است افزايش در آمد اقتصادي ناشي
از برداشت مجدد برنج در استان مازندران برابر چهل ميليارد ريال مي باشد. بومي سازي فن آوري برنج هيبريد و معرفي رقم جديد برنج هيبريد


بيان مسئله و اهميت موضوع:

تحقيقات متعدد نشان داده است، استفاده از ارقام هيبريد برنج موجب 20-15
درصد افزايش عملكرد نسبت به ارقام پرمحصول در واحد سطح مي گردد. در اين فن آوري با
انتقال ژن نرعقيمي به ارقام اصلاح شده برنج، لاينهاي نرعقيم توليد مي گردد و با يافتن
والد پدري مناسب مي توان هيبريد هايي با پتانسيل بالا توليد نمود .

اثر گذاري در عرصه توليد :

 موسسه تحقيقات برنج طي بيش از يك دهه تحقيق توانست علاوه بر
معرفي چند لاين نر عقيم از جمله ندا a ، نعمت a ، دشت a ، چمپا a ،آمل 3 a ، رقم برنج
هيبريد را به جامعه كشاورزان معرفي نمايد. اين رقم با نام پيشنهادي بهار-1 و با متوسط
عملكرد 5/8 تن در هكتار طي دو سال متوالي توانست ركورد عملكرد برنج را در كشور با حداكثر
عملكرد 14 تن در هكتار بدست آورد. با توجه به قيمت تضميني پيشنهادي اين رقم که مشابه
ارقام کيفي همچون فجر مي باشد، با کشت اين رقم دست کم پنج ميليون ريال افزايش درآمد
در هر هکتار نسبت به کشت ارقام پرمحصول حاصل خواهد شد. در صورت حمايت از اين رقم و
گسترش اين فن آوري برنج هيبريد نقش اساسي در خودکفايي توليد برنج در کشور ايفا خواهد
نمود


نمايي از مزرعه توليد بذر برنج هيبريد

 معرفي محصولات مناسب كشت دوم در اراضي شاليزاربيان مسئله و اهميت موضوع:


فعاليت هاي تحقيقاتي انجام شده طي چند سال گذشته منجر به معرفي محصولات متعدد مانند
كلزا ، كلم، كاهو، شبدر، باقلا، نخودفرنگي،سير و سيب زميني شد توسعه سطح زير كشت محصولات
دوم يا سوم پس از برداشت برنج در دنيا به عنوان راهكار حفظ پايداري توليد برنج و افزايش
درآمد كشاورز مورد توجه ويژه مي باشد


توسعه محصولات مناسب كشت دوم در مازندران تا بيش از 100 هزار هكتار نقش قابل توجهي
در افزايش در آمد كشاورزان و تامين نيازهاي جامعه نظير سبزيجات و روغن خوراكي داشته
است .

اثر گذاري در عرصه توليد:


با توجه به اينكه به طور متوسط 5ميليون ريال درآمد از يك هكتار محصولات دوم
حاصل مي شود در حال حاضر سالانه 50ميليارد تومان ارزش افزوده ناشي از كشت اين محصولات
در 100 هزار هكتار در مازندران مي باشد . درصورت رفع معضلات فني نظير زهكشي شاليزارها
و تبيين سياستهاي حمايتي و بازاريابي مناسب محصولات كشت دوم،امكان توسعه سطح زير كشت
به 150 هزار هكتار وجود دارد كه در اين صورت سالانه 25 ميليارد تومان در آمد اضافي
نصيب كشاورزان خواهد شد.


2                        
                      
    1 

4                        
                        
  3


تعدادي از محصولات کشت دوم در اراضي شاليزار :

1 – کلزا 2- باقلا 3- سير 4- نخودفرنگي

معرفي قارچكش هاي انتخابي و كم مصرف با اثرات سوء زيست محيطي كمتر


بيان مسئله و اهميت موضوع:

بيماري بلاست ناشي از قارچ magnaporthe grisea يكي از بيماريهاي مهم و كليدي
برنج در شمال كشور مي باشد. با اينكه ارقام پر محصول جديد در مقابل اين بيماري مقاوم
مي باشد ولي كشاورزان هنوز بيش از 50% از اراضي خود را به كشت ارقام بومي كه در مقابل
بيماري بلاست حساس هستند اختصاص مي دهند. در صورت فراهم شدن شرايط مطلوب براي ايجاد
و توسعه بيماري خسارت قابل توجهي به اين گونه ارقام وارد مي گردد. از آنجائيكه كاربرد
يك نوع قارچكش در يك منطقه براي سال هاي متوالي موجب بروز مقاومت در سوش هاي قارچ عامل
بيماري مي گردد لذا معرفي قارچ كش هاي جديد با نتقطه اثر متفاوت و متعلق به گروههاي
مختلف (مانندوين) از ضروريات مديريت تلفيقي بيماري بلاست مي باشد.

اثر گذاري در عرصه توليد:


به منظور ايجاد تنوع در قارچكش هاي موجود براي مبارزه با بيماري بلاست و جلوگيري
از بروز مقاومت در قارچ عامل بيماري قارچكش كارپروپاميد (win sc 300 ) معرفي گرديد.
اين قارچكش گياه برنج را از مرحله گياهچه تا تشكيل خوشه از خسارت بلاست حفظ مي نمايد.


غوطه ور كردن ريشه نشاء در محلول قارچكش به اندازه محلول پاشي بيماري بلاست برگ را
كنترل مي نمايد. لذا كاهش هزينه سمپاشي و كاهش مصرف ميزان سم در مرحله برگي را بدنبال
دارد. همچنين اين قارچكش با يك بار محلول پاشي در مرحله ظهور خوشه قادر به كنترل بلاست
خوشه مي باشد كاهش مصرف سموم موجب حفظ سلامت محيط زيست مي گردد كه بر آورد ارزش ريالي
آن مشكل مي باشد.


 علائم بيماري بلاست برگ برنج          علائم بيماري
بلاست گردن خوشه


 كاهش مصرف سموم با معرفي ارقام مقاوم به بيماري بلاست


بيان مسئله و اهميت موضوع:

بيماري بلاست ناشي از قارچ magnaporthe grisea يكي از بيماريهاي مهم برنج در
شمال كشور مي باشد در صورت كشت ارقام محلي كه در مقابل اين بيماري حساس هستند و فراهم
شدن شرايط مساعد محيطي براي ايجاد و توسعه بيماري خسارت قابل توجهي به اين گونه ارقام
وارد مي گردد . در مديريت بيماري هاي گياهي كشت ارقام مقاوم بهترين و اقتصادي ترين
راهكار براي مبارزه با بيماريها مي باشد. لذا جستجوي منابع مقاومت در ژرم پلاسم هاي
موجود در كشور به منظور معرفي ارقام پر محصول و مقاوم به تنش هاي زنده (آفات و بيماريها)
و غيره زنده (شوري ،خشكي ، سرما و...) از اهداف برنامه هاي بهنژادي در سطح بين المللي
و ملي مي باشد.طي ساليان اخير مقاومت تعداد زيادي از ژرم پلاستها موجود به بيماري بلاست
در خزانه و مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفته و در نتيجه ارقام پر محصول و مقاوم خزر،
نعمت، ندا، فجر ،ساحل،شفق و شيرودي معرفي شدند.

اثر گذاري در عرصه توليد:


با كاشت ارقام مقاوم به بيماري بلاست نياز به سمپاشي عليه اين بيماري نمي باشد.
اين ارقام پر محصول حدود 50% از سطح زير كشت برنج مازندران را به خود اختصاص مي دهند.
كه ارزش ريالي عدم مصرف قارچكش براي يك صد هزار هكتار ارقام پر محصول مازندران معادل
سه ميليارد ريال مي باشد.

ريال صرفه جويي در هر هكتار 30360= (قيمت يك كيلو سم) 30360 x (دفعات سمپاشي)2 kgx5
/0 قارچكش بيم

(صرفه جويي در يك سال به ريال) 3036000000=30360 x 100000( هكتار سطح ارقام پر محصول)

عدم مصرف قارچكش ها راهكاري بسوي حفظ سلامت محيط زيست و كشاورزي پايدار مي باشد و نمي
توان ارزش اقتصادي آنرا به ريال بيان نمود.


     رقم پرمحصول مقاوم به بلاست          
           رقم محلي حساس به بيماري بلاست


  شناسايي دو گونه سودوموناس (pseudomonas spp) بعنوان عامل بيماري پوسيدگي غلاف
برنج در استان مازندران


بيان مسئله و اهميت موضوع:

بيماري پوسيدگي باكتريايي غلاف پرچم برنج يكي از عوامل محدودكننده
توليد برنج در دنيا بوده و در نواحي معتدله و سردسير با بارندگي زياد باعث خسارت اقتصادي
به محصول برنج مي شود. طي بررسي هاي بعمل آمده در فصل زراعي سال1381 و1382 و1383 از
مزارع برنج استان مازندران و نتايج حاصله از آزمون بيماري زايي روي برنج و چند گونه
از گياهان خانواده پوآسه و آزمون هاي شناسايي و فنوتيپي دوگونه بيماريزا از گروه سودوموناسهاي
فلورسنت با خصوصياتي شبيه به گونه pseudomonas fuscovaginae و پاتورواري از syingae
pseudomonas بعنوان عوامل ايجاد كننده اين بيماري معرفي شدند. اين عوامل براي اولين
بار از ايران و مازندران بعنوان عوامل پوسيدگي باكتريايي غلاف برنج گزارش مي شوند.

اثر گذاري در عرصه توليد:


با توجه به اينكه عوامل باكتري ايجاد كننده بيماري از پتانسيل بالايي
براي اپيدمي شدن و ايجاد خسارت اقتصادي برخوردار هستند. لذا در قدم اول مديريت مبارزه
با بيماري، شناسايي اين عوامل مهم و ضروري بنظر مي رسد. با شناسايي اين عوامل در برنامه
هاي آتي نسبت به شناسايي و جستجوي منابع مقاومت وكنترل آنها در طرح هاي بعدي تحقيقاتي
در نظر گرفته خواهد شد


علائم بيماري پوسيدگي باکترياِيي غلاف برگ پرچم و تغيير رنگ شديد خوشه


   جداسازي و شناسايي دو گونه پكتوباكتريوم pectobacterium spp بعنوان عامل
بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران
بيان مسئله و اهميت موضوع:

در ارديبهشت و خرداد 1383 و 1384 در خزانه هاي برنج آمل ، بابل ، محمودآباد
، فريدونكنار ، قائمشهر و ساري گياهچه هايي با علائم سوختگي كامل گياهچه كه محل اتصال
غلاف گياهچه به ريشه علائم پوسيدگي و لهيدگي را داشتند مشاهده شد. دو گونه باكتري گرم
منفي با كلني هاي داراي سايه سبز متاليك روي محيط كشت emb از گياهچه هاي داراي علائم
جداسازي شد. براساس آزمون هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو گونه بيماري زا از گروه
pectobacterium هاي خاكزي با خصوصياتي شبيه به p.sp , p.chrysanthemi بعنوان عوامل
ايجاد كننده بيماري معرفي مي شوند. اين بيماري و عوامل آن براي اولين بار از گياهچه
هاي برنج در مازندران و ايران گزارش مي شوند.

اثر گذاري در عرصه توليد: 

در مديريت مبارزه با بيماري هاي گياهي، قدم اول شناسايي عوامل بيماري
زاي ناشناخته و بررسي ميزان آلودگي و خسارت آنهاست. با توجه به اينكه خزانه هاي مرطوب
و زير كشت پلاستيك بستر مناسبي را براي رشد و توسعه عوامل بيماري زا فراهم مي نمايند.
شناسايي عواملي كه باعث مرگ و مير گياهچه ها مي شوند، ضروري بنظر مي رسد. قدم بعدي
كنترل ، شناسايي ارقام مقاوم و مديريت مبارزه با بيماري خواهد بود.


علائم مرگ و مير گياهچه در خزانه


 توسعه مصرف متعادل كود در شاليزار   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

در بين عناصر غذايي گياهي، ازت، فسفر و پتاسيم به دليل مقدار نياز
زياد گياهان زراعي و از جمله برنج به آنها به عنوان عناصر پر مصرف شناخته مي شوند و
براي رسيدن به عملكرد مورد انتظار اين سه عنصر بايد به صورت متعادل در اختيار گياه
قرار گيرد. در حاليكه در كشورهاي پيشرفته نسبت مصرف ازت، فسفر و پتاسيم به ترتيب 100،50
و40 مي باشد اين نسبت در ايران در سال 1370 برابر 100،110و 3 بوده است. به عبارت ديگر
مصرف كود در كشور بسيار نامتعادل است. در حاليكه گياهان مقدار پتاسيم بيشتري در مقايسه
با فسفر نياز داشته و جذب مي كنند در نسبت مصرف كود در كشور، فسفر كفه سنگين ترازو
را به خود اختصاص داده است و متاسفانه بسياري از كشاورزان نه تنها كودهاي پتاسيمي را
در شاليزار مصرف نمي كنند بلكه بسياري از آنها حتي كودهاي پتاسيمي را نمي شناسند. در
حال حاضر با تحقيقات انجام شده در کشور در راستاي مصرف بهينه كود، نسبت به100، 41 و
23 رسيده است.
اثر گذاري در عرصه توليد:


مشخص شده است كه حد اقل نيمي از شاليزارهاي استان به كودهاي پتاسيمي
پاسخ مثبت نشان مي دهند به اين ترتيب و با فرض افزايش عملكرد به ميزان 400 كيلوگرم
در هكتار در اثر مصرف كودهاي پتاسيمي افزايش در آمدي بالغ بر 17 ميليارد تومان در سال
را مي توان انتظار داشت. عدم تامين كافي و به موقع كودهاي پتاسيمي به عنوان يک مشكل
جدي مطرح است.


علائم کمبود پتاسيم در برنج در نتيجه مصرف نامتعادل عناصر غذايي

 تعيين حد بحراني عناصر فسفر، پتاسيم و روي قابل جذب خاك در اراضي شاليزاري   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

 در بين نهاده هاي كشاورزي، كودهاي شيميايي سهمي چشمگير در افزايش
عملكرد دارند. در حال حاضر روش علمي براي توصيه كود، استفاده از نتايج تجزيه خاك مي
باشد. در اين روش، از مقدار قابل جذب عناصر غذايي در خاک به عنوان شاخصي در توصيه كود
استفاده مي شود بنابراين قبل از هر چيز حد بحراني عناصر غذايي بايد مشخص شود. در اين
راستا حد بحراني عناصر فسفر، پتاسيم به عنوان عناصر پرمصرف (به ترتيب 15و 170 ميلي
گرم در كيلوگرم) و عنصر روي به عنوان عنصر كم مصرف برابر 7/1 ميلي گرم در كيلوگرم تعيين
شد.اثر گذاري در عرصه توليد: 

با استفاده از حدود بحراني تعيين شده چنانچه بتوان فقط در سطح 100هزار
هكتار از اراضي شاليزاري استان از مصرف بي رويه كودهاي فسفره به مقدار 100 كيلوگرم
در هكتار كاست صرفه جويي به مقدار 700 ميليون تومان در سال انجام خواهد شد. همچنين
بر اساس حد بحراني تعيين شده براي پتاسيم مشخص شد كه در بيش از نيمي از اراضي شاليزاري
استان، نياز به مصرف كودهاي پتاسيمي مي باشد كه با فرض افزايش عملكرد به ميزان 400
كيلوگرم در هكتار، ارزش اقتصادي آن بالغ بر 17 ميليارد تومان در سال است.

متاسفانه به علت كمبود امكانات آزمايشگاه هاي تجزيه خاك در استان و نيز كوچك بودن سطح
مالكيت اراضي شاليزاري، بسياري از كشاورزان قادر به استفاده از نتايج تجزيه خاك در
توصيه و مصرف كود نيستند.
 استفاده از سبوس برنج در توليد بيسكويت با ارزش غذايي بالا   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

 سبوس برنج فرآورده‌ جانبي يا ارزش در توليد برنج سفيد است كه
سرشار از پروتئين روغن و ويتامين‌هاي گروه ب مي‌باشد. معرفي و توسعه روش‌هاي مناسب
استفاده از سبوس برنج در توليدات غذايي باعث كاهش هزينه توليد (با توجه به ارزان بودن
سبوس) و افزايش ارزش غذايي فرآورده مي‌شود.
اثر گذاري در عرصه توليد :

در اين پزوهش مقادير 5، 10، 15 و 20 درصد سبوس تازه جايگزين آرد مصرفي
در توليد بيسكويت مانژ گرديد. پس از آن نمونه‌هاي بيسكويت حاوي سبوس با نمونه شاهد
بدون سبوس از حيث درصد پروتئين، ظاهر و رنگ، بافت و طعم و مزه مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج نشانگر آن بود كه استفاده از سبوس در توليد بيسكويت باعث افزايش درصد پروتئين
و افزايش مقبوليت فرآورده حاصل گرديده است.کلا با توجه به استفاده از سبوس بجاي آرد
گندم که از ضايعات برنج مي باشد مي توانيم علاوهبر کاهش هزيينه توليد در مصرف گندم
صرفه جويي نماييم.
نمايي از بيسکويت تهيه شده با استفاده از سبوس برنج


 افزايش راندمان مصرف کود ازته با استفاده از نمودار رنگ برگ   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

 يکي از تنگناهاي کليدي در مديريت مصرف کودها در همه محصولات
زراعي راندمان پايين عناصر غذايي به خصوص ازت مي باشد. راندمان مصرف کود ازته در برنج
فارياب به علت تلفات سريع ازت مصرف شده بسيار پايين است و در بهترين شرايط مديريت مصرف،
راندمان مصرف آن حداکثر به حدود 40 درصد مي رسد. تحقيقات زيادي در ارتباط با مديريت
بهينه زمان مصرف کود ازته در شاليزار صورت گرفته است تا بر اين اساس بتوان با همزمان
کردن عرضه عنصر با نياز گياه به آن، راندمان مصرف کود را ارتقا بخشيد. اما در حال حاضر
نيز بسياري از شاليکاران زمان درست مصرف کودهاي ازته را نمي دانند.در سالهاي اخير با
معرفي و ورود فنآوري نمودار رنگ برگ، تحقيقات در زمينه مديريت مصرف کود ازته وارد عرصه
جديدي شده است. محققين نشان داده اند که ارتباط تنگاتنگي بين شدت رنگ برگ برنج و ميزان
ازت موجود در برگ وجود دارد. نمودار رنگ برگ وسيله بسيار ارزان و ساده است که به کمک
آن مي توان زمان درست نياز گياه به کود ازته را تشخيص داد.
اثر گذاري در عرصه توليد: 

با فرض راندمان بازيافت 50 درصد براي کودهاي ازته، ارزش اقتصادي تلفات
کود اوره در شاليزارهاي مازندران ساليانه در حدود 2 ميليارد تومان است. چنانچه بتوان
با اعمال مديريت مناسب در خصوص زمان مصرف کود اوره و بهره گيري از نمودار رنگ برگ،
تنها 10 درصد راندمان کود ازته را افزايش داد ساليانه از هدررفت حدود 200 ميليون تومان
سرمايه جلوگيري خواهد شد علاوه بر اينکه از اثرات زيانبار زيست محيطي تلفات کود اوره
مي کاهد.
نمودار رنگ برگ وسيله اي ساده و ارزان براي تشخيص زمان درست مصرف کود ازته


 معرفي دستگاه وجين کن دورديفه (کونو ويدر)   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

وجين علفهاي هرز در مزارع برنج از لحاظ افزايش هزينه و سختي کار بسيار
مورد توجه است. گرچه توصيه کاربرد علفکش بسيار موثر بوده و موجب کاهش هزينه توليد گرديده
است با اينحال از لحاظ آلودگي محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد. براي رفع اين مشکل
استفاده از دستگاهها و ابزارهاي جديد مي تواند ضمن کاهش سختي کار از جهت سلامت توليد
موثر باشد.اثر گذاري در عرصه توليد:


براساس مطالعه انجام شده دستگاه کونوويدر(وجين کن دورديفه) در کشت
رديفي (ماشيني) برنج موجب کاهش هزينه وجين کاري در مقايسه با وجين دستي شده است. بعلاوه
اين دستگاه از لحاظ سرعت و سهولت کار در مقايسه با وجين دستي تفاوت چشم گيري دارد.
آزمايش مشاهده اي در مزارع زارعين مورد استقبال آنها قرار گرفته است. پيش بيني مي شود
هم زدن خاک توسط کونوويدر علاوه بر از بين بردن علفهاي هرز باعث تهويه مناسب خاک و
نيز افزايش کارايي کودهاي سرک نيز خواهد شد. دستور العمل كشت رقم برنج هيبريد بهار-1   


رقم حاضر در شرايط آب و هوايي مساعد و با رعايت نكات فني در كاشت و داشت به ميزان 8-5/7
تن در هكتار محصول خواهد داد. اين رقم از كيفيت پخت مطلوبي نيز برخودار مي باشند. بطور
كلي رعايت نكات ذيل در كشت اين رقم الزامي است.1-اين رقم لازم است از قبل توسط معاونت موسسه تحقيقات برنج با سم كاربوكسين تيرام ضدعفوني
گرديده است پيش از بذرپاشي لازم است بسته 5 كيلو ابتدا داخل 7 ليتر آب به مدت 30 ساعت
قرار داده شود و سپس براي جوانه دار شدن در محيط گرم قرار داده شود.2-احداث محل خزانه در مكان مناسب و بصورت جوي پشته (ايستگاهي) باشد. استفاده از كود
پوسيده دامي باعث رشد بهتر نشاء در خزانه مي گردد.3-از آنجاييكه ميزان بذر هيبريد مورد نياز براي هر هكتار 20كيلوگرم است لذا به منظور
تهيه نشا قوي و شاداب، به ازاي هر متر مربع سطح خزانه حدود 50 گرم بذر پاشيده شود.
بنابراين براي هر بسته 20 كيلوگرمي ،حداقل 300متر خزانه مفيد لازم است.4-با توجه به ميان رس بودن رقم (130-125 روز) ضروري است در نيمه اول فروردين در خزانه
بذرپاشي و به همين نسبت در نيمه اول ارديبهشت نشاكاري شود.5-سن مناسب نشا از زمان بذرپاشي تا موقع انتقال به زمين اصلي حدود 25 روز مي باشد.6-فواصل كشت(بوته ها) در زمين اصلي25×25 سانتي متر و تعداد نشا در هر كپه يك يا دو
عدد باشد.7-كود به ميزان (300-250 كيلوگرم اوره)، (100 كيلوگرم فسفات)، (100 كيلوگرم پتاسه)
در هكتار بكار رود بهتر است كود اوره بصورت تقسيط طي سه مرحله بشرح زير استفاده شود.1-7-مرحله اول 125-100 كيلوگرم كود اوره به همراه تمامي كودفسفاته وپتاسه ، درست قبل
از نشاكاري به زمين داده شود.

2-7-مرحله دوم،100-75 كيلوگرم كود اوره بعد از وجين دوم بعبارت ديگر حدودا25-20 روز
بعد از نشاكاري استفاده گردد.لازم به ذكر است .

3-7-مرحله سوم، 75 كيلوگرم كود اوره باقيمانده را بين45-40 روز بعد از نشاكاري به گياه
داده شود(بعبارت ديگر، زمان تشكيل خوشه اوليه در غلاف) تعيين دقيق نيازكودي براساس
نياز خاك و با مشورت كارشناسان و استفاده از چارت رنگ برگ(lcc) مي باشد.8 - شايان ذكر است كه اين رقم نسبت به بيماري بلاست مقاوم بوده ولي در صورت مشاهده
حمله آفات (كرم ساقه خوار ) و بيماري (شيت بلايت) با مشورت كارشناسان مي توان اقدام
به مبارزه شيميايي نمود * لطفا جهت هرگونه سوال و مشكل در رابطه با چگونگي زراعت برنج هيبريد با آدرس
معاونت موسسه تماس حاصل فرماييد.

آدرس: آمـــل-كيلومتر 8 جاده آمل-بابل.موسسه تحقيقات برنج كشور –معاونت مازندران.صندوق
پستي145.

تلفن:15-3253913-0121 فاكس :3285220-0121

 دستورالعمل پخت برنج هيبريد   


کيفيت پخت از عوامل تاثير گذار در پذيرش يک رقم جديد توسط بهره برداران محسوب مي شود.
لذا براي اين رقم هيبريد (بهار يک) با توجه به عملکرد بالا (ميانگين 9 تن ) دستور پخت
به روش هاي کته و آبکش بشرح ذيل توصيه مي گردد.به روش کته:

نسبت آب به برنج خام 1به1 مدت زمان خيساندن 10 دقيقه

پس از شستشوي برنج خام به مدت 10 دقيقه آن را خيسانده، سپس هم وزن برنج خام به آن آب
اضافه کرده و با افزودن مقدار کمي نمک برنج پخت مي گردد. پس از 10 الي 15 دقيقه با
شعله کم برنج دم کشيده و آماده است.به روش آبکش:

نسبت آب به برنج خام: 4 به 1 مدت زمان خيساندن: 10 دقيقه مدت زمان پخت: 5 دقيقه

پس از شستشوي برنج خام به مدت 10 دقيقه آن را خيسانده ، سپس در داخل ظرف مورد نظر 4
برابر برنج خام آب ريخته و پس از جوش آمدن آب ، برنج را اضافه کرده و بعد از 5 دقيقه
آنرا آبکش نموده با آب بيشتر شستشو داده و به مدت 10 الي 15 دقيقه با شعله کم برنج
دم کشيده و آماده است.

شايان ذکر است در روش آبکش اضافه کردن مقدار کمي روغن در ظاهر برنج پخته تاثير مطلوب
دارد و همچنين افزودن يک قاشق چايخوري کوچک آب ليمو باعث شفافيت رنگ برنج پخته مي شود.دستورالعمل پخت برنج هيبريد با استفاده از پلوپز:مقدار برنج خام

400گرم

مدت زمان خيساندن برنج

30 دقيقه

مقدار آب جهت خيساندن

500 سانتيمتر مکعب

مقدار نمک مصرف شده جهت خيساندن

3 قاشق مربا خوري

مدت زمان ماندن در آب جوش

7 دقيقه

وزن برنج پس

846 گرم
ادامه دارد ...
منبع :

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : sina anishmast ایمیل : anishmast@yahoo.net زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

اصلا سايت خوب نيست

نام : يوسف ایمیل : yosoofniknezhad@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

باسلام
من 6 هکتار از مزرعه زراعي خود را به کشت مجدد برنج اختصاص دادم و در حال حاظر مزرعه بطور کامل به خوشه دهي رفته و مراحل رسيدگي را طي ميکند .
خوشحال مي شوم نظر شما و ساير علاقمندان را بشنوم شماره تماس 09111007513

نام : قربانعلي ایمیل : kaspian_63@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

لطفا مطالبي درباره وجين کن برنج برايم بفرستين

نام : کمال ایمیل : kamal@berenge.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام
آقاي قربانعلي شما مي توانيد مقالات زير رار مطالعه فرماييد:

http://www.berenge.com/Articles/ShowArticle.aspx?ArticleID=261
http://www.berenge.com/Articles/ShowArticle.aspx?ArticleID=260
http://www.berenge.com/Articles/ShowArticle.aspx?ArticleID=257

نام : بيک نژاد ایمیل : beaick@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

از زحمات بي شائبه شما ، تقدير وتشکر دارم . استفاده کرديم. اميد است اطلاعات را با مستندات جهت بهره برداري بهتر ارائه شود

نام : نرگس ایمیل : afshin-NARGIS81@YAHOO.COM زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

براي چندمين بار ازشما درخواست كمك كردم ولي جوابي دريافت نكردم لطفا دصورت امكان علت مشكل دار بودن بذر هاي هيبريد شركت زراعي دشت ناز وساير ين درسال زراعي1386 رابراي ارسال كنيد تا من سايرين تجربه واطلاعات خدم وديگران افزايش دهم

در خصوص رقم بهار اطلاعت زراعي كامل ارسال كنيد باتشكر نرگس

درخصوص مطالب براي كساني كه دنبال علم هستند بعنوان يك راهنمايي محسوب مي شود لطفا مطالب كاملا توضيح داده شود

نام : محمد ایمیل : mohammadentesari@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام و خسته نباشيد ميخواتم اگر ممکن است در مورد بيماري هاي بذر زاد قارچي برن اطلاعاتي داشته باشم و با تکر

نام : مومني ایمیل : sagh_dosh_1987@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

از زحمات بي شائبه شما متشکريم

نام : عطاا... ایمیل : ataollah1346 زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام ،در مورد جدول آخر مي خواستم بگويم که دو قاشق مربا خوري نمک چقدر وزن دارد و همچنين برنج خام پس از پخت در همه رقم ها يکسان است .
با تشکر فراوان

نام : سيد مجتبي حسيني ایمیل : daved_shomali@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام.
عامل بيماري بلاست برنج Magnaporthe griseaميباشداما آن تنها فرم جنسي عامل بيماري است که در طبيعت چندان يافت نمي شود.عامل مهم ايجاد بيماري قارچي از گروه قارچ هاي ناقص به نام Pyricularia grisea ميباشد.

نام : حسن ایمیل : hassanabaspour@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

خوب بود
خسته نباشيد.

نام : زهرا ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

خيليممنون
کاش کمي ريز تر تايپ مي کرديد.

نام : حسن ایمیل : pasha911218@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

با سلام . لطفا مطالبي در مورد وجين کن ها ي برنج و وجينکنهايي که در کشور ساخته شده برام بفرستيد .تقدير و تشکر از سايت پر محتواي شما ، خسته نباشيد .

نام : marzie ایمیل : marzie.kh22@gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام.لطفا ايميل دکتر کاووسي رو برام بفرستيد.با تشکر

نام : محمد آريانا ایمیل : rice_aryana@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام آقاي مهندس باباجاني.خسته نباشيد.

اگر وقت كرديد يك سر به اين آدرس هم بزنيد

قيمت برنج در كارخانه ما نقدي 1850تومان
http://agritech.tnau.ac.in/sri.html

نام : نعمت اله صداقت ایمیل : sedaghat7431@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام ،خسته نباشيد، از زحمات شما بسيارسپاسگزارم .

نام : جواد اسماعيلي ایمیل : esmaeeli_javad@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام
ميخواستم بپرسم در حال حاضر چه نوع برنج طارمي بهترين است و از کجا مي شود خريداري کرد؟
با تشکر

نام : سجاد ش ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام مي خواستم بدونم شرکت نشا آماده برنج در سطح استان شما وجود داره لطفا اطلاعاتي از تون ميخواستم اگه زحمت نيست

نام : علي ایمیل : pasha911218@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

1-لطفا مطالبي در مورد وجين کن برنج برابم بفرستيد.
2-لطفا مطالبي درمورد مقدمه،تاريخچه و تعريف مکانيزاسيون و نيز تاثير مکانيزاسيون در کشاورزي ايران برايم بفرستيد.
مرسي.ممنون.

نام : wengdongdong ایمیل : wengdongdong522@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

20151230dongdong

michael kors outlet online


ugg boots sale


louis vuitton handbags


louis vuitton handbags


nike sb


michael kors uk


louboutin


ralph lauren


louis vuitton outlet


moncler jackets


louis vuitton uk


prada outlet


michael kors outlet


burberry outlet online


ghd straighteners


michael kors outlet


new balance outlet


moncler outlet


coach factory outlet


gucci belt


coach outlet


jordan 13


louboutin pas cher


coach factory outlet


kate spade uk


jordan 8


rolex replica watches


tiffany and co


michael kors handbags


jordan retro 3


louis vuitton outlet


coach outlet


nike trainers


michael kors uk


cheap jordan shoes


jordans shoes


michael kors


gucci outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet


michael kors outlet


nike uk


nike uk


nike trainers


coach factory outlet


longchamp handbags


michael kors outlet


gucci outlet


adidas uk


coach factory outlet


nike outlet


burberry scarf


louis vuitton outlet


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


coach outlet


soccer jerseys


jordan 3


tory burch outlet


toms outlet


fitflops clearance


toms outlet


nike sb shoes


coach canada outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


air jordan 13


cheap uggs


air max


canada gooses jackets


michael kors outlet


ugg boots


ed hardy uk


michael kors outlet


louis vuitton pas cher


oakley vault


ghd hair straighteners


nike air max


longchamp bags


michael kors


louis vuitton handbags


longchamp outlet


air force 1


tiffany jewelry


true religion jeans


ugg boots


michael kors handbags


true religion outlet


ralph lauren pas cher


cheap uggs on sale


polo ralph lauren


louis vuitton


coach factory outlet online


michael kors handbags


michael kors handbags


north face jackets


coach factory outlet


true religion outlet


ugg boots


kate spade outlet


michael kors handbags


micahel kors


basketball shoes


michael kors outlet


burberry outlet


michael kors uk


kate spade handbags


adidas gazelle


gucci borse


jordan shoes


fitflops


ghd


uggs on sale


mcm handbags


nike huarache


ray ban sunglasses


jordan pas cher


coach factory outlet


cheap jordans


christian louboutin


michael kors outlet


north face outlet


michael kors handbags


adidas trainers


cheap ugg boots


oakley sunglasses


air jordans


nike air max


coach outlet


toms outlet


hermes belt


coach factorty outlet


tommy hilfiger outlet


canada goose jackets


michael kors


toms wedges


michael kors handbags


adidas shoes uk


nike store


cheap uggs boots


sac longchamp


cheap jordans


nike blazer


ugg boots


canada goose jacket


michael kors uk


cheap jordans


true religion


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


mont blanc pens


louis vuitton


kate spade outlet


oakley sunglasses


michael kors


chaussure louboutin


coach outlet store online


air jordan 8


air jordans


ray ban sunglasses


adidas originals


ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


jordan 3 white cenment


cheap ugg boots


ugg boots


coach outlet


michael kors outlet


instyler max


burberry outlet


sac longchamp pas cher


adidas superstars


nike cortez


michael kors outlet


michael kors


nike outlet store


nike air max 90


fitflop uk


jordan 4 toro


christian louboutin outlet


true religion jeans


michael kors outlet


coach factory outlet


coach factory outlet


moncler jackets


sac longchamp


toms outlet store


nike roshe run women


canada goose outlet


louis vuitton outlet


ugg sale


cheap toms


michael kors outlet


snapbacks wholesale


ugg outlet


louis vuitton handbags


caoch outlet


true religion outlet


nike free runs


nike blazers


gucci outlet


coach outlet


coach outlet


jeremy scott shoes


coach outlet


louis vuitton borse


kate spade


mulberry bags


jordan 6


juicy couture


air jordan pas cher


fake oakley sunglasses


louis vuitton handbags


mizuno running shoes


timberland boots


louis vuitton handbags


hermes uk


canada goose uk


michael kors outlet


coach factory outlet


nike air jordan


nike air max uk


louis vuitton bags


coach outlet


pandora jewelry


michael kors handbags


nike roshe runs


air max 95


coach outlet


canada gooses outlet


nike tn


sac longchamp pliage


ray bans


coach outlet


running shoes


cheap ugg boots


nike outlet


nike store uk


ed hardy outlet


mcm


michael kors outlet online


michael kors


ray bans


adidas shoes


christian louboutin outlet


pandora charms


jordan 4


christian louboutin uk


نام : lzm ایمیل : lizhimin1221@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

coach outlet


trx for sale


beats studio


change points uk


Ralph Lauren Polo


michael kors bags on sale


TRX Workout


trx for sale


Nike Air Jordan


ray ban new wayfarer


michael kors outlet


true religion uk


coach shoes


ray-ban sunglasses


coach


jordan retro shoes


michael kors outlet


pandora rings


ray ban polarized


moncler down jackets


Mizuno Shoes


exercises for trx


trx ab workouts


burberry scarf


asics Australia


burberry scarfs


adidas yeezy boost 350


burberry canada


michael kors


cheap michael kors purses


michael kors outlet


michael kors tote bags


Michael Kors Outlet


chanel bag


moncler outlet


Ralph Lauren Polo


pandora bracelets


veronique billat


Lebron 13


michael kors canada


michael kors totes


bercrombie Nederland


Michael Kors Watches Online


nike shoes


Longchamp Outlet


Michael Kors Outlet


Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK


cheap michael kors handbags


top sunglasses


pandora necklaces


hermes belt


ray ban wayfarer


coach factory outlet


abercrombie outlet


chanel flap bag


true religion


Sunglasses site


beats headphones


Nike Kobe 9


brand sunglasses


sunglasses outlet


suspension trainer trx


ralph lauren shirts


coach australia


coach online


Cheap Ray Ban


yeezy shoes adidas


pandora bracelet


hermes purses


burberry scarf


Nike Jordans


kate spade


burberry


abercrombie outlet


TRX suspension workouts


ray ban online


michael kors handbags


abercrombie and fitch


Bed and Breakfast in chesterfield


ugg boots


polo outlet online


michael kors us


TRX Suspension Straps


Burberry outlet online


chanel tote


ray ban prescription sunglasses


landinggear


véronique Billat


christian louboutin shoes


balenciaga bag


TRX training workouts


jimmy choo australia


nike jordan shoes


Nike Hyperdunk 2015


burberry purse


mk outlet


TRX Workouts


air jordan shoes


chanel bags prices


Burberry Factory Outlet


burberry outlet


michael kors jet set tote


ray ban prescription glasses


asics gel kayano


Nike Air Max


mens sunglasses


mk bags


Chanel bags Outlet


michael kors outlet


polo outlet


asics shoes


michael kors hobo bag


discount sunglasses


burberry outlet canada


TRX Training workouts


kate spade UK


longchamp le pliage medium shoulder tote


prada outlet online usa


abercrombie us


michael kors


christian louboutin online


tiffany co


coach sunglasses


pandora ring


coach bags


Coach outlet online


online sale glasses


shoes online sale


abercrombie fitch


Burberry Outlet


Chanel Flap Bag Price


burberry outlet


Burberry Outlet


Polo Ralph Lauren


longchamp sale


shoes sale


michael kors tote


sunglasses hut


longchamp sale


nike lebron james


trx for sale


michael kors australia


yeezy boost 350


cheap basketball shoes


Pandora bracelet


Mizuno Shop


Yeezy Boost 350


mlb shop


Hugo Boss Online


yeezy shoes


coach bag


Canada Goose Outlet


moncler jacket


cheap trx straps


christian louboutin shoes


coach diaper bag


michael kors factory outlet


Official Ralph Lauren UK Online Store


Jordan retro


balenciaga us


burberry australia


Jordan Retro Shoes


flash sunglasses


burberry outlet


burberry


michael kors outlet


pandora jewelry


polo online


pandora rings sale


longchamp tote


sunglasses sm


moncler outlet


chanel flap bag price


Pandora Charm


michael kors hamilton tote


canada goose jacket


burberry canada


landing gears


abercrombie and fitch


beats by dre


michael kors purses outlet


Billat


Adidas Yeezy Boost 350


trx training exercises


coach handbags


KD 8 shoes


coach purses on sale


michael kors outlet


longchamp bags


Longchamp Bags


coach carter


burberry outlet


chanel bags prices fall winter 2015


Nike Air Jordan


longchamp le pliage medium


Polo Ralph Lauren


mk handbags


Kevin Durant Shoes


michael kors clutch


Kobe X Shoes


moncler outlet


longchamps


louboutin heels


MCM Outlet


hermes bag


Ralph Lauren UK


burberry outlets


MCM Bag


birkin bag hermes


true religion uk


ray-ban sunglasses


louboutin shoes


longchamp outlet


michael kors purses


Hugo Boss Store


air jordan retro


michael kors satchel


coach australia


Nike Hyperdunk Shoes


moncler us


ralph lauren


pandora rings jewelry


burberry outlet canada


burberry outlet online


TRX Training Bands


ralph lauren


prada tote


longchamp sac


longchamp backpack


asics gel


TRX Bands


hermes uk


burberry scarf


Nike Lebron Shoes


Basketball shoes


mlb.com


hermes birkin price


Mizuno Wave


moncler clothing


michael kors handbags


pandora.com


suspension training


michael kors black handbags


chanel tote bag


Jordan Retro


piumini moncler replica


nike jordan shoes


trx suspension trainer


michael kors purses


coach purse


Prada Outlet


MIZUNO Shop US


coach purses


burberry outlet


Coach Sunglasses Outlet


Kate Spade Australia


Suspension Training TRX


clk benz


Kobe 9 Shoes


MCM Tote Bag


moncler coats


TRX Training Straps


michael kors australia


michael kors outlet store


prada tote bag


prada outlet


abercrombie and fitch


michael kors outlet


Prada Shopper Tote


sheepskin boots for women


TRX Exercises


christian louboutin shoes


Nike KD 8


nike lebron shoes


nike basketball shoes


cheap moncler jacket


trx suspension training


canada goose outlet


yeezy boost 350


Nike Lebron 12


ray ban aviator


R.B Sunglasses


Coach Outlet Online


longchamp le pliage large tote sale


burberry outlet


coach outlet online


cheap trx


coach australia


cheap coach purse


Yeezy 350,Boost 350


longchamp bag


canada goose sale online


burberry outlet


ralph lauren uk


Mizuno Shop Japan


burberry online


ray ban glasses


burberry us


trx band workouts


burberry outlet


Mizuno Running Shoes


Michael Kors Watches


Ray Ban Outlet


trx suspension


michael kors factory outlet


TRX training exercises


oakley sunglasses


abercrombie and fitch


TRX Workouts


Ralph Lauren


michael kors crossbody


ugg australia


michael kors outlet


trx exercises


sac longchamp


trx suspension


Chanel Outlet


michael kors outlet


Prada Outlet


TRX Training


prada bags


michael kors purses outlet


sheepskin boots on sale


Longchamp Medium Shoulder Tote


coach purses on sale macy's


Chanel Bag Prices 2014


louboutin shoes


chanel australia


Prada Factory Outlet Store


Popular Sunglasses


burberry outlet


burberry outlet online


trx workouts


michael kors black friday


sunglasses hut


longchamp backpack


TRX Straps


michael kors handbags on sale


michael kors black purse


Oakley Outlet


michael kors outlet


pandora rings


ralph lauren uk


hermes birkin


Free Run


hermes uk


coach bags on sale


Michael Kors Watches Outlet


nike shoes australia


landing gear


CHanel Factory Outlet


coach sunglasses for women


oakley sunglasses


sheepskin boots


burberry outlet


balenciaga bags


pandora charms


longchamp backpack


abercrombie paris


asics shoes Australia


nike jordan


Coach Purses Outlet Online


pandora jewelry


yeezy boost 350 shoes


coach handbags


mcm bags


burberry outlet online


true religion jeans


ray ban clubmaster


trx


Abercrombie Fitch


pandora necklace charms


burberry online


cheap ray ban sunglasses


nike australia


ray-ban sunglasses


Burberry online


pirate system


michael kors purses on sale


major league baseball


abercrombie and fitch


Michael Kors Canada


abercrombie & fitch


michael kors


michael kors outlet


pandora necklace


trx straps


mcm tote bag


asics kayano


trx workouts canada


name brand sunglasses


canada goose sale


coach outlet


ugg australia


canada goose jacket


Coach Outlet


Longchamp Factory Outlet Online


Hermes Outlet


oakley australia


ray ban eyeglasses


Hugo Boss Outlet


sunglasses


B Derbyshire


Nike Free


coach usa


Aviator Sunglasses


michael kors outlet online


tiffany co


burberry online


trx canada


pandora princess ring


ugg boots ireland


moncler jacket


prada bags on sale


Chanel Tote Bag 2015


kate spade


coach bags


chanel


2016 trx


nike australia


lebron james shoes


RX Resistance Bands


Nike Jordan Shoes


longchamp le pliage large tote


michael kors handbags outlet


Coach Outlet Store


Hyperdunk 2016


shoes online


trx workouts


burberry australia


abssice 360


michael kors tote


air yeezy shoes


MCM Bags


ralph lauren australia


LZM8.5

نام : zwow ایمیل : gsgd668@163.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

new balance femme


burberry sac pas cher


polo ralph lauren pas cher


ray ban wayfarer eyeglasses


official NHL jerseys


scarpe nike


goedkope nike air max


sandalias birkenstock


Soccer Boots Outlet nike


scarpe hogan outlet


womens nike air max


louboutin heels


oakley outlet


cheap ray ban aviators


pandora charm bracelet sale


Nike Online Store


huarache sneakers


chaussure adidas pas cher


Uomo Hogan


Korting sportschoenen


sac a main michael kors


Timberland skor


nike schuhe günstig


ugg boots for women


vans shoe store


scarpe nike running


Jordan Sneakers For Sale


new yeezy shoes


Moncler Outlet Online


adidas outlet


cheap uggs for women


Adidas schuhe


adidas schuhe neu


adidas sneakers


coach factory outlet online


nike air


fitflops sale uk


Ugg boots Sale


portafoglio michael kors


scarpe running new balance


nike air max running shoes


zapatillas nike baratas


ugg store


oakley sunglasses clearance


new balance sportschuhe


air jordan pas cher homme


Nike Zapatos


asics sko


zapatillas running


chaussures nike pas cher


zapatos de futbol nike


Nike Air Jordan 11


bambas adidas baratas


nike sb stefan janoski


timberland outlet


outlet zapatos online


ugg clearance


chaussure Nike homme


air max pas cher femme


ray ban sale


fitflop online kopen


nike air schuhe herren


christian louboutin outlet


nike shoes


retro jordans for cheap


converse store


cheap uggs


New Balance Outlet


nike chaussures


prada outlet


balenciaga borse


abercrombie and fitch store


Jordan Store


adidas schoenen


nike damenschuhe


botas de futbol


moncler outlet


Ray Ban Outlet


zapatilla adidas


nike air max 90 rea


uggs outlet


Chaussure Nike Pas Cher


adidas outlet stores online


Air Jordan News


nike sportschuhe damen


nike joggesko


abercrombie deutschland


hyperdunk 2014


ugg outlet online


mulberry väskor rea


chaussure Nike femme


Toms Outlet Online


23 is back


new jordan releases


toms shoes outlet


pandora jewelry store


ugg boots classic


Billig Nike


Air Jordan Release Date


chaussure basket homme


nike jordan shoes


reebok running shoes


cheap air max outlet


chaussure new balance femme


nike sneakers


moncler jacket sale


uggs for cheap


nike free


Air Max 90


ugg factory outlet


billige nike sko


cheap christian louboutin


moncler coats for women


Moncler Sale


Coach Bags On Sale


scarpe nike air max


longchamp kaufen


michael kors väska rea


cheap nike air max


michael kors bags outlet


Billiga Nike Air Max


toms sale


nike tn pas cher


Ray ban sale online


adidas store


discount ray bans


ugg boots outlet online


Cheap Michael Kors


Nike Store


pandora beads


Jordan Schoenen


outlet scarpe new balance


ray ban sunglasses for men


chaussures de foot pas cher


michael kors handbags on sale


Lebron 13


nike sportschuhe


nike mercurial soccer cleats


scarpe adidas online


adidas shoenen


newest lebron shoes


moncler girls


Canada Goose Outlet


Toms Shoes For Women


air force one pas cher


nfl store


zwow 9.5

نام : jlgg ایمیل : jlgg000000@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

ray ban prescription glasses


michael kors outlet


moncler coats


mk outlet


TRX Straps


Nike Lebron Shoes


prada glasses


flash sunglasses


mk handbags


prada bags


change points uk


ugg boots uk


oakley sunglasses


polo outlet


coach sunglasses


burberry online


TRX Training


Yeezy 350


coach factory outlet


coach purses


ray ban aviator


burberry outlet


ugg australia


Nike Air Max


Nike Jordan Shoes


michael kors outlet


coach outlet online


louboutin shoes


beats headphones


ralph lauren


coach outlet store


pandora charms


Free Run


Coach Outlet Store


burberry outlet


true religion jeans


rayban aviator


michael kors outlet


pandora rings sale


canada goose jacket


MCM Outlet


trx workouts canada


shoes sale


Lebron 13


ray-ban sunglasses


trx straps


Ralph Lauren UK


sheepskin boots


trx training exercises


Nike Air Jordan


burberry outlets


Mizuno Shop


longchamp backpack


Prada bags


coach handbags


chanel bag


coach outlet online


michael kors black friday


coach bag


coach factory outlet


christian louboutin shoes


official prada site


kate spade


trx canada


trx suspension


burberry outlet


yeezy boost 350


moncler outlet


sheepskin boots for women


prada outlet


pandora charms


burberry scarfs


pandora jewelry


pandora rings


coach purse


tiffany co


burberry outlet


abercrombie us


coach carter


pandora necklace charms


air jordan retro


nike jordan


shoes online sale


ray ban clubmaster


longchamp sale


michael kors canada


Kobe X Shoes


burberry outlet


ray-ban sunglasses


prada outlet


michael kors outlet


coach sunglasses for women


burberry outlet


michael kors totes


abercrombie & fitch


ray ban glasses


Michael Kors Watches Online


TRX training workouts


burberry outlet canada


Jordan Retro


burberry outlet online


Mizuno Shoes


ray ban wayfarer


Prada Factory Outlet


ugg uk


yeezy shoes


abercrombie outlet


sunglasses sm


burberry australia


burberry canada


burberry outlet online


abercrombie fitch


Michael Kors Watches Outlet


michael kors outlet


exercises for trx


michael kors outlet


coach diaper bag


cheap moncler jacket


abercrombie paris


pandora princess ring


uggs outlet


sac longchamp


official michael kors


véronique Billat


Nike Kobe 9


oakley frogskins


Coach Outlet Online


Ralph Lauren Polo


Suspension Training TRX


kate spade outlet online


asics gel


longchamp outlet


nike outlet


yeezy boost 350 shoes


suspension training


Nike Jordans


michael kors tote


nike com


kate spade UK


coach bags


coach outlet


Oakley Outlet


prada official site


ugg boots


coach online


abercrombie and fitch


coach outlet


longchamp sac


yeezy boost 350


sheepskin boots on sale


canada goose sale


nike store


coach outlet


michael kors outlet


Mizuno Running Shoes


nike outlet


hermes uk


ugg slippers


Chanel Tote Bag 2015


Prada Shopper Tote


Coach outlet online


chanel tote


coach usa


Prada Outlet


michael kors


canada goose sale online


Official Ralph Lauren UK Online Store


Jordan Retro Shoes


hermes uk


michael kors


ray ban polarized


nike free run


ugg australia


TRX Training workouts


Hermes Outlet


pandora bracelets


coach outlet


coach factory


moncler us


nike lebron james


longchamp bag


michael kors us


pandora charms


KD 8 shoes


TRX training exercises


salomon hiking shoes


Nike Hyperdunk Shoes


balenciaga bag


nike jordan shoes


coach outlet online


Polo Ralph Lauren


ugg uk


pandora charms


trx exercises


nike jordan shoes


Basketball shoes


Cheap Ray Ban


ugg boots outlet


veronique billat


2016 trx


TRX Training Straps


coach outlet


nike outlet


kate spade outlet


coach


michael kors outlet


hermes birkin


ralph lauren uk


Nike Lebron 12


nike shoes australia


ugg slippers


TRX Suspension Straps


cheap trx straps


cheap basketball shoes


michael kors uk


moncler jacket


Polo Ralph Lauren


Burberry online


ray ban eyeglasses


nike shox


ralph lauren shirts


trx band workouts


chanel tote bag


TRX suspension workouts


coach outlet


prada outlet online


trx workouts


Adidas Yeezy Boost 350


canada goose outlet


michael kors outlet store


ray ban new wayfarer


official prada site


trx suspension training


michael kors outlet


coach australia


kate spade outlet online


piumini moncler replica


Jordan retro


Ray Ban Outlet


burberry


landing gear


pandora charms sale


pandora necklaces


michael kors outlet


prada handbags


true religion uk


michael kors australia


nike shoes


nike shoes


trx for sale


ray ban sunglasses


true religion uk


pandora uk


asics Australia


asics gel kayano


nike shoes


ralph lauren


Longchamp Bags


hermes bag


trx suspension trainer


pandora necklace


Billat


Oakley Holbrook


Ralph Lauren


longchamp backpack


R.B Sunglasses


Pandora Charm


michael kors purses on sale


kate spade


abercrombie and fitch


Burberry Outlet


coach factory outlet


ray ban online


Kate Spade Australia


michael kors online


trx for sale


michael kors jet set tote


tiffany co


chanel


prada purses


burberry purse


ralph lauren uk


prada handbags


pandora ring


pandora jewelry


abercrombie outlet


TRX Exercises


louboutin shoes


asics shoes Australia


nike store


coach outlet,coach factory


RX Resistance Bands


beats studio


jimmy choo australia


michael kors purses outlet


Nike Free


pandora australia


michael kors outlet


bercrombie Nederland


nike shox shoes


pandora australia


B Derbyshire


trx suspension


michael kors handbags outlet


prada bag


nike australia


hermes purses


true religion


nike lebron shoes


CHanel Factory Outlet


michael kors outlet


coach outlet online


pandora jewelry


michael kors factory outlet


prada tote


coach outlet


mens sunglasses


coach outlet online


burberry australia


prada tote bag


ray ban sunglasses


balenciaga us


moncler outlet


burberry outlet


Hyperdunk 2016


mk bags


burberry us


air jordan shoes


pandora uk


oakley outlet


coach outlet


nike air max


coach shoes


Nike KD 8


michael kors outlet


Longchamp Outlet


moncler down jackets


trx for sale


shoes online


top sunglasses


jordan shoes


trx ab workouts


michael kors handbags


Nike Hyperdunk 2015


moncler outlet


prada online


burberry scarf


pandora bracelet


nike jordan shoes


nike basketball shoes


hermes birkin price


prada handbags


abercrombie and fitch


Pandora bracelet


polo outlet online


Bed and Breakfast in chesterfield


pandora bracelet


coach bags


prada us


abercrombie outlet


Mizuno Wave


landinggear


burberry outlet online


abssice 360


oakley australia


yeezy shoes adidas


abercrombie outlet


michael kors handbags


major league baseball


Kobe 9 Shoes


pandora australia


trx workouts


asics shoes


burberry scarf


abercrombie us


kate spade outlet


burberry outlet


pandora rings


pandora uk


pandora.com


abercrombie outlet


cheap trx


michael kors


louboutin heels


TRX Workouts


ugg boots sale


coach australia


Chanel Outlet


burberry


Canada Goose Outlet


TRX Bands


prada bags


pirate system


coach australia


Aviator Sunglasses


prada bags


prada outlet online


sunglasses hut


michael kors outlet


beats by dre


pandora charms uk


air yeezy shoes


michael kors


canada goose jacket


coach outlet


Kevin Durant Shoes


Hugo Boss Outlet


Mizuno Shop Japan


abercrombie outlet us


snow boots


nike shoes


coach outlet online


pandora rings jewelry


trx


burberry online


TRX Workouts


michael kors outlet


oakley frogskins sunglasses


balenciaga bags


burberry outlet canada


cheap coach purse


TRX Workout


longchamps


moncler jacket


Michael Kors Outlet


Yeezy Boost 350


Coach Sunglasses Outlet


oakley sunglasses


nike australia


Coach Outlet


salomon shoes


coach factory outlet online


Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK


ugg boots


Michael Kors Outlet


pandora rings


michael kors outlet online


Hugo Boss Online


prada outlet


pandora rings


burberry canada


Nike Air Jordan


pandora rings


burberry online


landing gears


TRX Training Bands


Hugo Boss Store


michael kors tote bags


jordan retro shoes


burberry outlet


michael kors outlet


Chanel bags Outlet


michael kors outlet


coach handbags


nike id


brand sunglasses


sunglasses outlet


ray ban prescription sunglasses


suspension trainer trx


Abercrombie Fitch


michael kors outlet


prada outlet online


MIZUNO Shop US


ugg boots uk


coach factory outlet


michael kors outlet


michael kors outlet online


coach outlet


michael kors outlet


Burberry Factory Outlet


clk benz


air jordan shoes


burberry outlet


chanel australia


ugg boots


moncler clothing


ray-ban sunglasses


Ralph Lauren Polo


pandora rings


christian louboutin online


kate spade outlet


prada bags on sale


polo online


mlb shop


lebron james shoes


michael kors outlet


ralph lauren australia


Michael Kors Watches


Oakley Holbrook sunglasses


pandora bracelet


adidas yeezy boost 350


michael kors outlet


burberry scarf


oakley sunglasses


coach online


michael kors australia


pandora australia


cheap ray ban sunglasses


mlb.com


Burberry outlet online


Michael Kors Canada


prada sunglasses


michael kors purses


asics kayano


jlgg10.4

نام : meadc ایمیل : adc15080383208@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

Michael Kors Outlet


michael kors


Ralph Lauren UK


louboutin shoes


suspension trainer trx


coach australia


Mizuno Shoes


pandora uk


michael kors us


nike jordan shoes


suspension training


christian louboutin online


christian louboutin shoes


coach


beats headphones


oakley sunglasses


michael kors outlet


ray ban sunglasses


coach diaper bag


michael kors handbags


burberry outlet


trx band workouts


ralph lauren


coach outlet


chanel tote bag


asics kayano


Hugo Boss Store


coach purses


abercrombie outlet


nike air max


nike com


prada official site


coach usa


coach outlet online


prada outlet online


nike shox shoes


canada goose sale online


air yeezy shoes


yeezy boost 350


burberry outlet canada


oakley australia


kate spade outlet


burberry canada


hermes uk


R.B Sunglasses


prada bags


jordan shoes


michael kors purses on sale


ray ban glasses


coach sunglasses


michael kors


Ray Ban Outlet


abercrombie outlet


burberry


Nike Air Max


moncler jacket


coach outlet,coach factory


burberry scarf


Kobe X Shoes


prada glasses


major league baseball


trx suspension


true religion


ugg boots


prada handbags


coach bags


michael kors outlet


Jordan Retro Shoes


cheap moncler jacket


sunglasses hut


michael kors outlet


pandora necklace


véronique Billat


Michael Kors Watches


moncler outlet


trx for sale


hermes birkin price


shoes online sale


Coach outlet online


michael kors outlet store


Jordan retro


pandora australia


michael kors purses outlet


true religion uk


salomon shoes


brand sunglasses


asics shoes Australia


air jordan shoes


kate spade UK


canada goose jacket


coach outlet


clk benz


Jordan Retro


Kate Spade Australia


Abercrombie Fitch


michael kors italy


moncler jacket


trx straps


landing gear


Hermes Outlet


prada purses


pandora charms


michael kors australia


landing gears


michael kors australia


nike shox


canada goose outlet


Kobe 9 Shoes


michael kors outlet


michael kors outlet


longchamp outlet


nike shoes


Longchamp Bags


Michael Kors Outlet


Ralph Lauren Polo


ugg slippers


burberry outlet


michael kors totes


Nike Air Jordan


trx suspension training


nike outlet


air jordan shoes


beats by dre


yeezy shoes adidas


prada bags on sale


official prada site


sunglasses outlet


mk handbags


flash sunglasses


TRX Bands


ralph lauren uk


moncler outlet


longchamp bag


jimmy choo australia


moncler down jackets


sac longchamp


Nike Lebron Shoes


TRX Training Bands


louboutin heels


canada goose jacket


burberry outlets


trx workouts


burberry us


prada sunglasses


ray ban wayfarer


prada bags


TRX suspension workouts


burberry outlet canada


Burberry online


KD 8 shoes


Canada Goose Outlet


burberry outlet


china wholesale


cheap trx


pandora rings


michael kors outlet


shoes sale


Ralph Lauren Polo


coach outlet online


trx


mk bags


coach factory


Ralph Lauren


balenciaga bags


coach bags


prada outlet


coach factory outlet


burberry outlet


coach outlet


balenciaga bag


TRX Straps


abercrombie outlet


ray ban sunglasses


kate spade outlet online


michael kors jet set tote


beats studio


nike free run


prada outlet online


longchamps


Kevin Durant Shoes


moncler us


sunglasses sm


polo outlet online


pandora rings


burberry purse


Nike Kobe 9


michael kors outlet


moncler clothing


burberry online


abercrombie paris


Prada Factory Outlet


Burberry Factory Outlet


michael kors outlet online


ray ban eyeglasses


michael kors


michael kors purses


nike shoes australia


MIZUNO Shop US


Mizuno Wave


Oakley Outlet


kate spade outlet


Nike Hyperdunk Shoes


Nike KD 8


chanel australia


michael kors black friday


Polo Ralph Lauren


michael kors uk


pandora australia


coach outlet


TRX Training Straps


sunglasses hut


piumini moncler replica


trx for sale


MCM Outlet


Burberry outlet online


oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


moncler outlet


nike jordan shoes


pandora charms


kate spade


trx exercises


coach outlet online


pandora rings


lebron james shoes


Bed and Breakfast in chesterfield


longchamp sac


coach outlet


Chanel Tote Bag 2015


sheepskin boots on sale


Coach Outlet


Basketball shoes


Nike Lebron 12


TRX Suspension Straps


nike shoes


pandora jewelry


ray ban aviator


mlb.com


ugg boots sale


Burberry Outlet


Nike Jordan Shoes


michael kors outlet


longchamp outlet


burberry scarf


pandora charms sale


Chanel Outlet


jordan retro shoes


ugg boots


pandora rings


ugg uk


Michael Kors Canada


nike store


burberry outlet


rayban aviator


pandora rings


abercrombie and fitch


longchamp backpack


louboutin shoes


michael kors outlet


TRX Workout


Adidas Yeezy Boost 350


nike shoes


prada handbags


yeezy boost 350 shoes


TRX training workouts


pandora bracelet


abercrombie outlet


mk outlet


michael kors tote bags


michael kors outlet


asics gel


pandora australia


michael kors outlet


true religion jeans


change points uk


michael kors outlet


asics shoes


mens sunglasses


yeezy boost 350


ugg slippers


Free Run


pandora necklaces


michael kors canada


trx for sale


Cheap Ray Ban


pandora necklace charms


moncler coats


sheepskin boots


Prada Outlet


prada outlet


coach outlet


polo outlet


coach factory outlet online


coach outlet


burberry outlet


burberry outlet


B Derbyshire


nike lebron shoes


Billat


prada bags


CHanel Factory Outlet


trx suspension trainer


pandora uk


coach shoes


burberry scarfs


Prada bags


ugg boots uk


coach outlet


Hugo Boss Outlet


chanel bag


tiffany co


balenciaga us


tiffany co


abssice 360


polo online


nike basketball shoes


adidas yeezy boost 350


RX Resistance Bands


ugg boots uk


air jordan retro


pandora uk


abercrombie & fitch


michael kors outlet


hermes birkin


coach handbags


michael kors outlet


TRX Workouts


burberry australia


coach sunglasses for women


prada online


pandora charms uk


ralph lauren shirts


nike outlet


michael kors outlet


ray-ban sunglasses


Nike Hyperdunk 2015


abercrombie fitch


official michael kors


Michael Kors Watches Outlet


michael kors outlet


Lebron 13


trx workouts


oakley frogskins sunglasses


yeezy shoes


Coach Outlet Online


michael kors online


michael kors handbags outlet


Oakley Holbrook sunglasses


kate spade outlet online


Pandora bracelet


pandora rings jewelry


michael kors outlet


michael kors outlet


top sunglasses


coach online


burberry outlet


oakley frogskins


prada handbags


canada goose sale


snow boots


cheap coach purse


michael kors outlet


TRX training exercises


Longchamp Outlet


Michael Kors Watches Online


kate spade outlet


pandora bracelet


Pandora Charm


pandora ring


ray ban new wayfarer


longchamp sale


nike lebron james


coach outlet store


abercrombie outlet


sheepskin boots for women


ray ban prescription glasses


michael kors handbags


ray ban polarized


pandora princess ring


abercrombie and fitch


cheap basketball shoes


Yeezy Boost 350


coach factory outlet


coach online


Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK


coach factory outlet


michael kors factory outlet


shoes online


wholesale


hermes purses


abercrombie outlet us


burberry outlet online


ray ban online


pandora rings


hermes bag


prada us


Yeezy 350


mlb shop


coach outlet online


nike australia


TRX Workouts


prada tote


pirate system


pandora.com


ray ban prescription sunglasses


ugg australia


ugg australia


asics Australia


Official Ralph Lauren UK Online Store


michael kors outlet


nike store


ugg uk


michael kors tote


Mizuno Shop


ralph lauren


trx ab workouts


ugg boots


chanel


coach outlet online


prada outlet online


prada outlet


trx canada


Oakley Holbrook


nike jordan shoes


burberry


abercrombie us


TRX Training


Polo Ralph Lauren


burberry online


nike jordan


TRX Exercises


Suspension Training TRX


abercrombie and fitch


burberry outlet online


coach factory outlet


official prada site


burberry online


trx suspension


landinggear


nike shoes


pandora australia


uggs outlet


burberry outlet online


burberry outlet


prada bag


exercises for trx


bercrombie Nederland


Hugo Boss Online


michael kors


coach outlet online


prada tote bag


burberry scarf


abercrombie us


Coach Sunglasses Outlet


Mizuno Shop Japan


oakley outlet


Hyperdunk 2016


ralph lauren uk


pandora bracelets


veronique billat


oakley sunglasses


Nike Jordans


Chanel bags Outlet


burberry canada


china factory sale


michael kors outlet


hermes uk


kate spade


longchamp backpack


michael kors outlet


pandora rings sale


ray ban clubmaster


burberry outlet


true religion uk


michael kors outlet


coach outlet


coach handbags


coach australia


ray-ban sunglasses


chanel tote


trx workouts canada


Prada Shopper Tote


cheap trx straps


nike outlet


ray-ban sunglasses


TRX Training workouts


pandora jewelry


Nike Air Jordan


2016 trx


michael kors outlet online


coach outlet


kate spade outlet


nike australia


ralph lauren australia


pandora charms


Mizuno Running Shoes


Nike Free


ugg boots outlet


trx training exercises


nike id


asics gel kayano


coach carter


michael kors outlet


coach bag


michael kors


Coach Outlet Store


pandora charms


pandora jewelry


burberry australia


pandora bracelet


salomon hiking shoes


coach purse


coach australia


me adc10.22

نام : bising ایمیل : bising098@gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

jual distributor
listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Bijih logam ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur dengan unsur-unsur seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, serta kotoran seperti tanah liat, pasir, dan tanah.
harga besi beton harga besi beton
harga besi beton ais harga besi beton ais
harga besi beton Sni Ulir Polos harga besi beton Sni Ulir Polos
harga besi beton bjku harga besi beton bjku
harga besi beton cakra steel cs harga besi beton cakra steel cs
harga besi beton delcoprima harga besi beton delcoprima
harga besi beton gunung garuda harga besi beton gunung garuda
harga besi beton interworld steel is harga besi beton interworld steel is
harga besi beton jcac harga besi beton jcac
harga besi beton krakatau steel harga besi beton krakatau steel
harga besi beton ksty harga besi beton ksty
harga besi beton master steel ms harga besi beton master steel ms
harga besi beton PAS harga besi beton PAS
harga besi beton perwira harga besi beton perwira
harga besi beton psi Ulir Polos harga besi beton psi Ulir Polos
harga besi beton sii harga besi beton sii
harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
www.hargabesibajamurah.com www.hargabesibajamurah.com
www.pusatbesibaja.com www.pusatbesibaja.com
www.pusatbesibaja.co.id www.pusatbesibaja.co.id
jasa konstruksi baja jasa konstruksi baja
undangan pernikahan undangan pernikahan
jasa konstruksi jual laptop asus
jasa konstruksi baja jasa konstruksi baja wf
jasa konstruksi gudang jasa konstruksi jembatan
jasa konstruksi gedung jasa konstruksi bangunan
www.husnialbardani.com www.husnialbardani.com
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
undangan pernikahan undangan pernikahan
www.sentrabesibaja.com Daftar Harga Besi Hollow Dari Distributor Pabrik
harga Besi Beton Daftar Harga Besi Pipa Baja Schedule 40 Dari Distributor Pabrik
harga Besi H beam Daftar Harga Besi H beam Yang Dijual Dari Pabrik Ke Agen
harga Besi Wf Info Harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
harga Pipa Besi Hitam Medium Daftar Harga Bondek Cor Ter Murah Distributor Pabrik
harga Besi Pipa Baja Schedule 40 sentra besi baja
harga Besi Pipa Baja Schedule 80 Daftar Harga Besi Unp Baja Profil Kanal Distributor Pabrik
harga Wiremesh Daftar Harga Besi Pipa Baja Schedule 80 Dari Distributor Pabrik
harga Besi Hollow Daftar Harga Plat Kapal Dari Pabrik Ke Distributor
harga Besi Cnp Profil Baja Gording Daftar Harga Atap Spandek Sni Dari Supplier Pabrik
harga Besi Unp Baja Profil Kanal Daftar Harga Plat Besi Hitam Dari Supplier Pabrik
harga harga Besi Siku Baja Daftar Harga Jual Besi Siku Baja Dari Supplier Pabrik
harga Plat Kapal Bki Krakatau Steel Daftar Harga Pipa Besi Hitam Medium Dari Agen Pabrik
harga Plat Besi Hitam Daftar Harga Wiremesh Yang Dijual Dari Pabrik Ke Supplier
harga Plat Bordes Kembang Daftar Harga Besi Wf Dijual Dari Pabrik Lewat Supplier
harga Atap Spandek Sni Daftar Harga Plat Bordes Kembang Dari Distributor Pabrik
harga Bondek Cor Daftar Harga Besi Beton Yang Di Jual Dari Pabrik Ke Distributor
harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Daftar Harga Besi Cnp Profil Baja Gording Supplier Pabrik
besi baja jual laptop asus
jasa konstruksi baja jasa konstruksi baja wf
jasa konstruksi gudang jasa konstruksi jembatan
jasa konstruksi gedung jasa konstruksi bangunan
www.husnialbardani.com www.husnialbardani.com
www.mrosidin.com www.cerahcollection.com
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
undangan pernikahan undangan pernikahan
undangan pernikahan contoh undangan pernikahan
undangan pernikahan online udangan pernikahan pink
undangan pernikahan unik undangan pernikahan online
undangan pernikahan murah undangan pernikahan murah
undangan pernikahan islami undangan pernikahan islami
undangan pernikahan elegan undangan pernikahan elegan
undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan
undangan pernikahan elegan dan murah undangan pernikahan artis
undangan pernikahan simple undangan pernikahan elegan dan murah
undangan pernikahan artis undangan pernikahan putih
udangan pernikahan pink undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan putih undangan pernikahan unik
harga pipa besi besi h
harga besi siku daftar harga besi cnp
harga besi beton daftar harga besi baja
harga besi harga iwf
harga besi wf jual h beam
harga pipa galvanis jual pipa stainless
harga besi kanal c harga pipa seamless
besi wf jual pipa seamless
harga besi h beam harga baja
besi beton harga pipa galvanized
harga pipa besi medium harga pipa besi medium
besi galvanis besi galvanis
harga plat besi 2mm harga plat besi 2mm
besi ulir besi ulir


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com