برنج
امروز چهار شنبه 5/3/1395
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران


?پنج شنبه  04/05/1386


وزارت جهاد كشاورزي

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

موسسه تحقيقات برنج كشور

معاونت مازندران


سيماي

معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران

به همراه

دستاوردهاي جديد تحقيقاتي و اثرگذاري آنها


تهيه و تنظيم: بخش فني و تحقيقاتي

بهار 1386
 فهرست مطالب


مقدمه

سابقه تحقيقات برنج در ايـــران

سابقه تحقيقات برنج در مازندران

اهداف معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران

تشكيلات معاونت موسسه برنج

معرفي فناوري كشت و پرورش توام برنج و
اردك در شاليزار جهت كنترل بيولوژيکي علفهاي هرز و افزايش درآمد کشاورزان


مدرسه مزرعه اي کشاورزان براي انتقال فن آوري
هاي جديد برنج


مصرف بهينه حشره كش ها در شاليزار

افزايش كارايي آب در مزارع شاليزاري

معرفي ارقام جديد برنج با كيفيت مطلوب

معرفي فناوري برداشت مجدد برنج(رتون)

بومي سازي فن آوري برنج هيبريد و معرفي رقم
جديد برنج هيبريد


معرفي محصولات مناسب كشت دوم در اراضي شاليزار

معرفي قارچكش هاي انتخابي و كم مصرف با اثرات
سوء زيست محيطي كمتركاهش مصرف سموم با معرفي ارقام مقاوم به بيماري بلاست


شناسايي دو گونه سودوموناس (pseudomonas
spp) بعنوان عامل بيماري پوسيدگي غلاف برنج در استان مازندرانجداسازي و شناسايي دو گونه پكتوباكتريوم pectobacterium
spp بعنوان عامل بيماري پوسيدگي
طوقه برنج در استان مازندران


توسعه مصرف متعادل كود در شاليزار

تعيين حد بحراني عناصر فسفر، پتاسيم و روي
قابل جذب خاك در اراضي شاليزارياستفاده از سبوس برنج در توليد بيسكويت با ارزش غذايي بالا

افزايش راندمان مصرف کود ازته با استفاده
از نمودار رنگ برگمعرفي دستگاه وجين کن دو رديفه( کونوويدر)


دستورالعمل کشت رقم برنج هيبريد بهار-1


دستورالعمل فني کشت برنج. تهيه شده توسط محققان موسسه تحقيقات برنج

دستورالعمل پخت برنج هيبريد
 بسمه تعاليمقدمه :تحقيق در دنياي امروز در جهت حل معماهاي هستي و حذف حجابهاي عالم مجهولات امري ضروري
و اجتناب ناپذير است‌. نگرش‌ واقعي و مثبت جوامع از گذشته تا حال به اين موضوع به اندازه
توفيقات آنهاست‌. اهميت اين موضوع نه از آن جهت است كه‌اشتغال ايجاد كند بلكه اهميت
تحقيق از آن جهت است كه گرسنه‌اي را سير سازد و برهنه‌اي را بپوشاند. گرچه عمر تحقيقات
برنج در كشور به كمتر از نيم قرن مي‌رسد لكن گره‌هاي كور زيادي توسط محققان و مديران
خدوم واحدهاي ذيربط باز شده و متوسط عملكرد برنج به بيش از دو برابر ترقي يافته است.
با اين وجود نارسائي‌ها و كمبودهاي فراوان در واحدها و بخشهاي‌مختلف تحقيقاتي سبب شده
، كه بسياري از مسائل دست نخورده و لاينحل باقي بمانند.


روند رشدجمعيت و تقاضاي روزافزون در زمينه محصول استراتژيك برنج‌، كشور رادر رديف مهمترين
كشورهاي وارد كننده‌ برنج قرار داده است‌. وارد نمودن سالانه بيش از 800-500 هزار تن
برنج در هر سال ازكشورهاي بيگانه خود نشان دهنده فاصله زياد اين كشور تا سرحد خودكفايي
اين محصول است و به علاوه عدم هماهنگي‌بين واحدهاي تحقيقاتي و اجرايي در سطوح مختلف
خود عاملي مضاعف بر اين تنگناهاست‌. 

بــا وجود تنگناهاي فراوان امكانات و تجهيزات معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور ، محققين
تلاشـــگر تمامي سعي و تلاش خود را در جهت حل معضلات و مشكلات محصول برنج بكار گرفته
اند كه در نوشتار حاضر خلاصه اي از اين فعاليت ها را به رشته تحرير در آمده است تا
نقش مهم و ارزنده تحقيقات در رشد و توسعه بخش كشاورزي تبيين گردد. اميد آنكه با جذب
امكانات بيشتر و رفع كمبودها در آينده ، فعاليت هاي موثرتري با همت پژوهشگران انجام
يابد و به خودكفايي در توليد برنج نائل گرديم.سابقه تحقيقات برنج در ايـــران 

كشت برنج در ايران سابقه طولاني داشته و به 3-2 هزار سال مي‌رسد. از
اسناد تاريخي چنين بر مي‌آيد كه كشت برنج درايران در زمان هخامنشيان رواج داشت . فعاليتهاي
تحقيقاتي برنج در كشور از سال 1334 با جمع آوري ارقام بومي وبررسيهاي اوليه روي آنها
آغاز گرديد كه منجر به تهيه لاينهاي خالص از دو طريق گزينش توده‌اي و گزينش انفرادي
گرديد. ازسال 1339 با تأسيس ايستگاه بررسي برنج رشت و در سال 1342 با تأسيس ايستگاه
بررسي برنج آمل و ورود ارقام خارجي‌به ايران و شروع دورگ گيريها، تحقيقات برنج وارد
مرحله جديدي شد. با شروع پروژه هيبريداسيون (دورگ‌گيري‌) محققين‌اقدام به مطالعه روي
خصوصيات ژنتيكي برنج براي انتخاب نژادهاي برتر به منظور دورگ‌گيري بر طبق اهداف بهنژادي‌نمودند.
اين اهداف شامل توليد ارقام پرمحصول با كيفيت مناسب‌، پاكوتاهي‌، زودرسي‌، مقاومت به
آفات و بيماريها و ورس‌...بوده است.

 قبل از تأسيس مؤسسه تحقيقات برنج كشور، تحقيقات در زمينه‌هاي مختلف به صورت غير
منسجم و ناهماهنگ دربخشهاي مختلف انجام مي‌گرفت‌. تا اينكه با ايجاد مراكز تحقيقات
كشاورزي در استانها تحقيقات آن منسجم‌تر گرديد و باتشكيل شوراي هماهنگي تحقيقات برنج
كشور در سال 1369 فعاليت‌هاي تحقيقاتي برنج با انسجام بيشتري دنبال شد .

 در تداوم تلاش‌هاي مذكور ضرورت تشكيل مؤسسات تك محصولي از جمله مؤسسه تحقيقات
برنج احساس شد تا اينكه درسال 1372 مؤسسه تحقيقات برنج کشور در رشت و معاونت آن در
مازندران (آمل‌)، تأسيس شد. سابقه تحقيقات برنج در مازندران 

با توجه به سطح زير كشت برنج در مازندران و نياز به انجام تحقيقات
براي رفع مشكلات و بهينه كردن روشهاي كاشت ، داشت و برداشت و نيز پاسخ گويي به مشكلات
فني شاليكاران اولين ايستگاه تحقيقات برنج كشور در سال 1340 در ايستگاههاي استيجاري
فيروزكنده ساري در زميني به مساحت 7/4 هكتار تاسيس گرديد. نتايج حاصل از بررسيهاي كوتاه
مدت در ايستگاه فيروزكنده ، مسئولين وقت كشاورزي كشور را برآن داشت تا نسبت به تاسيس
ايستگاه تحقيقات برنج آمـــل ( در سال 1342) واقع در كيلومتر 10 جاده جديد آمل-بابل
با امكانات بيشتر اقدام نمايند و با تبديل آن به معاونت موسسه در سال 1372 دامنه فعاليت
هاي تحقيقاتي در استان در بخش هاي مختلف از جمله آفات و بيماريها و علف‌هاي هرز، خاك
و آب، اصلاح بذر و فني و مهندسي گسترش يافت.

 اين معاونت در حال حاضر داراي يك ايستگاه اصلي به مساحت 20 هكتار (13 هكتار مزرعه
آزمايشي ‌، 7 هكتار اداري ومسكوني‌) و يك ايستگاه فرعي در غرب مازندران ( چپرسرتنكابن
‌) به مساحت 6 هكتار ( 5 هكتار مزرعه آزمايشي و يك‌ هكتار محوطه اداري‌) و تعدادي مزارع
استيجاري در مناطق مختلف استان مي‌باشد كه كليه فعاليتهـــاي تحقيقاتي و توليد بذور
مادري در اين مزارع انجام مي گيرند.اهداف معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران •  افزايش عملكرد در واحد سطح همراه با بهبود كيفيت پخت از طريق معرفي ارقام پرمحصول
  و برنج هيبريدكاهش مصرف سموم ضمن حفظ مطلوب توليد

 •  ارائه راهكارهاي غير شيميايي كنترل آفات و بيماريهاي گياهي
 •  استفاده بهينه از منابع توليد (كود، سم و آب) در جهت افزايش توليد برنج با رعايت
  كشاورزي پايدار
 •  ارائه راهكارهاي عملي كاهش ضايعات مخصوصاً در مرحله برداشت و پس از برداشت
 •  ارائه راهكارهايي جهت مكانيزه كردن توليد برنج با هدف كاهش صعوبت كاري و هزينه
  توليد
 • بهبود مديريت مصرف آب و افزايش راندمان مصرف آن در زراعت برنج
 • افزايش بهره وري شاليزار از طريق معرفي محصولات مناسب كشت دوم

تشكيلات معاونت موسسه برنج :

 معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور متشكل از حوزه مديريت ، امور
عمومي ، امور مالي ، 4 بخش تحقيقاتي ( اصلاح بذر ، فني و مهندسي ، آفات و بيماريهاي
گياهي ، خاك و آب ) و بخش ديگري تحت
عنوان خدمات فني و تحقيقاتي مي باشد. بخش خدمات
فني و تحقيقاتي پشتيباني و خدمات دهي امور تحقيقاتي و تاسيساتي را برعهده دارد و در
همين راستا داراي دو كميته تخصصي فني و انتشارات مي باشد كه بررسي و تصويب طرح هاي
تحقيقاتي و انتشار گزارشات نهايي و نشريات علمي – فني پژوهندگان را پيگيري مي نمايد.

 معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور در مازندران داراي 82 نفر پرسنل مي‌باشد كه از
ميان آنها تعداد 2 نفر داراي مدرك‌ دكترا و تعداد 18 نفر عضو هيات علمي و محقق ، 16
نفر مدرك ليسانس ، 5 نفر فوق ديپلم ،17 نفر ديپلم و 24نفر زير ديپلم مي‌باشند.


 معرفي فناوري كشت و پرورش توام برنج و اردك در شاليزار جهت كنترل بيولوژيکي علفهاي
هرز و افزايش درآمد کشاورزان


بيان مسئله و اهميت موضوع:

کشت و پرورش توام برنج و اردک بعنوان يکي از راهکارهاي حفظ و پايداري
توليد برنج و نيز افزايش درآمد کشاورزان در اغلب کشورهاي داراي چالش فن آوري توليد
برنج نظير کره ، زاپن ، چين مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس مطالعات انجام شده از
سال 1379 در معاونت موسسه تحقيقات برنج در مازندران مشخص شده كه اردك توانايي همزيستي
مطلوبي با برنج در شاليزار دارد. اين طرح در سال 1382 به صورت تحقيقي- تطبيقي در بيش
از بيست مزرعه كشاورزان در شهرهاي مختلف استان مازندران انجام شد.نتايج رضايت بخشي
را از جهت كنترل علفهاي هرز و آزولا نشان داده است.اثر گذاري در عرصه توليد :

 اردك با تغذيه مستقيم بذورعلفهاي هرز و گياهچه هاي كوچك در زير
آب و نيز با هم زدن خاك بوسيله منقار و حركت پاها از رويش علفهاي هرز جلوگيري مي نمايد.
براساس دستاورد تحقيقاتي با توليد اردك در شاليزار ضمن افزايش درآمد برنجكاران در كنترل
غير شيميايي علفهاي هرز و آزولا و نيز حفظ محيط زيست نقش موثري دارد.در مجموع با پرورش
250 تا 300 عدد اردک در هکتار ضمن کاهش هزينه وجين کاري حدود 300هزار تومان عايد کشاورزان
مي شود. در حال حاضر تعداد قابل توجه اي از کشاورزان هرساله اين روش را انجام مي دهند.
نمايي از همزيستي مشترك اردك در شاليزارکه كنترل علف هرز و آزولا را نشان مي دهد
 مدرسه مزرعه اي کشاورزان براي انتقال فن آوري هاي جديد برنج


بيان مسئله و اهميت موضوع:

مدرسه مزرعه اي كشاورزان، رهيافتي مشاركتي است كه به كشاورزان فرصت
مي‌دهد ، يافته‌هاي جديد تحقيقاتي را با به آزمايش گذاشتن آن در مزارع خودشان انتخاب
نمايند. در اين روش بر روي رشد و توليد يك محصول سالم با حداقل تخريب اكوسيستم تأكيد
مي‌شود. يادگيري بصورت عملي است. فرآيند يادگيري از طريق كشف و مقايسه است. نبودن فاصله
بين فراگير و آموزشگر از ويژگي‌هاي اين روش است. اين روش در جهت توانمند سازي كشاورزان
با دانش و مهارت‌هاي كشاورزي گام برمي‌دارد و سعي دارد از آنها كارشناساني با اعتماد
به‌نفس، آزمايش‌گراني خود آموز و آموزشگراني ماهر براي كشاورزان ديگر بسازد. اين روش
در قالب پايان نامه و طرح تحقيقاتي–تطبيقي در معاونت موسسه تحقيقات برنج انجام شد.
هدف اصلي در اين برنامه معرفي فن آوري هاي جديد برنج به برنجکاران بوده است.پياده کرن طرح روش هاي مختلف خزانه گيري و آماربرداري از آزمايشات توسط کشاورزانمديريت تلفيقي آفات برنج


اثر گذاري در عرصه توليد:


نتايج بدست آمده از اثر مدرسه مزرعه اي بر روي دانش و آگاهي کشاورزان
در چند شهرستان استان که در سال هاي اخير اجرا گرديد، تفاوت معني داري در زمينه دانش
مديريت تلفيقي آفات،بيماريهاي برنج و مديريت خاک قبل وبعد از دوره نشان داده است. همچنين
تعداددفعات سمپاشي براي کنترل ساقه خوار برنج در سال هاي بعدکاهش چشمگيرِي داشته است.
با توجه به اينکه مهمترين هدف اين روش آشنا شدن کشاورزان با مصرف بهينيه کود وسموم
شيميايي است و رسيدن به اين هدف نه تنها از نظر اقتصادي مي تواند موثر باشد بلکه باعث
جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اثرات سوء سم بر انسان و جانوران ميشود که هيچ قيمتي
نمي توان براي آن گذاشت.


 مصرف بهينه حشره كش ها در شاليزار


بيان مسئله و اهميت موضوع:

از زمان طغيان كرم ساقه خوار نواري برنج در شاليزارهاي شمال كشور،كنترل
شيميايي هنوز مهمترين روش اداره كننده انبوهي آن به شمار مي رود. گرچه نمي توان از
اهميت اقتصادي خسارت اين آفت چشم پوشي نمود،ولي با مقايسه نتايج تحقيقات حاضر و گذشته
مشخص گرديد كه اختلاف انبوهي جمعيت آفت محسوس است . لذا به منظور جلوگيري از رواج سمپاشي
هاي غير اصولي و حفظ محيط زيست، ضرورت ارزيابي مجدد و دوره اي خسارت كرم ساقه خوار
و ارايه راهكار مناسب براي كاهش دفعات سمپاشي از اهميت اقتصادي –اجتماعي قابل توجهي
برخوردار مي باشد . بدين ترتيب با ارائه اين يافته تعداد دفعات سمپاشي به يكبار كاهش
مي يابد (از دو تا سه بار رايج)اثر گذاري در عرصه توليد:


براي مثال با كاهش يكبار سمپاشي در سطح 50هزار هكتار ،75تن صرفه جويي
در مصرف ديازينون گرانول خواهد شد و با لحاظ قيمت هر كيلو سم و هزينه سمپاشي بيش از
يك ميليارد تومان صرفه جويي نصيب كشاورزان خواهد شد .

به علاوه از اثرات سوء سم روي انسان ،محيط زيست و دشمنان طبيعي به مقدار قابل توجهي
كاسته خواهد شد. خسارت کرم ساقه خوار برنج(جوانه مرکزي خشک شده) محل اجراي طرح تحقيقاتي


 افزايش كارايي آب در مزارع شاليزاري


بيان مسئله و اهميت موضوع:

كمبود روزافزون منابع آبي باعث كمتر شدن سهم كشاورزي از اين منابع
و سرازير شدن آن به بخش هاي ديگر مانند شرب و صنعت شده است. اين روند ما را ناچار مي
سازد تا از منابع موجود با بالاترين راندمان استفاده نماييم. يكي از راهكارهاي مورد
استفاده براي كمتر نمودن مصرف آب در كشت برنج تغيير روش مرسوم آبياري غرقاب دائم به
دور آبياري با تناوب مناسب مي باشدلذا بدين منظور جهت استفاده بهينه از آب در شاليزار
تحقيقات متعددي صورت پذيرفت كه نتايج حاصله به شرح ذيل مي باشد.

در زماني كه مزارع برنج داراي شبكه آبياري و زهكشي نباشد در اين حالت بهترين روش آبياري
، آبياري تناوبي مي باشد يعني ارتفاع آب در مزارع برنج را به 5 سانتيمتر مي رسانيم
، آبياري بعدي زماني است كه آب در سطح كرت به ارتفاع صفر رسيده باشد و در حالت دوم
زماني كه مزارع شاليزار داراي شبكه آبياري و زهكشي باشند كه در اين حالت دور آبياري
8 روزه به ارتفاع 5 سانتي متر مي باشد.اثر گذاري در عرصه توليد:


با ارائه روش آبياري جديد ما توانستيم حداقل 10 درصد در مصرف آب صرفه
جويي نماييم حاصل آن در صورت توسعه در سطح استان مازندران(با سطح زير كشت برنج معادل
230 هزار هكتار با مصرف متوسط هشت هزار متر مكعب آب ) معادل 184 هزار متر مكعب است
كه با اين آب مي توانيم سطحي معادل 23 هزار هكتار را به زير كشت برنج ببريم كه در آمد
حاصل از آن (با فرض درآمد خالص در هكتار، معادل
15 ميليون ريال ) برابر با 345 ميليارد
ريال مي باشد.
 نمايي از مديريت مختلف آبياري در سطح شاليزار

معرفي ارقام جديد برنج با كيفيت مطلوب


بيان مسئله و اهميت موضوع:

در طي دهه هاي مختلف تحقيقات، حدود 20 رقم با عملكرد و كيفيت مطلوب به جامعه برنجكاران
ايران معرفي شده بطوريكه با اصلاح ارقام بومي از طريق انتخاب توده هاي محلي ارقامي
مانند مهر، فيروز و طارم ديلماني با ميانگين عملكرد از 2 تن در سال 1340 به 5/3تن در
سال 1360 افزايش يافته است .

اثر گذاري در عرصه توليد :

در دهه هاي سوم ،چهارم و پنجم تاسيس تحقيقات ،ارقام مختلف برنج از طريق هيبريدا سيون
ارقام داخلي و خارجي و همچنين استفاده از لاين هاي وارداتي، ارقامي مانند دشت ، نعمت،
ندا ،فجر،ساحل،شفق،شيروردي،تابش وپويا به جامعه كشاورزان ايران معرفي شده كه ميانگين
عملكرد اين ارقام حدود 3تن نسبت به ارقام محلي افزايش داشته است . افزايش درآمد اقتصادي
ناشي از افزايش عملكرد ارقام محلي و اصلاح شده بطور متوسط پنج ميليون ريال در هر هكتار
مي باشد كه با توجه به 230 هزار هكتار از اراضي شاليزار مازندران ، افزايش در آمد اقتصادي
استان بر اساس فعاليت هاي تحقيقاتي دهه هاي مختلف برابر 1150 ميليارد ريال مي باشد.


  معرفي فناوري برداشت مجدد برنج(رتون)


بيان مسئله و اهميت موضوع:

برداشت مجدد برنج از بقاياي ساقه ارقام محلي كه 50% سطح زير كشت استان
مازندران را بخود اختصاص داده و براي دستيابي به عملكرد مطلوب هزينه اندكي صرف ميشود،
يكي از راههاي آسان براي افزايش در آمد اقتصادي مي باشد.

اثر گذاري در عرصه توليد :

 بر اساس فعاليت هاي تحقيقاتي انجام شده و با رعايت توصيه هاي
فني ميانگين عملكرد استحصالي يك تن در هكتار است كه با تبديل 60% ، در آمد اقتصادي
يك هكتار از اراضي شاليزار 6ميليون ريال بوده كه با كسر هزينه مراحل داشت و برداشت
، حداقل در آمد خالص بازاي هر هكتار چهار ميليون ريال مي باشد. با توجه به اينكه ميانگين
سطح برداشت رتون در استان مازندران حدود ده هزار هكتار است افزايش در آمد اقتصادي ناشي
از برداشت مجدد برنج در استان مازندران برابر چهل ميليارد ريال مي باشد. بومي سازي فن آوري برنج هيبريد و معرفي رقم جديد برنج هيبريد


بيان مسئله و اهميت موضوع:

تحقيقات متعدد نشان داده است، استفاده از ارقام هيبريد برنج موجب 20-15
درصد افزايش عملكرد نسبت به ارقام پرمحصول در واحد سطح مي گردد. در اين فن آوري با
انتقال ژن نرعقيمي به ارقام اصلاح شده برنج، لاينهاي نرعقيم توليد مي گردد و با يافتن
والد پدري مناسب مي توان هيبريد هايي با پتانسيل بالا توليد نمود .

اثر گذاري در عرصه توليد :

 موسسه تحقيقات برنج طي بيش از يك دهه تحقيق توانست علاوه بر
معرفي چند لاين نر عقيم از جمله ندا a ، نعمت a ، دشت a ، چمپا a ،آمل 3 a ، رقم برنج
هيبريد را به جامعه كشاورزان معرفي نمايد. اين رقم با نام پيشنهادي بهار-1 و با متوسط
عملكرد 5/8 تن در هكتار طي دو سال متوالي توانست ركورد عملكرد برنج را در كشور با حداكثر
عملكرد 14 تن در هكتار بدست آورد. با توجه به قيمت تضميني پيشنهادي اين رقم که مشابه
ارقام کيفي همچون فجر مي باشد، با کشت اين رقم دست کم پنج ميليون ريال افزايش درآمد
در هر هکتار نسبت به کشت ارقام پرمحصول حاصل خواهد شد. در صورت حمايت از اين رقم و
گسترش اين فن آوري برنج هيبريد نقش اساسي در خودکفايي توليد برنج در کشور ايفا خواهد
نمود


نمايي از مزرعه توليد بذر برنج هيبريد

 معرفي محصولات مناسب كشت دوم در اراضي شاليزاربيان مسئله و اهميت موضوع:


فعاليت هاي تحقيقاتي انجام شده طي چند سال گذشته منجر به معرفي محصولات متعدد مانند
كلزا ، كلم، كاهو، شبدر، باقلا، نخودفرنگي،سير و سيب زميني شد توسعه سطح زير كشت محصولات
دوم يا سوم پس از برداشت برنج در دنيا به عنوان راهكار حفظ پايداري توليد برنج و افزايش
درآمد كشاورز مورد توجه ويژه مي باشد


توسعه محصولات مناسب كشت دوم در مازندران تا بيش از 100 هزار هكتار نقش قابل توجهي
در افزايش در آمد كشاورزان و تامين نيازهاي جامعه نظير سبزيجات و روغن خوراكي داشته
است .

اثر گذاري در عرصه توليد:


با توجه به اينكه به طور متوسط 5ميليون ريال درآمد از يك هكتار محصولات دوم
حاصل مي شود در حال حاضر سالانه 50ميليارد تومان ارزش افزوده ناشي از كشت اين محصولات
در 100 هزار هكتار در مازندران مي باشد . درصورت رفع معضلات فني نظير زهكشي شاليزارها
و تبيين سياستهاي حمايتي و بازاريابي مناسب محصولات كشت دوم،امكان توسعه سطح زير كشت
به 150 هزار هكتار وجود دارد كه در اين صورت سالانه 25 ميليارد تومان در آمد اضافي
نصيب كشاورزان خواهد شد.


2                        
                      
    1 

4                        
                        
  3


تعدادي از محصولات کشت دوم در اراضي شاليزار :

1 – کلزا 2- باقلا 3- سير 4- نخودفرنگي

معرفي قارچكش هاي انتخابي و كم مصرف با اثرات سوء زيست محيطي كمتر


بيان مسئله و اهميت موضوع:

بيماري بلاست ناشي از قارچ magnaporthe grisea يكي از بيماريهاي مهم و كليدي
برنج در شمال كشور مي باشد. با اينكه ارقام پر محصول جديد در مقابل اين بيماري مقاوم
مي باشد ولي كشاورزان هنوز بيش از 50% از اراضي خود را به كشت ارقام بومي كه در مقابل
بيماري بلاست حساس هستند اختصاص مي دهند. در صورت فراهم شدن شرايط مطلوب براي ايجاد
و توسعه بيماري خسارت قابل توجهي به اين گونه ارقام وارد مي گردد. از آنجائيكه كاربرد
يك نوع قارچكش در يك منطقه براي سال هاي متوالي موجب بروز مقاومت در سوش هاي قارچ عامل
بيماري مي گردد لذا معرفي قارچ كش هاي جديد با نتقطه اثر متفاوت و متعلق به گروههاي
مختلف (مانندوين) از ضروريات مديريت تلفيقي بيماري بلاست مي باشد.

اثر گذاري در عرصه توليد:


به منظور ايجاد تنوع در قارچكش هاي موجود براي مبارزه با بيماري بلاست و جلوگيري
از بروز مقاومت در قارچ عامل بيماري قارچكش كارپروپاميد (win sc 300 ) معرفي گرديد.
اين قارچكش گياه برنج را از مرحله گياهچه تا تشكيل خوشه از خسارت بلاست حفظ مي نمايد.


غوطه ور كردن ريشه نشاء در محلول قارچكش به اندازه محلول پاشي بيماري بلاست برگ را
كنترل مي نمايد. لذا كاهش هزينه سمپاشي و كاهش مصرف ميزان سم در مرحله برگي را بدنبال
دارد. همچنين اين قارچكش با يك بار محلول پاشي در مرحله ظهور خوشه قادر به كنترل بلاست
خوشه مي باشد كاهش مصرف سموم موجب حفظ سلامت محيط زيست مي گردد كه بر آورد ارزش ريالي
آن مشكل مي باشد.


 علائم بيماري بلاست برگ برنج          علائم بيماري
بلاست گردن خوشه


 كاهش مصرف سموم با معرفي ارقام مقاوم به بيماري بلاست


بيان مسئله و اهميت موضوع:

بيماري بلاست ناشي از قارچ magnaporthe grisea يكي از بيماريهاي مهم برنج در
شمال كشور مي باشد در صورت كشت ارقام محلي كه در مقابل اين بيماري حساس هستند و فراهم
شدن شرايط مساعد محيطي براي ايجاد و توسعه بيماري خسارت قابل توجهي به اين گونه ارقام
وارد مي گردد . در مديريت بيماري هاي گياهي كشت ارقام مقاوم بهترين و اقتصادي ترين
راهكار براي مبارزه با بيماريها مي باشد. لذا جستجوي منابع مقاومت در ژرم پلاسم هاي
موجود در كشور به منظور معرفي ارقام پر محصول و مقاوم به تنش هاي زنده (آفات و بيماريها)
و غيره زنده (شوري ،خشكي ، سرما و...) از اهداف برنامه هاي بهنژادي در سطح بين المللي
و ملي مي باشد.طي ساليان اخير مقاومت تعداد زيادي از ژرم پلاستها موجود به بيماري بلاست
در خزانه و مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفته و در نتيجه ارقام پر محصول و مقاوم خزر،
نعمت، ندا، فجر ،ساحل،شفق و شيرودي معرفي شدند.

اثر گذاري در عرصه توليد:


با كاشت ارقام مقاوم به بيماري بلاست نياز به سمپاشي عليه اين بيماري نمي باشد.
اين ارقام پر محصول حدود 50% از سطح زير كشت برنج مازندران را به خود اختصاص مي دهند.
كه ارزش ريالي عدم مصرف قارچكش براي يك صد هزار هكتار ارقام پر محصول مازندران معادل
سه ميليارد ريال مي باشد.

ريال صرفه جويي در هر هكتار 30360= (قيمت يك كيلو سم) 30360 x (دفعات سمپاشي)2 kgx5
/0 قارچكش بيم

(صرفه جويي در يك سال به ريال) 3036000000=30360 x 100000( هكتار سطح ارقام پر محصول)

عدم مصرف قارچكش ها راهكاري بسوي حفظ سلامت محيط زيست و كشاورزي پايدار مي باشد و نمي
توان ارزش اقتصادي آنرا به ريال بيان نمود.


     رقم پرمحصول مقاوم به بلاست          
           رقم محلي حساس به بيماري بلاست


  شناسايي دو گونه سودوموناس (pseudomonas spp) بعنوان عامل بيماري پوسيدگي غلاف
برنج در استان مازندران


بيان مسئله و اهميت موضوع:

بيماري پوسيدگي باكتريايي غلاف پرچم برنج يكي از عوامل محدودكننده
توليد برنج در دنيا بوده و در نواحي معتدله و سردسير با بارندگي زياد باعث خسارت اقتصادي
به محصول برنج مي شود. طي بررسي هاي بعمل آمده در فصل زراعي سال1381 و1382 و1383 از
مزارع برنج استان مازندران و نتايج حاصله از آزمون بيماري زايي روي برنج و چند گونه
از گياهان خانواده پوآسه و آزمون هاي شناسايي و فنوتيپي دوگونه بيماريزا از گروه سودوموناسهاي
فلورسنت با خصوصياتي شبيه به گونه pseudomonas fuscovaginae و پاتورواري از syingae
pseudomonas بعنوان عوامل ايجاد كننده اين بيماري معرفي شدند. اين عوامل براي اولين
بار از ايران و مازندران بعنوان عوامل پوسيدگي باكتريايي غلاف برنج گزارش مي شوند.

اثر گذاري در عرصه توليد:


با توجه به اينكه عوامل باكتري ايجاد كننده بيماري از پتانسيل بالايي
براي اپيدمي شدن و ايجاد خسارت اقتصادي برخوردار هستند. لذا در قدم اول مديريت مبارزه
با بيماري، شناسايي اين عوامل مهم و ضروري بنظر مي رسد. با شناسايي اين عوامل در برنامه
هاي آتي نسبت به شناسايي و جستجوي منابع مقاومت وكنترل آنها در طرح هاي بعدي تحقيقاتي
در نظر گرفته خواهد شد


علائم بيماري پوسيدگي باکترياِيي غلاف برگ پرچم و تغيير رنگ شديد خوشه


   جداسازي و شناسايي دو گونه پكتوباكتريوم pectobacterium spp بعنوان عامل
بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان مازندران
بيان مسئله و اهميت موضوع:

در ارديبهشت و خرداد 1383 و 1384 در خزانه هاي برنج آمل ، بابل ، محمودآباد
، فريدونكنار ، قائمشهر و ساري گياهچه هايي با علائم سوختگي كامل گياهچه كه محل اتصال
غلاف گياهچه به ريشه علائم پوسيدگي و لهيدگي را داشتند مشاهده شد. دو گونه باكتري گرم
منفي با كلني هاي داراي سايه سبز متاليك روي محيط كشت emb از گياهچه هاي داراي علائم
جداسازي شد. براساس آزمون هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو گونه بيماري زا از گروه
pectobacterium هاي خاكزي با خصوصياتي شبيه به p.sp , p.chrysanthemi بعنوان عوامل
ايجاد كننده بيماري معرفي مي شوند. اين بيماري و عوامل آن براي اولين بار از گياهچه
هاي برنج در مازندران و ايران گزارش مي شوند.

اثر گذاري در عرصه توليد: 

در مديريت مبارزه با بيماري هاي گياهي، قدم اول شناسايي عوامل بيماري
زاي ناشناخته و بررسي ميزان آلودگي و خسارت آنهاست. با توجه به اينكه خزانه هاي مرطوب
و زير كشت پلاستيك بستر مناسبي را براي رشد و توسعه عوامل بيماري زا فراهم مي نمايند.
شناسايي عواملي كه باعث مرگ و مير گياهچه ها مي شوند، ضروري بنظر مي رسد. قدم بعدي
كنترل ، شناسايي ارقام مقاوم و مديريت مبارزه با بيماري خواهد بود.


علائم مرگ و مير گياهچه در خزانه


 توسعه مصرف متعادل كود در شاليزار   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

در بين عناصر غذايي گياهي، ازت، فسفر و پتاسيم به دليل مقدار نياز
زياد گياهان زراعي و از جمله برنج به آنها به عنوان عناصر پر مصرف شناخته مي شوند و
براي رسيدن به عملكرد مورد انتظار اين سه عنصر بايد به صورت متعادل در اختيار گياه
قرار گيرد. در حاليكه در كشورهاي پيشرفته نسبت مصرف ازت، فسفر و پتاسيم به ترتيب 100،50
و40 مي باشد اين نسبت در ايران در سال 1370 برابر 100،110و 3 بوده است. به عبارت ديگر
مصرف كود در كشور بسيار نامتعادل است. در حاليكه گياهان مقدار پتاسيم بيشتري در مقايسه
با فسفر نياز داشته و جذب مي كنند در نسبت مصرف كود در كشور، فسفر كفه سنگين ترازو
را به خود اختصاص داده است و متاسفانه بسياري از كشاورزان نه تنها كودهاي پتاسيمي را
در شاليزار مصرف نمي كنند بلكه بسياري از آنها حتي كودهاي پتاسيمي را نمي شناسند. در
حال حاضر با تحقيقات انجام شده در کشور در راستاي مصرف بهينه كود، نسبت به100، 41 و
23 رسيده است.
اثر گذاري در عرصه توليد:


مشخص شده است كه حد اقل نيمي از شاليزارهاي استان به كودهاي پتاسيمي
پاسخ مثبت نشان مي دهند به اين ترتيب و با فرض افزايش عملكرد به ميزان 400 كيلوگرم
در هكتار در اثر مصرف كودهاي پتاسيمي افزايش در آمدي بالغ بر 17 ميليارد تومان در سال
را مي توان انتظار داشت. عدم تامين كافي و به موقع كودهاي پتاسيمي به عنوان يک مشكل
جدي مطرح است.


علائم کمبود پتاسيم در برنج در نتيجه مصرف نامتعادل عناصر غذايي

 تعيين حد بحراني عناصر فسفر، پتاسيم و روي قابل جذب خاك در اراضي شاليزاري   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

 در بين نهاده هاي كشاورزي، كودهاي شيميايي سهمي چشمگير در افزايش
عملكرد دارند. در حال حاضر روش علمي براي توصيه كود، استفاده از نتايج تجزيه خاك مي
باشد. در اين روش، از مقدار قابل جذب عناصر غذايي در خاک به عنوان شاخصي در توصيه كود
استفاده مي شود بنابراين قبل از هر چيز حد بحراني عناصر غذايي بايد مشخص شود. در اين
راستا حد بحراني عناصر فسفر، پتاسيم به عنوان عناصر پرمصرف (به ترتيب 15و 170 ميلي
گرم در كيلوگرم) و عنصر روي به عنوان عنصر كم مصرف برابر 7/1 ميلي گرم در كيلوگرم تعيين
شد.اثر گذاري در عرصه توليد: 

با استفاده از حدود بحراني تعيين شده چنانچه بتوان فقط در سطح 100هزار
هكتار از اراضي شاليزاري استان از مصرف بي رويه كودهاي فسفره به مقدار 100 كيلوگرم
در هكتار كاست صرفه جويي به مقدار 700 ميليون تومان در سال انجام خواهد شد. همچنين
بر اساس حد بحراني تعيين شده براي پتاسيم مشخص شد كه در بيش از نيمي از اراضي شاليزاري
استان، نياز به مصرف كودهاي پتاسيمي مي باشد كه با فرض افزايش عملكرد به ميزان 400
كيلوگرم در هكتار، ارزش اقتصادي آن بالغ بر 17 ميليارد تومان در سال است.

متاسفانه به علت كمبود امكانات آزمايشگاه هاي تجزيه خاك در استان و نيز كوچك بودن سطح
مالكيت اراضي شاليزاري، بسياري از كشاورزان قادر به استفاده از نتايج تجزيه خاك در
توصيه و مصرف كود نيستند.
 استفاده از سبوس برنج در توليد بيسكويت با ارزش غذايي بالا   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

 سبوس برنج فرآورده‌ جانبي يا ارزش در توليد برنج سفيد است كه
سرشار از پروتئين روغن و ويتامين‌هاي گروه ب مي‌باشد. معرفي و توسعه روش‌هاي مناسب
استفاده از سبوس برنج در توليدات غذايي باعث كاهش هزينه توليد (با توجه به ارزان بودن
سبوس) و افزايش ارزش غذايي فرآورده مي‌شود.
اثر گذاري در عرصه توليد :

در اين پزوهش مقادير 5، 10، 15 و 20 درصد سبوس تازه جايگزين آرد مصرفي
در توليد بيسكويت مانژ گرديد. پس از آن نمونه‌هاي بيسكويت حاوي سبوس با نمونه شاهد
بدون سبوس از حيث درصد پروتئين، ظاهر و رنگ، بافت و طعم و مزه مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج نشانگر آن بود كه استفاده از سبوس در توليد بيسكويت باعث افزايش درصد پروتئين
و افزايش مقبوليت فرآورده حاصل گرديده است.کلا با توجه به استفاده از سبوس بجاي آرد
گندم که از ضايعات برنج مي باشد مي توانيم علاوهبر کاهش هزيينه توليد در مصرف گندم
صرفه جويي نماييم.
نمايي از بيسکويت تهيه شده با استفاده از سبوس برنج


 افزايش راندمان مصرف کود ازته با استفاده از نمودار رنگ برگ   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

 يکي از تنگناهاي کليدي در مديريت مصرف کودها در همه محصولات
زراعي راندمان پايين عناصر غذايي به خصوص ازت مي باشد. راندمان مصرف کود ازته در برنج
فارياب به علت تلفات سريع ازت مصرف شده بسيار پايين است و در بهترين شرايط مديريت مصرف،
راندمان مصرف آن حداکثر به حدود 40 درصد مي رسد. تحقيقات زيادي در ارتباط با مديريت
بهينه زمان مصرف کود ازته در شاليزار صورت گرفته است تا بر اين اساس بتوان با همزمان
کردن عرضه عنصر با نياز گياه به آن، راندمان مصرف کود را ارتقا بخشيد. اما در حال حاضر
نيز بسياري از شاليکاران زمان درست مصرف کودهاي ازته را نمي دانند.در سالهاي اخير با
معرفي و ورود فنآوري نمودار رنگ برگ، تحقيقات در زمينه مديريت مصرف کود ازته وارد عرصه
جديدي شده است. محققين نشان داده اند که ارتباط تنگاتنگي بين شدت رنگ برگ برنج و ميزان
ازت موجود در برگ وجود دارد. نمودار رنگ برگ وسيله بسيار ارزان و ساده است که به کمک
آن مي توان زمان درست نياز گياه به کود ازته را تشخيص داد.
اثر گذاري در عرصه توليد: 

با فرض راندمان بازيافت 50 درصد براي کودهاي ازته، ارزش اقتصادي تلفات
کود اوره در شاليزارهاي مازندران ساليانه در حدود 2 ميليارد تومان است. چنانچه بتوان
با اعمال مديريت مناسب در خصوص زمان مصرف کود اوره و بهره گيري از نمودار رنگ برگ،
تنها 10 درصد راندمان کود ازته را افزايش داد ساليانه از هدررفت حدود 200 ميليون تومان
سرمايه جلوگيري خواهد شد علاوه بر اينکه از اثرات زيانبار زيست محيطي تلفات کود اوره
مي کاهد.
نمودار رنگ برگ وسيله اي ساده و ارزان براي تشخيص زمان درست مصرف کود ازته


 معرفي دستگاه وجين کن دورديفه (کونو ويدر)   


بيان مسئله و اهميت موضوع:

وجين علفهاي هرز در مزارع برنج از لحاظ افزايش هزينه و سختي کار بسيار
مورد توجه است. گرچه توصيه کاربرد علفکش بسيار موثر بوده و موجب کاهش هزينه توليد گرديده
است با اينحال از لحاظ آلودگي محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد. براي رفع اين مشکل
استفاده از دستگاهها و ابزارهاي جديد مي تواند ضمن کاهش سختي کار از جهت سلامت توليد
موثر باشد.اثر گذاري در عرصه توليد:


براساس مطالعه انجام شده دستگاه کونوويدر(وجين کن دورديفه) در کشت
رديفي (ماشيني) برنج موجب کاهش هزينه وجين کاري در مقايسه با وجين دستي شده است. بعلاوه
اين دستگاه از لحاظ سرعت و سهولت کار در مقايسه با وجين دستي تفاوت چشم گيري دارد.
آزمايش مشاهده اي در مزارع زارعين مورد استقبال آنها قرار گرفته است. پيش بيني مي شود
هم زدن خاک توسط کونوويدر علاوه بر از بين بردن علفهاي هرز باعث تهويه مناسب خاک و
نيز افزايش کارايي کودهاي سرک نيز خواهد شد. دستور العمل كشت رقم برنج هيبريد بهار-1   


رقم حاضر در شرايط آب و هوايي مساعد و با رعايت نكات فني در كاشت و داشت به ميزان 8-5/7
تن در هكتار محصول خواهد داد. اين رقم از كيفيت پخت مطلوبي نيز برخودار مي باشند. بطور
كلي رعايت نكات ذيل در كشت اين رقم الزامي است.1-اين رقم لازم است از قبل توسط معاونت موسسه تحقيقات برنج با سم كاربوكسين تيرام ضدعفوني
گرديده است پيش از بذرپاشي لازم است بسته 5 كيلو ابتدا داخل 7 ليتر آب به مدت 30 ساعت
قرار داده شود و سپس براي جوانه دار شدن در محيط گرم قرار داده شود.2-احداث محل خزانه در مكان مناسب و بصورت جوي پشته (ايستگاهي) باشد. استفاده از كود
پوسيده دامي باعث رشد بهتر نشاء در خزانه مي گردد.3-از آنجاييكه ميزان بذر هيبريد مورد نياز براي هر هكتار 20كيلوگرم است لذا به منظور
تهيه نشا قوي و شاداب، به ازاي هر متر مربع سطح خزانه حدود 50 گرم بذر پاشيده شود.
بنابراين براي هر بسته 20 كيلوگرمي ،حداقل 300متر خزانه مفيد لازم است.4-با توجه به ميان رس بودن رقم (130-125 روز) ضروري است در نيمه اول فروردين در خزانه
بذرپاشي و به همين نسبت در نيمه اول ارديبهشت نشاكاري شود.5-سن مناسب نشا از زمان بذرپاشي تا موقع انتقال به زمين اصلي حدود 25 روز مي باشد.6-فواصل كشت(بوته ها) در زمين اصلي25×25 سانتي متر و تعداد نشا در هر كپه يك يا دو
عدد باشد.7-كود به ميزان (300-250 كيلوگرم اوره)، (100 كيلوگرم فسفات)، (100 كيلوگرم پتاسه)
در هكتار بكار رود بهتر است كود اوره بصورت تقسيط طي سه مرحله بشرح زير استفاده شود.1-7-مرحله اول 125-100 كيلوگرم كود اوره به همراه تمامي كودفسفاته وپتاسه ، درست قبل
از نشاكاري به زمين داده شود.

2-7-مرحله دوم،100-75 كيلوگرم كود اوره بعد از وجين دوم بعبارت ديگر حدودا25-20 روز
بعد از نشاكاري استفاده گردد.لازم به ذكر است .

3-7-مرحله سوم، 75 كيلوگرم كود اوره باقيمانده را بين45-40 روز بعد از نشاكاري به گياه
داده شود(بعبارت ديگر، زمان تشكيل خوشه اوليه در غلاف) تعيين دقيق نيازكودي براساس
نياز خاك و با مشورت كارشناسان و استفاده از چارت رنگ برگ(lcc) مي باشد.8 - شايان ذكر است كه اين رقم نسبت به بيماري بلاست مقاوم بوده ولي در صورت مشاهده
حمله آفات (كرم ساقه خوار ) و بيماري (شيت بلايت) با مشورت كارشناسان مي توان اقدام
به مبارزه شيميايي نمود * لطفا جهت هرگونه سوال و مشكل در رابطه با چگونگي زراعت برنج هيبريد با آدرس
معاونت موسسه تماس حاصل فرماييد.

آدرس: آمـــل-كيلومتر 8 جاده آمل-بابل.موسسه تحقيقات برنج كشور –معاونت مازندران.صندوق
پستي145.

تلفن:15-3253913-0121 فاكس :3285220-0121

 دستورالعمل پخت برنج هيبريد   


کيفيت پخت از عوامل تاثير گذار در پذيرش يک رقم جديد توسط بهره برداران محسوب مي شود.
لذا براي اين رقم هيبريد (بهار يک) با توجه به عملکرد بالا (ميانگين 9 تن ) دستور پخت
به روش هاي کته و آبکش بشرح ذيل توصيه مي گردد.به روش کته:

نسبت آب به برنج خام 1به1 مدت زمان خيساندن 10 دقيقه

پس از شستشوي برنج خام به مدت 10 دقيقه آن را خيسانده، سپس هم وزن برنج خام به آن آب
اضافه کرده و با افزودن مقدار کمي نمک برنج پخت مي گردد. پس از 10 الي 15 دقيقه با
شعله کم برنج دم کشيده و آماده است.به روش آبکش:

نسبت آب به برنج خام: 4 به 1 مدت زمان خيساندن: 10 دقيقه مدت زمان پخت: 5 دقيقه

پس از شستشوي برنج خام به مدت 10 دقيقه آن را خيسانده ، سپس در داخل ظرف مورد نظر 4
برابر برنج خام آب ريخته و پس از جوش آمدن آب ، برنج را اضافه کرده و بعد از 5 دقيقه
آنرا آبکش نموده با آب بيشتر شستشو داده و به مدت 10 الي 15 دقيقه با شعله کم برنج
دم کشيده و آماده است.

شايان ذکر است در روش آبکش اضافه کردن مقدار کمي روغن در ظاهر برنج پخته تاثير مطلوب
دارد و همچنين افزودن يک قاشق چايخوري کوچک آب ليمو باعث شفافيت رنگ برنج پخته مي شود.دستورالعمل پخت برنج هيبريد با استفاده از پلوپز:مقدار برنج خام

400گرم

مدت زمان خيساندن برنج

30 دقيقه

مقدار آب جهت خيساندن

500 سانتيمتر مکعب

مقدار نمک مصرف شده جهت خيساندن

3 قاشق مربا خوري

مدت زمان ماندن در آب جوش

7 دقيقه

وزن برنج پس

846 گرم
ادامه دارد ...
منبع :

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : sina anishmast ایمیل : anishmast@yahoo.net زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

اصلا سايت خوب نيست

نام : يوسف ایمیل : yosoofniknezhad@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

باسلام
من 6 هکتار از مزرعه زراعي خود را به کشت مجدد برنج اختصاص دادم و در حال حاظر مزرعه بطور کامل به خوشه دهي رفته و مراحل رسيدگي را طي ميکند .
خوشحال مي شوم نظر شما و ساير علاقمندان را بشنوم شماره تماس 09111007513

نام : قربانعلي ایمیل : kaspian_63@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

لطفا مطالبي درباره وجين کن برنج برايم بفرستين

نام : کمال ایمیل : kamal@berenge.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام
آقاي قربانعلي شما مي توانيد مقالات زير رار مطالعه فرماييد:

http://www.berenge.com/Articles/ShowArticle.aspx?ArticleID=261
http://www.berenge.com/Articles/ShowArticle.aspx?ArticleID=260
http://www.berenge.com/Articles/ShowArticle.aspx?ArticleID=257

نام : بيک نژاد ایمیل : beaick@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

از زحمات بي شائبه شما ، تقدير وتشکر دارم . استفاده کرديم. اميد است اطلاعات را با مستندات جهت بهره برداري بهتر ارائه شود

نام : نرگس ایمیل : afshin-NARGIS81@YAHOO.COM زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

براي چندمين بار ازشما درخواست كمك كردم ولي جوابي دريافت نكردم لطفا دصورت امكان علت مشكل دار بودن بذر هاي هيبريد شركت زراعي دشت ناز وساير ين درسال زراعي1386 رابراي ارسال كنيد تا من سايرين تجربه واطلاعات خدم وديگران افزايش دهم

در خصوص رقم بهار اطلاعت زراعي كامل ارسال كنيد باتشكر نرگس

درخصوص مطالب براي كساني كه دنبال علم هستند بعنوان يك راهنمايي محسوب مي شود لطفا مطالب كاملا توضيح داده شود

نام : محمد ایمیل : mohammadentesari@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام و خسته نباشيد ميخواتم اگر ممکن است در مورد بيماري هاي بذر زاد قارچي برن اطلاعاتي داشته باشم و با تکر

نام : مومني ایمیل : sagh_dosh_1987@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

از زحمات بي شائبه شما متشکريم

نام : عطاا... ایمیل : ataollah1346 زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام ،در مورد جدول آخر مي خواستم بگويم که دو قاشق مربا خوري نمک چقدر وزن دارد و همچنين برنج خام پس از پخت در همه رقم ها يکسان است .
با تشکر فراوان

نام : سيد مجتبي حسيني ایمیل : daved_shomali@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام.
عامل بيماري بلاست برنج Magnaporthe griseaميباشداما آن تنها فرم جنسي عامل بيماري است که در طبيعت چندان يافت نمي شود.عامل مهم ايجاد بيماري قارچي از گروه قارچ هاي ناقص به نام Pyricularia grisea ميباشد.

نام : حسن ایمیل : hassanabaspour@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

خوب بود
خسته نباشيد.

نام : زهرا ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

خيليممنون
کاش کمي ريز تر تايپ مي کرديد.

نام : حسن ایمیل : pasha911218@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

با سلام . لطفا مطالبي در مورد وجين کن ها ي برنج و وجينکنهايي که در کشور ساخته شده برام بفرستيد .تقدير و تشکر از سايت پر محتواي شما ، خسته نباشيد .

نام : marzie ایمیل : marzie.kh22@gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با سلام.لطفا ايميل دکتر کاووسي رو برام بفرستيد.با تشکر

نام : محمد آريانا ایمیل : rice_aryana@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام آقاي مهندس باباجاني.خسته نباشيد.

اگر وقت كرديد يك سر به اين آدرس هم بزنيد

قيمت برنج در كارخانه ما نقدي 1850تومان
http://agritech.tnau.ac.in/sri.html

نام : نعمت اله صداقت ایمیل : sedaghat7431@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام ،خسته نباشيد، از زحمات شما بسيارسپاسگزارم .

نام : جواد اسماعيلي ایمیل : esmaeeli_javad@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام
ميخواستم بپرسم در حال حاضر چه نوع برنج طارمي بهترين است و از کجا مي شود خريداري کرد؟
با تشکر

نام : سجاد ش ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

با سلام مي خواستم بدونم شرکت نشا آماده برنج در سطح استان شما وجود داره لطفا اطلاعاتي از تون ميخواستم اگه زحمت نيست

نام : علي ایمیل : pasha911218@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

1-لطفا مطالبي در مورد وجين کن برنج برابم بفرستيد.
2-لطفا مطالبي درمورد مقدمه،تاريخچه و تعريف مکانيزاسيون و نيز تاثير مکانيزاسيون در کشاورزي ايران برايم بفرستيد.
مرسي.ممنون.

نام : wengdongdong ایمیل : wengdongdong522@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

20151230dongdong

michael kors outlet online


ugg boots sale


louis vuitton handbags


louis vuitton handbags


nike sb


michael kors uk


louboutin


ralph lauren


louis vuitton outlet


moncler jackets


louis vuitton uk


prada outlet


michael kors outlet


burberry outlet online


ghd straighteners


michael kors outlet


new balance outlet


moncler outlet


coach factory outlet


gucci belt


coach outlet


jordan 13


louboutin pas cher


coach factory outlet


kate spade uk


jordan 8


rolex replica watches


tiffany and co


michael kors handbags


jordan retro 3


louis vuitton outlet


coach outlet


nike trainers


michael kors uk


cheap jordan shoes


jordans shoes


michael kors


gucci outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet


michael kors outlet


nike uk


nike uk


nike trainers


coach factory outlet


longchamp handbags


michael kors outlet


gucci outlet


adidas uk


coach factory outlet


nike outlet


burberry scarf


louis vuitton outlet


oakley sunglasses


louis vuitton outlet


coach outlet


soccer jerseys


jordan 3


tory burch outlet


toms outlet


fitflops clearance


toms outlet


nike sb shoes


coach canada outlet


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


air jordan 13


cheap uggs


air max


canada gooses jackets


michael kors outlet


ugg boots


ed hardy uk


michael kors outlet


louis vuitton pas cher


oakley vault


ghd hair straighteners


nike air max


longchamp bags


michael kors


louis vuitton handbags


longchamp outlet


air force 1


tiffany jewelry


true religion jeans


ugg boots


michael kors handbags


true religion outlet


ralph lauren pas cher


cheap uggs on sale


polo ralph lauren


louis vuitton


coach factory outlet online


michael kors handbags


michael kors handbags


north face jackets


coach factory outlet


true religion outlet


ugg boots


kate spade outlet


michael kors handbags


micahel kors


basketball shoes


michael kors outlet


burberry outlet


michael kors uk


kate spade handbags


adidas gazelle


gucci borse


jordan shoes


fitflops


ghd


uggs on sale


mcm handbags


nike huarache


ray ban sunglasses


jordan pas cher


coach factory outlet


cheap jordans


christian louboutin


michael kors outlet


north face outlet


michael kors handbags


adidas trainers


cheap ugg boots


oakley sunglasses


air jordans


nike air max


coach outlet


toms outlet


hermes belt


coach factorty outlet


tommy hilfiger outlet


canada goose jackets


michael kors


toms wedges


michael kors handbags


adidas shoes uk


nike store


cheap uggs boots


sac longchamp


cheap jordans


nike blazer


ugg boots


canada goose jacket


michael kors uk


cheap jordans


true religion


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


mont blanc pens


louis vuitton


kate spade outlet


oakley sunglasses


michael kors


chaussure louboutin


coach outlet store online


air jordan 8


air jordans


ray ban sunglasses


adidas originals


ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


jordan 3 white cenment


cheap ugg boots


ugg boots


coach outlet


michael kors outlet


instyler max


burberry outlet


sac longchamp pas cher


adidas superstars


nike cortez


michael kors outlet


michael kors


nike outlet store


nike air max 90


fitflop uk


jordan 4 toro


christian louboutin outlet


true religion jeans


michael kors outlet


coach factory outlet


coach factory outlet


moncler jackets


sac longchamp


toms outlet store


nike roshe run women


canada goose outlet


louis vuitton outlet


ugg sale


cheap toms


michael kors outlet


snapbacks wholesale


ugg outlet


louis vuitton handbags


caoch outlet


true religion outlet


nike free runs


nike blazers


gucci outlet


coach outlet


coach outlet


jeremy scott shoes


coach outlet


louis vuitton borse


kate spade


mulberry bags


jordan 6


juicy couture


air jordan pas cher


fake oakley sunglasses


louis vuitton handbags


mizuno running shoes


timberland boots


louis vuitton handbags


hermes uk


canada goose uk


michael kors outlet


coach factory outlet


nike air jordan


nike air max uk


louis vuitton bags


coach outlet


pandora jewelry


michael kors handbags


nike roshe runs


air max 95


coach outlet


canada gooses outlet


nike tn


sac longchamp pliage


ray bans


coach outlet


running shoes


cheap ugg boots


nike outlet


nike store uk


ed hardy outlet


mcm


michael kors outlet online


michael kors


ray bans


adidas shoes


christian louboutin outlet


pandora charms


jordan 4


christian louboutin ukآرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com